hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički glasnik, Vol. 5 No. 2, 2011.


Tehnički glasnik,Vol. 5 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 9. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Lokalizacija ravne linije u slikovnoj sekvenci (str.5-10) hrvatskipdf 286 KB
Zoran Vrhovski, Robert Herčeki
Stručni rad
 
Upravljanje pokretnom platformom pomoću mikrokontrolera (str.11-16) hrvatskipdf 267 KB
Ivan Šumiga, Zoran Vrhovski, Marko Miletić
Stručni rad
 
Detektor plina sa SMS upravljanjem (str.17-20) hrvatskipdf 268 KB
Ivan Šumiga, Branimir Boj, Miroslav Horvatić
Stručni rad
 
Izvedba programskog rješenja za očitavanje radnih aktivnosti vozača s digitalnih tahografskih kartica (str.21-28) hrvatskipdf 361 KB
Matija Mikac, Vladimir Mikac
Stručni rad
 
Zaštita elektromotora u elektromotornim pogonima (str.29-32) hrvatskipdf 217 KB
Dunja Srpak, Kristijan Keglević, Josip Huđek
Stručni rad
 
Ploha diskontinuiteta udarnog vala (str.33-37) hrvatskipdf 185 KB
Jurica Hižak, Robert Logožar
Stručni rad
 
Generiranje sinusnog valnog oblika filtriranjem pravokutnog valnog oblika primjenom RC filtra i analize Fourierovih redova (str.38-42) hrvatskipdf 243 KB
Zoran Vrhovski, Ivan Šumiga, Dalibor Purković
Stručni rad
 
Implementacija sustava Zabbix u telekomunikacijskoj mreži (str.43-51) hrvatskipdf 252 KB
Ladislav Havaš, Pavle Lacko
Stručni rad
 
Sintetički papir i njegove mogućnosti uvezivanja (str.52-55) hrvatskipdf 319 KB
Marijana Petrović, Suzana Pasanec Preprotić, Darko Babić
Stručni rad
 
Razvoj alata za obradu i prilagodbu podataka pri izradi preciznog forenzičnog 3D modela (str.56-62) hrvatskipdf 806 KB
Matija Mikac, Zlatan Novak
Stručni rad
 
Komparativna analiza direktnog i indirektnog digitalnog tiska na tekstil (str.63-71) hrvatskipdf 1 MB
Ivana Čihal, Marin Milković, Tomislav Kosić
Stručni rad
 
Analiza osnovnih elemenata vizualnog identiteta superjunaka (str.72-75) hrvatskipdf 164 KB
Zlatko Milec, Mario Tomiša, Damir Vusić
Stručni rad
 
Izrada predložaka pomoću wordpressa, sustava za uređivanje web sadržaja (str.76-79) hrvatskipdf 87 KB
Mario Janković, Mario Tomiša, Dean Valdec
Stručni rad
 
Dizajn i vizualni efekti koji induciraju iluziju kretanja. (str.80-88) hrvatskipdf 629 KB
Ida Kolarek, Marin Milković, Tomislav Kosić
Stručni rad
 
Mehanizmi stvaranja lijepljenog spoja (str.89-93) hrvatskipdf 516 KB
Božo Bujanić, Jelena Bujanić Magdalenić
Stručni rad
 
Primjer projektiranja hladnjače manjeg kapaciteta za čuvanje jabuka (str.94-102) hrvatskipdf 789 KB
Boris Radmanić, Damir Mađerić, Mario Piškor
Stručni rad
 
Napetosna korozija (str.103-109) hrvatskipdf 649 KB
Marko Horvat, Ivan Samardžić, Veljko Kondić
Stručni rad
 
Logistički sustav upravljanja alatima, mjernim uređajima i opremom za ispitivanje (str.110-116) hrvatskipdf 185 KB
Veljko Kondić, Marko Horvat
Stručni rad
 
Proračun rashladnog uređaja (str.117-125) hrvatskipdf 632 KB
Marko Gotal, Damir Mađerić, Nenad Horvat
Stručni rad
 
Modeli za urbanu obnovu napuštenog vojnog kompleksa „Ivan V. Drašković“ u Varaždinu kao primjena Cradle to Cradle strategije (str.126-134) hrvatskipdf 541 KB
Antonija Bogadi
Stručni rad
 
Prilog izgradnji brtvenih sustava na odlagalištu otpada (str.135-140) hrvatskipdf 206 KB
N. Hrnčić, M. Hrnčić
Stručni rad
 
Elementi emocionalne inteligencije kao sastavnica nastave engleskoga jezika na stručnim tehničkim studijima (str.141-145) hrvatskipdf 111 KB
Ivana Jurković
Stručni rad
 
Posjeta: 74.643 *