hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: kolovoza 2011.

Objavljen na Hrčku: 6. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-5) hrvatskipdf 135 KB
Ostalo  
Uvodnik (str.7-9) hrvatskipdf 129 KB
Hrvoje Petrić, Ivan Obadić
Uvodnik
 
Uteg za brzu vagu – arheološki nalaz sa Humščaka (str.13-26) hrvatskipdf 916 KB
Laufgewicht einer Schnellwaage – ein archäologischer Fund von Humšcak [Zusammenfassung] (str.25-26)  
Marina Šimek
Izvorni znanstveni članak
 
Rimske vatrozaštitne mjere i požari u svjetlu arheoloških epigrafskih spomenika na tlu današnje Austrije, Mađarske i Hrvatske (str.27-42) hrvatskipdf 948 KB
Römische Feuerlöschmassmahmen und Brände im Licht der archäologisch – ephigraphischen Denkmäler auf dem Gebiet der heutigen Österreich, Ungarn und Kroatien [Zusammenfassung] (str.42-42)  
Biserka Vlahović
Stručni rad
 
Prikaz konzervacije tubula u prostoriji 1 u području terma antičkog kompleksa Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama (str.43-53) hrvatskipdf 423 KB
Darstellung der Konservierung der Tubuli in Raum 1 in Thermenanlage des antiken Komplexes in Aquae Iasae in Varaždinske Toplice [Zusammenfassung] (str.53-53)  
Spomenka Vlahović
Stručni rad
 
O preseljavanju ‘‘odbjeglih kmetova” u Varaždinski generalat. Prilog poznavanju ranonovovjekovnih migracija na dijelu prostora današnje sjeverozapadne Hrvatske (str.55-86) hrvatskipdf 309 KB
The resettlement of „runaway serf“ in the Varaždin general command. Contribution to the understanding of Early Modern migrations in part of today´s northwestern Croatia [Summary] (str.86-86)  
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Urbanistički razvoj varaždinskih suburbija tijekom 17. stoljeća (str.87-114) hrvatskipdf 2 MB
Urban development of Varaždin suburbs during the 17th century [Summary] (str.114-114)  
Višnja Burek
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj gospodarstva na polaženje škola u kotaru Ivanec od 1639. do 1918. godine (str.115-144) hrvatskipdf 684 KB
Einfluss der Wirtschaft auf den Schulbesuch im Bezirk Ivanec von 1639. bis 1918. [Zusammenfassung] (str.144-144)  
Suzana Jagić
Izvorni znanstveni članak
 
Neka obilježja preporodnog razdoblja nacionalnog pokreta u Varaždinu (1838. - 1848.) (str.145-165) hrvatskipdf 434 KB
Some properties of the Revival period of the national movement in Varaždin (1838. - 1848.) [Summary] (str.165-165)  
Ivančica Jež
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Kukuljević Sakcinski i zbivanja 1848./49. u Hrvatskoj (str.167-167) hrvatskipdf 828 KB
Ivan Kukuljević Sakcinski und die Ereignisse in Jahren 1848/49 in Kroatien [Zusammenfassung] (str.182-182)  
Magdalena Lončarić
Izvorni znanstveni članak
 
Odlikovanja i plaketa Vatroslava Jagića (str.183-194) hrvatskipdf 349 KB
Vatroslav Jagić Decorations and Plaque [Summary] (str.194-194)  
Vledimir Huzjan
Stručni rad
 
Tragom nestale židovske zajednice (str.195-213) hrvatskipdf 451 KB
Following the trails of missing Jewish community [Summary] (str.213-213)  
Milivoj Dretar
Izvorni znanstveni članak
 
Knjižnica varaždinske gimnazije (str.215-241) hrvatskipdf 251 KB
Varaždin Grammar School Library [Summary] (str.241-241)  
Siniša Horvat
Izvorni znanstveni članak
 
Značenje i uloga Ivana Krstitelja Lalanguea u razvoju primaljstva (str.245-251) hrvatskipdf 699 KB
Erika Spirić
Ostalo
 
O varaždinskom streljačkom društvu iz 19. stoljeća (str.253-255) hrvatskipdf 176 KB
Miroslav Klemm
Ostalo
 
Autograf Samuela Mosingera: “Kratka povjest družtva dobročinstva u Varaždinu” (str.257-262) hrvatskipdf 693 KB
Magdalena Lončarić
Ostalo
 
Deset godina djelovanja Gimnazijske školske radionice Prošlost za budućnost (str.263-270) hrvatskipdf 211 KB
Siniša Horvat
Ostalo
 
Isprava Zagrebačkog kaptola iz 1247. godine (str.273-281) hrvatskipdf 268 KB
Karmen Levanić
Ostalo
 
Varaždin je 1970-ih mogao postati sveučilišni grad. Razgovor s prof. emeritus Franjom Ružom (str.285-298) hrvatskipdf 252 KB
Ivan Obadić
Ostalo
 
Tomislav Đurić, Crkvena baština varaždinsko-topličkog kraja, Varaždinske Toplice – Varaždin – Samobor, Ogranak Matice hrvatske Varaždin – Meridijani, 2009./2010., 93 stranice (str.301-302) hrvatskipdf 138 KB
Tomislav Bali
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ružica Vuk, Ludbreška Podravina – gospodarski razvoj kao faktor transformacije, Izdavačka kuća Meridijani, Samobor, 2009., 232 stranice (str.302-303) hrvatskipdf 137 KB
Milivoj Dretar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. (urednik Šicel Miroslav, Kaštela Slobodan), Zagreb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad Varaždin HAZU, 2009., 927 stranica (str.303-305) hrvatskipdf 142 KB
Eduard Vergović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Milivoj Dretar, Židovi u ludbreškom kraju: povijesno – demografski prilozi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište D. Novak, 2010., 129 stranica (str.305-306) hrvatskipdf 133 KB
Branimir Šurbek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup Hrvatskog arheološkog društva održan u Gradskom muzeju Varaždin (11. - 15. 10. 2010.) (str.309-311) hrvatskipdf 134 KB
Martina Jalšovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Osvrt na znanstveni skup ‘‘Prvi svjetski rat u Koprivnici i Podravini” (19. 11. 2010.) (str.311-313) hrvatskipdf 134 KB
Milivoj Dretar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Europski skup povjesničara vatrogavstva u Varaždinu (29. 09. - 01. 10. 2010.) (str.313-314) hrvatskipdf 113 KB
Miroslav Klemm
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Međunarodni znanstveni skup ‘‘Mirko Malez – život i djelo 1924. – 1990. – 2010.” (Ivanec, 20. studenoga 2010.) (str.315-316) hrvatskipdf 129 KB
Siniša Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Predavanja Društva povjesničara od 2009. do 2010. godine (str.316-324) hrvatskipdf 168 KB
Vladimir Huzjan, Ivan Obadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Rad Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije od 2009. do 2011. godine (str.325-327) hrvatskipdf 131 KB
Spomenka Težak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Upute autorima (str.329-332) hrvatskipdf 145 KB
Ostalo  
Posjeta: 21.910 *