hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: August 2011

Published on HRČAK: 06 September 2012
Table of contents Full text
Sadržaj (str.3-5) croatianpdf 135 KB
Other  
Uvodnik (str.7-9) croatianpdf 129 KB
Hrvoje Petrić, Ivan Obadić
Editorial
 
Uteg za brzu vagu – arheološki nalaz sa Humščaka (str.13-26) croatianpdf 916 KB
Laufgewicht einer Schnellwaage – ein archäologischer Fund von Humšcak [Zusammenfassung] (str.25-26)  
Marina Šimek
Original scientific paper
 
Rimske vatrozaštitne mjere i požari u svjetlu arheoloških epigrafskih spomenika na tlu današnje Austrije, Mađarske i Hrvatske (str.27-42) croatianpdf 948 KB
Römische Feuerlöschmassmahmen und Brände im Licht der archäologisch – ephigraphischen Denkmäler auf dem Gebiet der heutigen Österreich, Ungarn und Kroatien [Zusammenfassung] (str.42-42)  
Biserka Vlahović
Professional paper
 
Prikaz konzervacije tubula u prostoriji 1 u području terma antičkog kompleksa Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama (str.43-53) croatianpdf 423 KB
Darstellung der Konservierung der Tubuli in Raum 1 in Thermenanlage des antiken Komplexes in Aquae Iasae in Varaždinske Toplice [Zusammenfassung] (str.53-53)  
Spomenka Vlahović
Professional paper
 
O preseljavanju ‘‘odbjeglih kmetova” u Varaždinski generalat. Prilog poznavanju ranonovovjekovnih migracija na dijelu prostora današnje sjeverozapadne Hrvatske (str.55-86) croatianpdf 309 KB
The resettlement of „runaway serf“ in the Varaždin general command. Contribution to the understanding of Early Modern migrations in part of today´s northwestern Croatia [Summary] (str.86-86)  
Hrvoje Petrić
Original scientific paper
 
Urbanistički razvoj varaždinskih suburbija tijekom 17. stoljeća (str.87-114) croatianpdf 2 MB
Urban development of Varaždin suburbs during the 17th century [Summary] (str.114-114)  
Višnja Burek
Original scientific paper
 
Utjecaj gospodarstva na polaženje škola u kotaru Ivanec od 1639. do 1918. godine (str.115-144) croatianpdf 684 KB
Einfluss der Wirtschaft auf den Schulbesuch im Bezirk Ivanec von 1639. bis 1918. [Zusammenfassung] (str.144-144)  
Suzana Jagić
Original scientific paper
 
Neka obilježja preporodnog razdoblja nacionalnog pokreta u Varaždinu (1838. - 1848.) (str.145-165) croatianpdf 434 KB
Some properties of the Revival period of the national movement in Varaždin (1838. - 1848.) [Summary] (str.165-165)  
Ivančica Jež
Original scientific paper
 
Ivan Kukuljević Sakcinski i zbivanja 1848./49. u Hrvatskoj (str.167-167) croatianpdf 828 KB
Ivan Kukuljević Sakcinski und die Ereignisse in Jahren 1848/49 in Kroatien [Zusammenfassung] (str.182-182)  
Magdalena Lončarić
Original scientific paper
 
Odlikovanja i plaketa Vatroslava Jagića (str.183-194) croatianpdf 349 KB
Vatroslav Jagić Decorations and Plaque [Summary] (str.194-194)  
Vledimir Huzjan
Professional paper
 
Tragom nestale židovske zajednice (str.195-213) croatianpdf 451 KB
Following the trails of missing Jewish community [Summary] (str.213-213)  
Milivoj Dretar
Original scientific paper
 
Knjižnica varaždinske gimnazije (str.215-241) croatianpdf 251 KB
Varaždin Grammar School Library [Summary] (str.241-241)  
Siniša Horvat
Original scientific paper
 
Značenje i uloga Ivana Krstitelja Lalanguea u razvoju primaljstva (str.245-251) croatianpdf 699 KB
Erika Spirić
Other
 
O varaždinskom streljačkom društvu iz 19. stoljeća (str.253-255) croatianpdf 176 KB
Miroslav Klemm
Other
 
Autograf Samuela Mosingera: “Kratka povjest družtva dobročinstva u Varaždinu” (str.257-262) croatianpdf 693 KB
Magdalena Lončarić
Other
 
Deset godina djelovanja Gimnazijske školske radionice Prošlost za budućnost (str.263-270) croatianpdf 211 KB
Siniša Horvat
Other
 
Isprava Zagrebačkog kaptola iz 1247. godine (str.273-281) croatianpdf 268 KB
Karmen Levanić
Other
 
Varaždin je 1970-ih mogao postati sveučilišni grad. Razgovor s prof. emeritus Franjom Ružom (str.285-298) croatianpdf 252 KB
Ivan Obadić
Other
 
Tomislav Đurić, Crkvena baština varaždinsko-topličkog kraja, Varaždinske Toplice – Varaždin – Samobor, Ogranak Matice hrvatske Varaždin – Meridijani, 2009./2010., 93 stranice (str.301-302) croatianpdf 138 KB
Tomislav Bali
Case report
 
Ružica Vuk, Ludbreška Podravina – gospodarski razvoj kao faktor transformacije, Izdavačka kuća Meridijani, Samobor, 2009., 232 stranice (str.302-303) croatianpdf 137 KB
Milivoj Dretar
Case report
 
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. (urednik Šicel Miroslav, Kaštela Slobodan), Zagreb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad Varaždin HAZU, 2009., 927 stranica (str.303-305) croatianpdf 142 KB
Eduard Vergović
Case report
 
Milivoj Dretar, Židovi u ludbreškom kraju: povijesno – demografski prilozi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište D. Novak, 2010., 129 stranica (str.305-306) croatianpdf 133 KB
Branimir Šurbek
Case report
 
Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva održan u Gradskom muzeju Varaždin (11. - 15. 10. 2010.) (str.309-311) croatianpdf 134 KB
Martina Jalšovec
Case report
 
Osvrt na znanstveni skup ‘‘Prvi svjetski rat u Koprivnici i Podravini” (19. 11. 2010.) (str.311-313) croatianpdf 134 KB
Milivoj Dretar
Case report
 
Europski skup povjesničara vatrogavstva u Varaždinu (29. 09. - 01. 10. 2010.) (str.313-314) croatianpdf 113 KB
Miroslav Klemm
Case report
 
Međunarodni znanstveni skup ‘‘Mirko Malez – život i djelo 1924. – 1990. – 2010.” (Ivanec, 20. studenoga 2010.) (str.315-316) croatianpdf 129 KB
Siniša Krznar
Case report
 
Predavanja Društva povjesničara od 2009. do 2010. godine (str.316-324) croatianpdf 168 KB
Vladimir Huzjan, Ivan Obadić
Case report
 
Rad Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije od 2009. do 2011. godine (str.325-327) croatianpdf 131 KB
Spomenka Težak
Case report
 
Upute autorima (str.329-332) croatianpdf 145 KB
Other  
Visits: 21.910 *