hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 1963.

Objavljen na Hrčku: 6. 6. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Stvaranje i uloga vojnopozadinskih organa (VPO) u NOR-u (str.5-49) hrvatskipdf 2 MB
Kiril Mihajlovski
Izvorni znanstveni članak
 
Libra medicinalis ponderis viennensis (str.51-70) hrvatskipdf 859 KB
Zlatko Herkov
Izvorni znanstveni članak
 
O utvrđivanju objekata agrarne reforme na veleposjedu grofa Ivana Draškovića 1935. godine (str.71-87) hrvatskipdf 420 KB
Nikola Gaćeša
Izvorni znanstveni članak
 
Angelo Vivante i talijanski iredentizam na Jadranu (str.89-105) hrvatskipdf 649 KB
Dragovan Šepić
Izvorni znanstveni članak
 
O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX stoljeća (Prilog privrednoj historiji Hrvatske u XIX st.) (str.107-123) hrvatskipdf 669 KB
Miroslava Despot
Izvorni znanstveni članak
 
Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim imanjima (str.125-152) hrvatskipdf 847 KB
Ivan Erceg
Izvorni znanstveni članak
 
Kmetovi u općinama oko Kvarnera od XIII do kraja XVII stoljeća (str.153-205) hrvatskipdf 2 MB
Oleg Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Repertorij srednjovjekovnih izvora. Repertorium fontium historiae medii aevi (Povodom međunarodnog i nacionalnog izdanja) (str.207-221) hrvatskipdf 604 KB
Miroslav Kurelac
Pregledni rad
 
Uloga Ervina Szabóa u radničkom pokretu Mađara i nemađarskih naroda Ugarske od 1900 do 1918 (str.223-346) hrvatskipdf 4 MB
Fedora Bikar
Izvorni znanstveni članak
 
Uz kamene spomenike na Otoku sv. Đorđa kod Perasta (str.347-369) hrvatskipdf 858 KB
Miroslav Montani
Izvorni znanstveni članak
 
Nepoznati podaci o J. Hammeru, piscu historije Osmanskog carstva (str.371-376) hrvatskipdf 232 KB
Sulejman Bajraktarević
Izvorni znanstveni članak
 
Izložba 1874. u Narodnom domu (prilog proučavanju prvih umjetničkih izložaba u Hrvatskoj) (str.377-385) hrvatskipdf 369 KB
Vladimira Tartaglia-Kelemen
Izvorni znanstveni članak
 
Seljački nemiri u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih godina XIX vijeka (str.387-438) hrvatskipdf 2 MB
Vasilije Krestić
Izvorni znanstveni članak
 
Iz građe za Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije (Nazivi stabala) (str.439-445) hrvatskipdf 298 KB
Rajka Modrić
Izvorni znanstveni članak
 
Nada Klaić, Što su kmetovi Vinodolskog zakona? (Radovi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, str. 25-50, Zagreb 1962.) (str.449-454) hrvatskipdf 245 KB
Marko Kostrenčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zago Feruccio, Consiglio dei Dieci (Deliberazioni miste - Registri I-II (1310-1325), Fonti per la storia di Venezia. Scz. I. - Archivi Pubblici, Venezia 1962., str. I-XIX, 1-271) (str.455-456) hrvatskipdf 112 KB
Grga Novak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Novo o djelu Valtazara Bogišića (str.457-464) hrvatskipdf 330 KB
Ferdo Čulinović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Šest decenija regierungsfähig politike (Povodom knjige Većeslav Vilder, Bika za rogove. Gde je izvor spora srpsko hrvatskog? Gde je rešenje? London 1957.) (str.465-529) hrvatskipdf 2 MB
Vaso Bogdanov
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Isprave u Arhivu Jugoslavenske Akademije (Nastavak - do 1526. godine) (str.533-578) hrvatskipdf 1 MB
Jakov Stipišić, Miljen Šamšalović
Stručni rad
 
Posjeta: 13.335 *