hrcak mascot   Srce   HID

Journal of the Archaeological Museum in Zagreb,Vol. 44 No. 1
Publication date: November 2011

Published on HRČAK: 17 July 2012
Table of contents Full text
Several prehistoric metal objects from Vis  
Nekoliko prethistorijskih metalnih nalaza s Visa (str.7-16) croatianpdf 252 KB
Dunja Glogović
Original scientific paper
 
Pottery finds from the Bronze Age settlement on the Ivanovci Gorjanski - Palanka site  
Keramički nalazi iz brončanodobnog naselja s lokaliteta Ivanovci Gorjanski – Palanka (str.17-44) croatianpdf 3 MB
Andreja Kudelić
Original scientific paper
 
Numismatic evidence for the Apollo-Helios solar character  
Numizmatički dokazi Apolonovog solarnog karaktera (str.45-64) croatianpdf 536 KB
Tomislav Bilić
Original scientific paper
 
Red-figure rhyton in the form of a ram's head from the collection of Greek vases of the Archaeological Museum in Zagreb  
Crvenofiguralni riton oblika glave ovna iz zbirke grčkih vaza Arheološkog muzeja u Zagrebu (str.65-76) croatianpdf 348 KB
Ante Rendić-Miočević
Original scientific paper
 
Coin hoards from Croatia. XVII. The Križovljan (Varaždin) hoard of Celtic tetradrachms (1843) (str.77-130) englishpdf 6 MB
Peter Kos, Ivan Mirnik
Original scientific paper
 
Predmeti avarskog izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji (str.131-160) slovenianpdf 2 MB
Špela Karo, Timotej Knific, Marija Lubšina-Tušek
Original scientific paper
 
Two mediaeval wells from the site of Šepkovčica  
Dva srednjovjekovna bunara s lokaliteta Šepkovčica (str.161-178) croatianpdf 796 KB
Aleksandra Bugar
Original scientific paper
 
Coin hoards from Croatia. XVII. Coin hoard from Klisa (Pusta)  
Skupni nalazi novca iz Hrvatske. XVIII. Ostava ugarskog novca iz Klise (Pusta) (str.179-206) croatianpdf 1 MB
Miroslav Nađ
Original scientific paper
 
Detached circular tower in Veli Lošinj  
Okrugla samostojeća kula iz Veloga Lošinja (str.207-218) croatianpdf 750 KB
Jasminka Ćus-Rukonić
Original scientific paper
 
A contribution to research on the life and work of Mijat Sabljar (1790 – 1865)  
Prilog poznavanju života i rada Mijata Sabljara (1790 – 1865) (str.219-260) croatianpdf 2 MB
Krešimir Linke
Original scientific paper
 
Research at the archaeological site of Buzin in 2008: General survey  
Istraživanje arheološkog lokaliteta Buzin 2008. godine: pregledni osvrt (str.261-274) croatianpdf 522 KB
Ivan Radman-Livaja, Miljenka Galić, Ljubica Perinić
Original scientific paper
 
A review of the context and chronology of mediaeval pottery from the site of Buzin  
Osvrt na srednjovjekovnu keramiku s lokaliteta Buzin: kontekst i datacija (str.275-328) croatianpdf 4 MB
Marina Sečkar
Original scientific paper
 
The analysis of faunal remains from the early mediaeval site of Buzin  
Analiza faune ranosrednjovjekovnog lokaliteta Buzin (str.329-338) croatianpdf 247 KB
Maja Grgurić
Original scientific paper
 
Ursula ROTHE. Dress and Cultural Identity in the Rhine-Moselle Region of the Roman Empire. BAR International Series, 2038, 2009: Archaeopress, Oxford. Mirila: kulturni fenomen. Studia mythologica Slavica. Supplementa (Ljubljana), suppl. 3, 2010: Inštitut za arheologijo i Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Ur. Andrej PLETERSKI -Goran Pavel ŠANTEK. (str.339-344) croatianpdf 88 KB
Maja Pasarić
Book Review
 
Visits: 12.670 *