hrcak mascot   Srce   HID

Croatian Studies Review, Vol. 7 No. 1, 2011.


Croatian Studies Review,Vol. 7 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 14. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Nazor’s Translations of Beccadelli and Michelangelo’s Sonnets: A Contrastive Analysis  
Kontrastivna analiza Nazorovih prijevoda Beccadellijevih i Michelangelovih soneta (str.9-30) hrvatskipdf 325 KB
Lucijana Armanda
Izvorni znanstveni članak
 
‘This Old Hate’ - Nazor and Stereotypes of Italians in Croatian Shtokavian Literature  
„Ova mržnja stara“ - Nazor i stereotipi o Talijanima u hrvatskoj štokavskoj književnosti (str.31-48) hrvatskipdf 398 KB
Inoslav Bešker
Izvorni znanstveni članak
 
Nazor’s Novel Bloody Days (Krvavi dani) in the Context of Croatian Historiographic Fiction  
Nazorovi Krvavi dani u kontekstu hrvatske historiografske fikcije (str.49-60) hrvatskipdf 285 KB
Ivan Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
Historical Facts Regarding the Croatian King Dmitar Zvonimir in Vladimir Nazor’s Poetry  
Zbilja o hrvatskom kralju Dmitru Zvonimiru u poeziji Vladimira Nazora (str.61-87) hrvatskipdf 488 KB
Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija hrvatske srednjovjekovne povijesti u Hrvatskim kraljevima Vladimira Nazora  
The Perception of Croatian Medieval History by Vladimir Nazor in Hrvatski kraljevi (The Kings of the Croats) (str.89-100) engleskipdf 424 KB
Danijel Džino
Izvorni znanstveni članak
 
From Split to Pyramids – Text, Imagination, Representation  
Vladimir Nazor: Od Splita do piramida – tekst, imaginacija, reprezentacija (str.101-111) hrvatskipdf 437 KB
Gordana Galić Kakkonen
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest, politika i rat u životu pjesnika otpora i državnika  
History, Politics and War in the Life of a Resistance Poet and Statesman (str.113-129) engleskipdf 315 KB
Walter Vori Lalich
Izvorni znanstveni članak
 
Vladimir Nazor, a Dalmatian Writer  
Vladimir Nazor kao dalmatinski pisac (str.131-140) hrvatskipdf 406 KB
Svein Mønnesland
Pregledni rad
 
Mythological Symbolism in the Work of Vladimir Nazor  
Mitološka simbolika u Nazorovom stvaralaštvu (str.141-156) hrvatskipdf 466 KB
Jevgenij Paščenko
Pregledni rad
 
The Mediterranean Heritage in Nazor‘s Novel The Shepherd Loda (Pastir Loda)  
Mediteranska baština u Nazorovu romanu Pastir Loda (str.157-167) hrvatskipdf 423 KB
Zvjezdana Rados
Pregledni rad
 
The Influence of Colonial Centres of Power and of a Postcolonial Framework on the Reading / Narration of Nation in works of Andrić, Krleža and Nazor  
Utjecaj kolonijalnih ishodišta i postkolonijalnih okvira na čitanje (pričanje) nacije kod Andrića, Krleže i Nazora (str.169-227) hrvatskipdf 609 KB
Boris Škvorc
Izvorni znanstveni članak
 
Introduction to Vernacular Stylistics  
Prolegòmena za vernakularnu stilistiku (str.231-282) hrvatskipdf 630 KB
Joško Božanić
Izvorni znanstveni članak
 
Older Grammar Forms in Nazor’s Story “Water” (“Voda”) (A Contribution to the Research of Nazor’s Literary Language)  
Stariji gramatički oblici u Nazorovoj pripovijetci Voda (Doprinos istraživanju Nazorova jezika) (str.283-292) hrvatskipdf 438 KB
Tanja Brešan
Izvorni znanstveni članak
 
The Role of Native Idiom Communication Skills Development of Young Pupils  
Uloga zavičajnoga idioma u razvoju jezičnokomunikacijske kompetencije učenika mlađe školske dobi (str.293-305) hrvatskipdf 441 KB
Lucija Puljak
Izvorni znanstveni članak
 
A Metrical Analysis of the Language of Vladimir Nazor  
Nazorov jezik u službi metrike (str.307-318) hrvatskipdf 520 KB
Anita Runjić-Stoilova, Marijana Tomelić Ćurlin
Izvorni znanstveni članak
 
Linguo-stylistic Analysis of Nazor`s Poem: The Neglected Woman  
Lingvostilistička analiza Nazorove pjesme Žena zapušćena (str.319-326) hrvatskipdf 266 KB
Stojan Vrljić
Pregledni rad
 
Romance Loanwords in the Poetry of Stjepan Pulišelić  
Romanizmi u bračkom čakavskom pjesništvu Stjepana Pulišelića (str.329-345) hrvatskipdf 545 KB
Marijana Alujević Jukić, Erna Vladislavić
Izvorni znanstveni članak
 
Male novine: An Informative Magazine of the Croatian Club in Punta Arenas  
Male novine: informativno glasilo Hrvatskoga doma u Punta Arenasu (str.347-360) hrvatskipdf 476 KB
Eni Buljubašić
Stručni rad
 
Literature and New Technologies: An Approach to Teaching Croatian as L2  
Književnost i nove tehnologije: Pristup poučavanju hrvatskom kao drugom i stranom jeziku (str.361-375) hrvatskipdf 2 MB
Josipa Korljan, Eni Buljubašić
Pregledni rad
 
„Gostujuća“ kultura u jeziku „domaćinu“  
„Guest“ Culture in the „Host“ Language (str.377-388) engleskipdf 510 KB
Josip Lasić
Izvorni znanstveni članak
 
The Coastal Toponyms of the Island of Šolta  
Obalni toponimi otoka Šolte (str.389-443) hrvatskipdf 690 KB
Marina Marasović Alujević, Katarina Lozić Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Pavao Tekavčić – Pragmalinguist  
Pavao Tekavčić - pragmalingvist (str.445-451) hrvatskipdf 342 KB
Magdalena Nigoević
Pregledni rad
 
Posjeta: 45.275 *