hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska misao i praksa, No. 1, 2012.


Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 2. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
CIJENE U SJENI (str.3-20)  
A NOTE ON SHADOW PRICES (str.3-20) engleskipdf 532 KB
Jasminka Šohinger, Ilko Vrankić
Izvorni znanstveni članak
 
INTEGRATIVNI ORGANIZACIJSKI MODEL KREATIVNOSTI I INOVATIVNOSTI (OMKI): PRIMJENJIVOST NA SREDNJA I MALA PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.23-44) hrvatskipdf 289 KB
INTEGRATIVE ORGANIZATIONAL MODEL OF CREATIVITY AND INOVATION (OMCI): APPLICABILITY TO SME ENTERPRISES IN RH (str.23-44)  
Maria Jakovljević, Anita Radman Peša, Petar Čovo
Prethodno priopćenje
 
MARKETING FINANCIJSKIH USLUGA U VREMENU DRUŠTVENIH MREŽA: SLUČAJ MARKETINGA OSIGURANJA (str.45-66)  
FINANCIAL SERVICES MARKETING IN THE ERA OF ONLINE SOCIAL NETWORK SITES: THE CASE OF INSURANCE MARKETING (str.45-66) engleskipdf 304 KB
Anna Majtánová, Zuzana Brokešová
Prethodno priopćenje
 
DEKLARATIVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI ICT PODUZEĆA U HRVATSKOJ (str.67-84) hrvatskipdf 1 MB
DECLARATIVE ORGANIZATIONAL VALUES OF CROATIAN ICT COMPANIES (str.67-84)  
Ivan Malbašić
Prethodno priopćenje
 
DOPRINOS FONSA TROMPENAARSA ISTRAŽIVANJIMA NACIONALNE KULTURE (str.85-96) hrvatskipdf 269 KB
THE CONTRIBUTION OF FONS TROMPENAARS TO THE RESEARCH OF NATIONAL CULTURE (str.85-96)  
Najla Podrug, Davor Filipović, Lucija Hokman
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIKA NA KVALITETU PROIZVODA I USLUGA U HOTELSKOM PODUZEĆU (str.97-122) hrvatskipdf 402 KB
THE IMPACT OF EMPLOYEE SATISFACTION ON THE QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICE IN THE HOTEL COMPANY (str.97-122)  
Vesna Vrtiprah, Jasmina Sladoljev
Prethodno priopćenje
 
POSLOVNA IZVRSNOST U VISOKOKATEGORIZIRANIM HOTELIMA U HRVATSKOJ (str.123-142) hrvatskipdf 303 KB
BUSINESS EXCELLENCE IN THE HIGHLY CATEGORIZED HOTELS –CASE OF CROATIA (str.123-142)  
Ivana Žilić
Prethodno priopćenje
 
MENADŽERSKI IZAZOVI U FUNKCIJI VOĐENJA RADNIKA ZNANJA U SUVREMENIM PODUZEĆIMA (str.145-156) hrvatskipdf 356 KB
CHALLENGES IN THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE WORKERS IN MODERN ENTERPRISES (str.145-156)  
Danica Bakotić
Pregledni rad
 
ULOGA INTERPERSONALNIH VJEŠTINA U SUVREMENOM ŠKOLSKOM MENADŽMENTU (str.157-178) hrvatskipdf 2 MB
THE ROLE OF INTERPERSONAL SKILLS IN MODERN SCHOOL MANAGEMENT (str.157-178)  
Dinko Jukić
Pregledni rad
 
TRENDOVI EUROPSKOG POŠTANSKOG TRŽIŠTA (str.179-202) hrvatskipdf 405 KB
EUROPEAN POSTAL MARKET TRENDS (str.179-202)  
Zoran Miletić
Pregledni rad
 
