hrcak mascot   Srce   HID

Suvremena psihologija, Vol. 14 No. 2, 2011.


Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 12. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sibling relationship and personality in early/middle childhood from parent’s perception (str.119-132) engleskipdf 659 KB
Odnosi između braće i sestara i ličnost u ranom/srednjem djetinjstvu s roditeljskog stajališta (str.133-133)  
Tina Kavčič, Maja Zupančič
Izvorni znanstveni članak
 
Subjektivna dob tijekom odrasle dobi (str.135-150)  
Subjective age over the adult lifespan (str.150-151) engleskipdf 736 KB
Maja Zupančič, Blanka Colnerič, Martina Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata (str.153-168) hrvatskipdf 642 KB
Self-perceptions of aprenthood among mothers and fathers of young adolescents (str.169-169)  
Gordana Keresteš, Irma Brković, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena i validacija testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece (str.171-181) hrvatskipdf 681 KB
Application and validation of an implicit association test in the measurement of implicit prejudice among children (str.181-182)  
Ivana Ćirović, Smiljana Jošić, Iris Žeželj
Izvorni znanstveni članak
 
Pozitivne emocije u ispitnim situacijama – doprinosi učeničkih ciljnih orijentacija, voljnih strategija i školskog postignuća (str.183-199) hrvatskipdf 680 KB
Positive test emotions – contributions of students goal orientations, volitional strategies and academic achievement (str.199-199)  
Irena Burić, Izabela Sorić
Izvorni znanstveni članak
 
Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja (str.201-210) hrvatskipdf 615 KB
What do we test with memory tests?: the relation of metamemory and objective measures of memory (str.210-211)  
Andrea Vranić, Mirjana Tonković
Prethodno priopćenje
 
Posjeta: 16.708 *