hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 32 No. 1, 2012.


Filozofska istraživanja,Vol. 32 No. 1
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 4. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.1-1) hrvatskipdf 263 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.2-2) engleskipdf 219 KB
CONTENU (str.2-2) francuskipdf 219 KB
INHALT (str.2-2) njemačkipdf 219 KB
Ostalo  
Zajedničko polje identiteta i razlike: spekulativna i socijalna teorija (str.3-18) hrvatskipdf 396 KB
The Common Field of Identity and Difference: Speculative and Social Theory (str.3-18)  
Predrag Krstić
Izvorni znanstveni članak
 
Identitet u vremenu cyber svjetova (str.19-30) hrvatskipdf 357 KB
Identity in the Time of Cyber Worlds (str.19-30)  
Dragan Ćalović
Pregledni rad
 
U sjeni avatara. O (re)konstrukciji ženskog identiteta (str.31-38) hrvatskipdf 307 KB
Shadowed by Avatar. About (Re)Construction of the Female Identity (str.31-38)  
Milena Karapetrović
Pregledni rad
 
Identitet, identifikacija i politike predstavljanja (str.39-47) hrvatskipdf 310 KB
Identity, Identification, and the Politics of Representation (str.39-47)  
Dunja Matić
Izlaganje sa skupa
 
Avicenna i problem bitka. Kako je viđen u islamu i arapskom jeziku (str.49-61) hrvatskipdf 469 KB
Avicenna und das Problem des Seins. Einwirkungen des Islam und der arabischen Sprache (str.49-61)  
Daniel Bučan
Izvorni znanstveni članak
 
Hobbes i problem egoizma (str.63-77) hrvatskipdf 376 KB
Hobbes and the Problem of Egoism (str.63-77)  
Slobodan Sadžakov
Prethodno priopćenje
 
Aspekti i implikacije Kantova pojma slobode (str.79-91) hrvatskipdf 394 KB
Aspects and Implications of Kant’s Notion of Freedom (str.79-91)  
Emil Kušan
Izvorni znanstveni članak
 
Od fenomenologije do metafizike zahvalnosti (str.93-107) hrvatskipdf 376 KB
Von der Phänomenologie zur Metaphysik der Dankbarkeit (str.93-107)  
Iris Tićac
Izvorni znanstveni članak
 
Potraga za odgovorom na nedefinirano pitanje: Zygmunt Bauman i sociologija protočne potrošnje (str.109-119) hrvatskipdf 364 KB
Searching After the Answer to an Undefined Question: Zygmunt Bauman and Sociology of Liquid Consumption (str.109-119)  
Ozren Biti
Pregledni rad
 
Metafore zdravlja i bolesti u medicinskoj praksi (str.121-138) hrvatskipdf 468 KB
Metaphors of Health and Illness in Medical Practice (str.121-138)  
Krešimir Babel
Izvorni znanstveni članak
 
Od metafore-riječi do metafore-funkcije. Prilog metodologiji proučavanja metaforike u književnom tekstu (str.139-152) hrvatskipdf 340 KB
From Metaphor-Word to Metaphor-FunctionContribution to Methodology of Researching Metaphors in Poetic Text (str.139-152)  
Tea Rogić Musa
Izvorni znanstveni članak
 
Bloom… Nietzsche… Foucault… Rorty. Filozofske pretpostavke antitetičke kritike (str.153-168) hrvatskipdf 378 KB
Bloom… Nietzsche… Foucault… Rorty. Philosophical Assumptions of Antithetical Criticism (str.153-168)  
Predrag Brebanović
Izvorni znanstveni članak
 
O zaokretu ka prostoru (str.169-177) hrvatskipdf 364 KB
Concerning the Spatial Turn (str.169-177)  
Stipe Grgas
Pregledni rad
 
Antropologija i pitanje ‘druge filozofije’ (str.179-185) hrvatskipdf 378 KB
Anthropology and the Issue of ‘Other Philosophy’ (str.179-185)  
Borislav Mikulić
Pregledni rad
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.187-197) hrvatskipdf 378 KB
Stjepan Radić, Fahrudin Novalić, Žaklina Harašić, Hrvoje Jurić, Nevad Kahteran
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 32.532 *