POSLJEDICE GOSPODARSKE GLOBALIZACIJE NA RAČUNOVODSTVO STUDIJA SLUČAJA: RUMUNJSKA (str.203-216)  
THE IMPLICATIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION ON ACCOUNTING CASE STUDY OF ROMANIA (str.203-216) engleskipdf 244 KB
Cristina Silvia Nistor, Andreea Cistea
Pregledni rad
 
ANALIZA POSEBNOSTI I PERCEPCIJE RURALNOG TURIZMA ISTRE (str.217-238) hrvatskipdf 342 KB
ANALYSIS OF SPECIFIC QUALITIES AND PERCEPTION OF RURAL TOURISM OF ISTRIA (str.217-238)  
Pavlo Ružić
Pregledni rad
 
USPJEŠNOST BOLONJSKOG PROCESA U IZVOĐENJU KOLEGIJA TEORIJSKE EKONOMIJE (str.239-276) hrvatskipdf 823 KB
PERFORMANCE OF THE BOLOGNA PROCESS IN THE THEORETICAL ECONOMICS COURSE DELIVERY (str.239-276)  
Lorena Škuflić, Mladen Turuk, Petra Rkman
Pregledni rad
 
STANDARDNI OKVIR DRUŠTVENO ODGOVORNOG RAČUNOVODSTVA – MOGUĆNOSTI INTEGRACIJE U TRADICIONALNI RAČUNOVODSTVENI SUSTAV INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA (str.279-314) hrvatskipdf 1 MB
A STANDARD FRAMEWORK OF SOCIAL ACCOUNTING – THE POSSIBILITIES OF INTEGRATION INTO TRADITIONAL ACCOUNTING SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (str.279-314)  
Diana Eerma, Peter Friedrich, Lorena Mošnja-Škare
Stručni rad
 
DIREKTIVE O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI I RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE U EU (str.315-338)  
ELECTRICITY DIRECTIVES AND EVOLUTION OF THE EU INTERNAL ELECTRICITY MARKET (str.315-338) engleskipdf 362 KB
Pavle Jakovac
Stručni rad
 
POTENCIJALI I OGRANIČENJA U RAZVITKU PODUZETNIŠTVA U BIH NA POSEBNIM OSVRTOM NA SEKTOR MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA (str.339-362) hrvatskipdf 318 KB
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN BH: PROSPECTS AND LIMITATIONS, WITH SPECIAL REFERENCE TO SME SECTOR (str.339-362)  
Danijela Martinović, Mira Šunjić-Beus, Jasmina Karišik
Stručni rad
 
ISTRAŽIVANJE UTJECAJA AUTOHTONIH REGIONALNIH PROIZVODA NA REGIONALNI BREND – PRIMJER ISTRE (str.363-380)  
RESEARCH OF INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS REGIONAL PRODUCTS ON REGIONAL BRAND- EXAMPLE OF THE ISTRIAN REGION (str.363-380) engleskipdf 247 KB
Ernes Oliva, Marko Paliaga
Stručni rad
 
IMPLEMENTACIJA PORTEROVIH GENERIČKIH STRATEGIJA I POSTIZANJE KONKURENTSKIH PREDNOSTI NA PRIMJERU AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE (str.381-398) hrvatskipdf 291 KB
IMPLEMENTATION OF PORTER'S GENERIC BUSINESS STRATEGIES AND ENCHASING COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY (str.381-398)  
Ivona Vrdoljak Raguž, Marijan Tolušić
Stručni rad
 
PRIKAZ KNJIGE „Nevidljiva ruka“ (str.401-408) hrvatskipdf 192 KB
REVIEW OF BOOK " Progress and the Invisible Hand“ (str.401-408)  
Marko Družić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ruđer Josip Bošković (1711 – 1787) - Život i djelovanje u Italiji - (str.409-422)  
Ruggiero Giuseppe Boscovich (1711 – 1787) - La vita e le attività in Italia - (str.409-422) talijanskipdf 225 KB
Perica Domijan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 77.833 *