hrcak mascot   Srce   HID

Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu,Vol. 38 No. 1
Datum izdavanja: prosinca 2011.

Objavljen na Hrčku: 18. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
UZ 450-GODIŠNJICU BROZIĆEVA BREVIJARA (1561.) (str.5-12) hrvatskipdf 102 KB
THE 450TH ANNIVERSARY OF THE BROZIĆ BREVIARY (1561) (str.12-12)  
PETAR RUNJE
Prethodno priopćenje
 
FONOLOŠKA RAŠČLAMBA PRIJEPISA SENJSKOGA STATUTA VUKA RUČIĆA – VOKALIZAM (str.13-24) hrvatskipdf 150 KB
PHONOLOGICAL ANALYSIS OF A TRANSCRIPT OF SENJ'S STATUTE BY VUK RUČIĆ – VOCALISM (str.24-24)  
MARIO ŠIMUDVARAC
Izvorni znanstveni članak
 
GRBOVI SENJSKIH RITTERA VITEZOVIĆA I HERALDIKA U DJELIMA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA (str.25-39) hrvatskipdf 226 KB
COATS OF ARMS OF SENJ'S RITTER – VITEZOVIĆ AND HERALDRY IN THE WORKS OF PAVAO RITTER VITEZOVIĆ (str.40-40)  
ENVER LJUBOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
SENJSKA PLEMIĆKA OBITELJ KRAJAČ - KRAJATZ - KRAJATCH (str.41-51) hrvatskipdf 217 KB
THE SENJ NOBLE FAMILY KRAJAč - KRAJATZ - KRAJATCH (str.52-52)  
ENVER LJUBOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
TOPOS IZNIMNOG POJEDINCA U POEZIJI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA (str.53-72) hrvatskipdf 197 KB
TOPOS OF UNIQUE INDIVIDUALITY IN THE POETRY OF SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ (str.72-72)  
DEJAN DURIĆ, ANA VUKELIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS ŠIME STARČEVIĆA HRVATSKOJ HOMILETICI (str.73-86) hrvatskipdf 205 KB
THE CONTRIBUTION OF ŠIME STARČEVIć TO CROATIAN HOMILIES (str.86-86)  
VESNA GRAHOVAC - PRAŽIĆ
Prethodno priopćenje
 
PRILOZI ZA BIOGRAFIJU BUDISLAVA pl. BUDISAVLJEVIĆA PRIJEDORSKOG UZ POMOĆ NJEGOVIH NEOBJAVLJENIH MEMOARA "POMENCI IZ MOGA ŽIVOTA"* (str.87-129) hrvatskipdf 470 KB
ADDITIONS FOR THE BIOGRAPHY OF BUDISLAV pl. BUDISAVLJEVIĆ-PRIJEDORSKI WITH THE HELP OF HIS UNPUBLISHED MEMOIRS "MOMENTS FROM MY LIFE" (str.130-130)  
ŽELJKO KARAULA
Izvorni znanstveni članak
 
PRILOG POZNAVANJU RADA ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA U GOSPIĆU (str.131-144) hrvatskipdf 239 KB
ADDITION TO THE KNOWLEDGE OF THE WORKS OF ROBERT FRANGEŠ MIHANOVIĆ IN GOSPIĆ (str.144-144)  
ANTONIA DOŠEN
Izvorni znanstveni članak
 
RECEPCIJA DRAMSKIH DJELA PERE BUDAKA II. DIO (str.145-166) hrvatskipdf 212 KB
RECEPTION OF THE DRAMATIC WORKS OF PERO BUDAK PART TWO (str.166-166)  
JASMINKA BRALA MUDROVČIĆ
Stručni rad
 
HRVATSKE KRAJIŠKE PUKOVNIJE U FRANCUSKO-HABSBURŠKOM RATU 1809. GODINE (II) Marmontov rat u Lici i Dalmaciji (str.167-191) hrvatskipdf 547 KB
THE CROATIAN BORDER REGIMENT IN THE FRANCO-HABSBURG WAR 1809 (PART TWO) Marmont's War in Lika and Dalmatia (str.191-192)  
NIKOLA TOMINAC
Pregledni rad
 
PAROBRODARSKE VEZE SENJA I RIJEKE DO ZAVRŠETKA PRVOG SVJETSKOG RATA (str.193-216) hrvatskipdf 310 KB
STEAMBOAT CONNECTIONS BETWEEN SENJ AND RIJEKA UNTIL THE END OF THE FIRST WORLD WAR (str.216-216)  
NIKŠA MENDEŠ
Izvorni znanstveni članak
 
O POKUŠAJU OSNIVANJA HRVATSKOGA KOMITETA U ŠVICARSKOJ 1943. GODINE: DIPLOMATSKA IZVJEŠĆA SENJANINA JOSIPA MILKOVIĆA (str.217-332) hrvatskipdf 1 MB
ABOUT THE ATTEMPT TO ESTABLISH A CROATIAN COMMITTEE IN SWITZERLAND IN 1943: THE DIPLOMATIC REPORTS OF JOSIP MILKOVIĆ OF SENJ (str.332-332)  
TOMISLAV JONJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
MIGRANTSKA PRIČA OBITELJI LOPAC: SENJ, VIROVITICA, KANADA, HRVATSKA (str.333-364) hrvatskipdf 373 KB
MIGRATORY STORY OF THE LOPAC FAMILY: SENJ, VIROVITICA, CANADA, CROATIA (str.364-364)  
MARIJETA RAJKOVIĆ IVETA
Izvorni znanstveni članak
 
ŠKOLE KOJE ŽIVOT ZNAČE (Škole u Senju) (str.365-382) hrvatskipdf 213 KB
SCHOOLS WHICH MEANT LIFE (Schools in Senj) (str.382-382)  
MIRKO RAGUŽ
Stručni rad
 
PODZEMNI BUNKERI U PARKU NEHAJ U SENJU (str.383-398) hrvatskipdf 310 KB
THE UNDERGROUND BUNKERS IN NEHAJ PARK IN SENJ (str.398-398)  
VLADO BOŽIĆ
Stručni rad
 
Posjeta: 24.583 *