hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 21 No. 2 (116)
Datum izdavanja: travnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 15. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Contents engleskipdf 53 KB
Sadržaj hrvatskipdf 53 KB
Kazalo  
engleskipdf 76 KB
Impressum hrvatskipdf 76 KB
Ostalo  
Ispitivanje korupcije u Hrvatskoj: povjerljivost ankete i povjerenje u institucije (str.291-313)  
CORRUPTION SURVEY IN CROATIA: SURVEY CONFIDENTIALITY AND TRUST IN INSTITUTIONS (str.291-313) engleskipdf 381 KB
Jelena BUDAK, Edo RAJH
Izvorni znanstveni članak
 
Anketno istraživanje u novim kognitivnim okruženjima drugoga doba znanosti (str.315-339)  
NEW COGNITIVE ENVIRONMENTS FOR SURVEY RESEARCH IN THE AGE OF SCIENCE II (str.315-339) engleskipdf 277 KB
Karl H. MÜLLER, Niko TOŠ
Izvorni znanstveni članak
 
SUBJEKTIVNA DOBROBIT BRAČNIH PARTNERA PRILIKOM TRANZICIJE U RODITELJSTVO (str.341-361) hrvatskipdf 216 KB
Subjective Well-Being of Spouses during the Transition to Parenthood (str.341-361)  
Ina REIĆ ERCEGOVAC, Zvjezdan PENEZIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
MOTIVACIJA ZA RODITELJSTVO I BRIGA ZA MLAĐE NARAŠTAJE U MLAĐIH I SREDOVJEČNIH RODITELJA (str.363-382) hrvatskipdf 196 KB
Motivation for Parenthood and Concern for the Next Generation in Younger and Middle Aged Parents (str.363-382)  
Ivana TUCAK JUNAKOVIĆ, Iva AHMETI
Izvorni znanstveni članak
 
POSREDUJUĆA ULOGA EMOCIONALNE REGULACIJE U ODNOSU RODITELJSKOGA PONAŠANJA I PRILAGODBE MLAĐIH ADOLESCENATA (str.383-403) hrvatskipdf 313 KB
Mediating Role of Emotional Regulation between Parental Behavior and Adjustment of Early Adolescents (str.383-403)  
Ivana MACUKA, Sanja SMOJVER-AŽIĆ, Irena BURIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalna anksioznost, socijalna prihvaćenost i akademsko samoopažanje učenika gimnazija (str.405-419)  
SOCIAL ANXIETY, SOCIAL ACCEPTANCE AND ACADEMIC SELF-PERCEPTIONS IN HIGH-SCHOOL STUDENTS (str.405-419) engleskipdf 174 KB
Melita PUKLEK LEVPUŠČEK, Jelka BERCE
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE MEĐU MLADIĆIMA S RANIM I KASNIM JAVLJANJEM DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA (str.421-441) hrvatskipdf 204 KB
Differences among Male Adolescents with Early- and Late-Onset of Risk Behavior (str.421-441)  
Daniela ŠINCEK, Marina AJDUKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
NOVE SPOZNAJE U ISTRAŽIVANJIMA SAMOPOŠTOVANJA: KONSTRUKT SIGURNOSTI SAMOPOŠTOVANJA (str.443-463) hrvatskipdf 221 KB
New Findings in Self-Esteem Research: Self-Esteem Security (str.443-463)  
Margareta JELIĆ
Pregledni rad
 
ETNIČKI I POLITIČKI IDENTITET SPLITA DO POČETAKA NOVOGA VIJEKA (str.465-483) hrvatskipdf 194 KB
Split's Ethnic and Political Identity until the Beginnings of the New Age (str.465-483)  
Saša MRDULJAŠ
Pregledni rad
 
ISTARSKO HRVATSKO SVEĆENSTVO I DIPLOMATSKO- -POLITIČKA BORBA ZA SJEDINJENJE ISTRE S HRVATSKOM (1945.–1954.) (str.485-504) hrvatskipdf 195 KB
Istrian Croatian Clergy and the Diplomatic-Political Struggle for the Union of Istria with Croatia (1945–1954) (str.485-504)  
Stipan TROGRLIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodna orijentacija hrvatskih časopisa s područja društvenih i humanističkih znanosti i umjetničkih područja indeksiranih u bazi podataka Web of Science (str.505-521)  
(INTER)NATIONAL ORIENTATION OF CROATIAN SOCIAL SCIENCES AND ARTS AND HUMANITIES JOURNALS INDEXED IN THE WEB OF SCIENCE DATABASE (str.505-521) engleskipdf 490 KB
Bojan MACAN, Aleksandra PIKIĆ, Marina MAYER
Izvorni znanstveni članak
 
"AMERIKANIZACIJA" BEZ TRIVIJALIZACIJE: ANALIZA NOVINSKOG IZVJEŠTAVANJA O PREDIZBORNOJ KAMPANJI VESNE PUSIĆ 2009. GODINE (str.523-544) hrvatskipdf 310 KB
"Americanization" Without Trivialization: Analysis of Newspaper Reporting about Vesna Pusić's 2009 Presidential Campaign (str.523-544)  
Katarina BREČIĆ, Lana MILANOVIĆ, Maja ŠIMUNJAK
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA TISKOVNIH I INTERNETSKIH OBJAVA O LOBIRANJU U HRVATSKOJ (str.545-567) hrvatskipdf 372 KB
The Analysis of Print and Internet Media Content on Lobbying in Croatia (str.545-567)  
Dubravka SINČIĆ ĆORIĆ, Ivan VUKOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
OBRAZOVNA INTEGRACIJA ROMA U SRBIJI (str.569-587) hrvatskipdf 183 KB
The Educational Integration Process of the Roma in Serbia (str.569-587)  
Vesna SRDIĆ, Stanko CVJETIĆANIN
Stručni rad
 
Zilka Spahić-Šiljak (ur.) PROPITIVANJE ŽENSKIH, FEMINISTIČKIH I MUSLIMANSKIH IDENTITETA Postsocijalistički konteksti u Bosni i Hercegovini i na Kosovu (str.591-593) hrvatskipdf 128 KB
Marija Geiger Zeman
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Richard Arena, Sheila Dow, Matthias Klaes (ur.) OPEN ECONOMICS – ECONOMICS IN RELATION TO OTHER DISCIPLINES (str.593-596) hrvatskipdf 159 KB
Luka Šikić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragoljub B. Đorđević NA KONJU S LAPTOPOM U BISAGAMA Uvod u romološke studije (str.596-598) hrvatskipdf 126 KB
Marija Šerić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Pasi Sahlberg FINNISH LESSONS What can the world learn from the educational change in Finland? (str.599-602) hrvatskipdf 154 KB
Daliborka Luketić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 51.495 *