hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 20. 6. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Flora donjeg toka rijeke Une (središnja Hrvatska) (str.1-20)  
Flora along the lower course of the Una River (central Croatia) (str.1-20) engleskipdf 185 KB
Igor Boršić, Vida Posavec Vukelić, Antun L. Alegro
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog vaskularnoj flori grada Slatine i okolice (str.21-48)  
A contribution to the vascular flora of the Slatina region (str.21-48) engleskipdf 729 KB
Dragan Prlić
Izvorni znanstveni članak
 
Fitocenološke značajke šuma bijele johe (Alnus incana /L./ Moench) u Gorskome kotaru (str.49-64)  
Phytosociological characteristics of forests of grey alder (Alnus incana /L./ Moench) in Gorski kotar (str.49-64) engleskipdf 1022 KB
Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić
Izvorni znanstveni članak
 
Urbana flora Zadra (Dalmacija, Hrvatska) (str.65-100)  
The urban flora of the city of Zadar (Dalmatia, Croatia) (str.65-100) engleskipdf 366 KB
Milenko Milović, Božena Mitić
Izvorni znanstveni članak
 
Alge i makrofiti kopovskih jezera šireg područja Tuzle, Bosna i Hercegovina (str.101-118)  
Algae and macrophytes of mine pit lakes in the wider area of Tuzla, Bosnia and Herzegovina (str.101-118) engleskipdf 870 KB
Jasmina Kamberović, Senka Barudanović
Izvorni znanstveni članak
 
Rasprostranjenost i značajke staništa velebitske djeteline (Trifolium velebiticum Degen, Fabaceae) (str.119-127)  
Distribution and habitat characteristics of Velebit clover (Trifolium velebiticum Degen, Fabaceae) (str.119-127) engleskipdf 604 KB
Jasenka Topić, Ljudevit Ilijanić
Izvorni znanstveni članak
 
Dvije nove vrste visokospecijaliziranih podzemnih špiljskih kornjaša s Velebita (Croatia): Velebitaphaenops (new genus) giganteus Casale & Jalžić (Coleoptera: Carabidae: Trechini) i Velebitodromus ozrenlukici Lohaj, Mlejnek & Jalžić (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirini) (str.129-153)  
Two new highly specialised subterranean beetles from the Velebit massif (Croatia): Velebitaphaenops (new genus) giganteus Casale & Jalžić, new species (Coleoptera: Carabidae: Trechini) and Velebitodromus ozrenlukici Lohaj, Mlejnek & Jalžić, new species (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirini) (str.129-153) engleskipdf 2 MB
Achille Casale, Branko Jalžić, Roman Lohaj, Roman Mlejnek
Izvorni znanstveni članak
 
Nova vrsta roda Acheroniotes Lohaj & Lakota s planine Ljubišnja, Bosna i Hercegovina (Coleoptera: Carabidae: Trechini) (str.155-163)  
A new species of the genus Acheroniotes Lohaj & Lakota from Ljubišnja Mts., Bosnia & Herzegovina (Coleoptera: Carabidae: Trechini) (str.155-163) engleskipdf 866 KB
Roman Lohaj, Roman Mlejnek
Izvorni znanstveni članak
 
Literaturni pregled istraženosti kopnenih puževa nekih hrvatskih otoka (str.165-190)  
Literature review of terrestrial snail research for several Croatian islands (str.165-190) engleskipdf 184 KB
Vesna Štamol, Marijana Vuković, Eduard Kletečki
Izvorni znanstveni članak
 
Popis lisnih uši (Homoptera: Aphidoidea) i biljaka domaćina u Hrvatskoj (str.191-221)  
List of aphids (Homoptera: Aphidoidea) and their host plants in Croatia (str.191-221) engleskipdf 200 KB
Tanja Gotlin Čuljak, Dinka Grubišić, Aleksandar Mešić, Ivan Juran
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju faune osa šiškarica (Insecta, Hymenoptera, Cynipidae) Hrvatske, s opisom nespolne ženke vrste Andricus korlevici (Kieffer, 1902) nov. comb. (str.223-245)  
A contribution to the fauna of Cynipidae (Insecta, Hymenoptera, Cynipidae) of Croatia with a description of an asexual female of Andricus korlevici (Kieffer, 1902) nov. comb. (str.223-245) engleskipdf 405 KB
Eckbert Kwast
Izvorni znanstveni članak
 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce u mediteranskoj vazdazelenoj vegetaciji (str.247-254)  
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce in Mediterranean evergreen vegetation (str.247-254) engleskipdf 529 KB
Vedran Šegota, Vladimir Hršak, Antun Alegro
Kratko priopćenje
 
Novi nalazi recentnih ramenonožaca (Brachiopoda) u istočnom dijelu sjevernog Jadrana (str.255-258)  
New records of Recent Brachiopoda from the eastern part of the northern Adriatic Sea (str.255-258) engleskipdf 241 KB
Mirjana Legac
Kratko priopćenje
 
Novi nalaz ugroženog leptira Nymphalis vaualbum u Hrvatskoj s osvrtom na povijesne nalaze (str.259-262)  
Rediscovery of the threatened butterfly Nymphalis vaualbum in Croatia with remarks on its historical findings (str.259-262) engleskipdf 121 KB
Iva Mihoci, Marko Krištović, Martina Šašić
Kratko priopćenje
 
Prilog poznavanju faune mušica svrbljivica (Diptera, Simuliidae) u Nacionalnom Parku Plitvička jezera (str.263-268)  
Contribution to the knowledge of Black fly (Diptera, Simuliidae) fauna at Plitvice Lakes National Park (str.263-268) engleskipdf 135 KB
Marija Ivković, Marijana Kesić, Viera Stloukalová
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 20.682 *