hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 21 No. 1, 2012.


Policija i sigurnost,Vol. 21 No. 1
Datum izdavanja: lipanj 2012.

Objavljen na Hrčku: 11. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.I) hrvatskipdf 18 KB
Contents (str.II) engleskipdf 19 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Djelovanje i postupanje policije u okviru članaka 2. i 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (str.1-21) hrvatskipdf 657 KB
The Activity and Conduct of the Police under the Articles 2 and 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (str.21) engleskipdf 657 KB
Ivan Matija
Stručni rad
 
Stvaranje sigurnosnih politika Europske unije (str.22-48) hrvatskipdf 982 KB
Creation of the European Union's Security Policies (str.48) engleskipdf 982 KB
Filip Dragović, Robert Mikac
Stručni rad
 
Prema strategiji "nacionalne" sigurnosti Europske unije? − Analiza Strategije unutarnje sigurnosti Europske unije (str.49-69) hrvatskipdf 744 KB
Towards a Strategy of “National” Security of the European Union? − Analysis of the Internal Security Strategy of the European Union (str.69) engleskipdf 744 KB
Mirko Bilandžić
Pregledni rad
 
Izgradnja strategije unutarnje sigurnosti Europske unije: U pet koraka prema sigurnijoj Europi (str.70-104) hrvatskipdf 1 MB
The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a moor secure Europe (str.104) engleskipdf 1 MB
Ana-Marija Horjan, Marijan Šuperina
Stručni rad
 
Pregled međunarodne policijske suradnje u okviru Europske unije (str.105-131) hrvatskipdf 863 KB
Overview of Iternational Plice Coperation Wthin the European Union (str.131) engleskipdf 863 KB
Stjepan Gluščić
Pregledni rad
 
Uloga Eurojusta u sustavu pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (str.132-142) hrvatskipdf 351 KB
The Role of Eurojust in the System of Judicial Cooperation in Criminal Matters with Member States of European Union (str.142) engleskipdf 351 KB
Maja Rakić
Stručni rad
 
Uloga FRONTEX-a u nadzoru vanjskih granica Europske unije (str.143-154) hrvatskipdf 497 KB
FRONTEX's Role in European Union External Borders Control (str.154) engleskipdf 497 KB
Gilio Toić Sintić
Stručni rad
 
Europska visoka policijska škola (CEPOL) i hrvatsko policijsko obrazovanje (str.155-169) hrvatskipdf 689 KB
European Police College (CEPOL) and Croatian police education (str.169) engleskipdf 689 KB
Zvonimir Dujmović, Marijan Šuperina
Stručni rad
 
Policijska suradnja u schengenskom prostoru – uloga kriminalističke policije (str.170-187) hrvatskipdf 837 KB
Police Cooperation in Schengen Area – Role of Criminal Police (str.187) engleskipdf 837 KB
Marijo Rošić
Stručni rad
 
Implementacija europskog uhidbenog naloga u pravni poredak Republike Hrvatske (str.188-203) hrvatskipdf 568 KB
The Implementation of the European Arrest Warrant into the Legal System of Croatia (str.203) engleskipdf 568 KB
Hrvoje Filipović
Stručni rad
 
Praktična iskustva u radu zajedničkih istražnih timova Europske unije (str.204-212) hrvatskipdf 258 KB
Practical Aspects of Cooperation Within Joint Investigation Teams of the European Union (str.212) engleskipdf 258 KB
Stellan Petrić
Stručni rad
 
Policijska akademija u programima Europske unije (str.213-217) hrvatskipdf 173 KB
Croatian Police Academy in the European Union Programmes (str.217) engleskipdf 173 KB
Danijela Petković
Stručni rad
 
Prilog hrvatskoj kriminalističkoj bibliografiji (II. dio): Policija i sigurnost vol. 16 (2007) – vol. 20 (2011) (str.218-275) hrvatskipdf 2 MB
Appendix to the Croatian Bibliography of Criminal Investigation (Part II): Police and Security Vol. 16 (2007) – Vol. 20 (2011) (str.275) engleskipdf 2 MB
Marijan Šuperina, Biserka Mataković El-Och
Bibliografija
 
Posjeta: 21.359 *