hrcak mascot   Srce   HID

Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu,Vol. 44 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 17. 7. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Several prehistoric metal objects from Vis  
Nekoliko prethistorijskih metalnih nalaza s Visa (str.7-16) hrvatskipdf 252 KB
Dunja Glogović
Izvorni znanstveni članak
 
Pottery finds from the Bronze Age settlement on the Ivanovci Gorjanski - Palanka site  
Keramički nalazi iz brončanodobnog naselja s lokaliteta Ivanovci Gorjanski – Palanka (str.17-44) hrvatskipdf 3 MB
Andreja Kudelić
Izvorni znanstveni članak
 
Numismatic evidence for the Apollo-Helios solar character  
Numizmatički dokazi Apolonovog solarnog karaktera (str.45-64) hrvatskipdf 536 KB
Tomislav Bilić
Izvorni znanstveni članak
 
Red-figure rhyton in the form of a ram's head from the collection of Greek vases of the Archaeological Museum in Zagreb  
Crvenofiguralni riton oblika glave ovna iz zbirke grčkih vaza Arheološkog muzeja u Zagrebu (str.65-76) hrvatskipdf 348 KB
Ante Rendić-Miočević
Izvorni znanstveni članak
 
Coin hoards from Croatia. XVII. The Križovljan (Varaždin) hoard of Celtic tetradrachms (1843) (str.77-130) engleskipdf 6 MB
Peter Kos, Ivan Mirnik
Izvorni znanstveni članak
 
Predmeti avarskog izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji (str.131-160) slovenskipdf 2 MB
Špela Karo, Timotej Knific, Marija Lubšina-Tušek
Izvorni znanstveni članak
 
Two mediaeval wells from the site of Šepkovčica  
Dva srednjovjekovna bunara s lokaliteta Šepkovčica (str.161-178) hrvatskipdf 796 KB
Aleksandra Bugar
Izvorni znanstveni članak
 
Coin hoards from Croatia. XVII. Coin hoard from Klisa (Pusta)  
Skupni nalazi novca iz Hrvatske. XVIII. Ostava ugarskog novca iz Klise (Pusta) (str.179-206) hrvatskipdf 1 MB
Miroslav Nađ
Izvorni znanstveni članak
 
Detached circular tower in Veli Lošinj  
Okrugla samostojeća kula iz Veloga Lošinja (str.207-218) hrvatskipdf 750 KB
Jasminka Ćus-Rukonić
Izvorni znanstveni članak
 
A contribution to research on the life and work of Mijat Sabljar (1790 – 1865)  
Prilog poznavanju života i rada Mijata Sabljara (1790 – 1865) (str.219-260) hrvatskipdf 2 MB
Krešimir Linke
Izvorni znanstveni članak
 
Research at the archaeological site of Buzin in 2008: General survey  
Istraživanje arheološkog lokaliteta Buzin 2008. godine: pregledni osvrt (str.261-274) hrvatskipdf 522 KB
Ivan Radman-Livaja, Miljenka Galić, Ljubica Perinić
Izvorni znanstveni članak
 
A review of the context and chronology of mediaeval pottery from the site of Buzin  
Osvrt na srednjovjekovnu keramiku s lokaliteta Buzin: kontekst i datacija (str.275-328) hrvatskipdf 4 MB
Marina Sečkar
Izvorni znanstveni članak
 
The analysis of faunal remains from the early mediaeval site of Buzin  
Analiza faune ranosrednjovjekovnog lokaliteta Buzin (str.329-338) hrvatskipdf 247 KB
Maja Grgurić
Izvorni znanstveni članak
 
Ursula ROTHE. Dress and Cultural Identity in the Rhine-Moselle Region of the Roman Empire. BAR International Series, 2038, 2009: Archaeopress, Oxford. Mirila: kulturni fenomen. Studia mythologica Slavica. Supplementa (Ljubljana), suppl. 3, 2010: Inštitut za arheologijo i Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ur. Andrej PLETERSKI -Goran Pavel ŠANTEK. (str.339-344) hrvatskipdf 88 KB
Maja Pasarić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 15.140 *