hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: lipnja 2012.

Objavljen na Hrčku: 20. 9. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SMANJENJE NEODLUČNOSTI PRI DONOŠENJU ODLUKA VREDNOVANJEM UČINKA MAKROEKONOMSKIH PREDVIĐANJA U RUMUNJSKOJ  
THE REDUCTION OF UNCERTAINTY IN MAKING DECISIONS BY EVALUATING THE MACROECONOMIC FORECASTS PERFORMANCE IN ROMANIA (str.239-262) engleskipdf 703 KB
MIHAELA BRATU
Izvorni znanstveni članak
 
DINAMIČKI ODNOS IZMEĐU NAFTNIH ŠOKOVA I ODABRANIH MAKROEKONOMSKIH VARIJABLI U TURSKOJ  
THE DYNAMICAL RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICE SHOCKS AND SELECTED MACROECONOMIC VARIABLES IN TURKEY (str.263-276) engleskipdf 641 KB
MEHMET ERYIĞIT
Izvorni znanstveni članak
 
PRIJENOS CIJENE NAFTE NA DOMAĆE CIJENE U TURSKOJ: JESU LI PROMJENE U REŽIMU INFLACIJE BITNE?  
OIL PASS-THROUGH TO DOMESTIC PRICES IN TURKEY: DOES THE CHANGE IN INFLATION REGIME MATTER? (str.277-296) engleskipdf 667 KB
A. NAZIF ÇATIK, MEHMET KARAÇUKA
Izvorni znanstveni članak
 
ODREDNICE TRŽIŠNE ATRAKTIVNOSTI NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ZA STRANA ULAGANJA: ISTOČNOEUROPSKA SITUACIJA  
DETERMINANTS OF NONLIFE INSURANCE MARKET ATTRACTIVENESS FOR FOREIGN INVESTMENTS: EASTERN EUROPEAN EVIDENCE (str.297-310) engleskipdf 342 KB
VLADIMIR NJEGOMIR, DRAGAN STOJIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
POSLOVNA KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE: SLUČAJ REGIJE VOJVODINE (SRBIJA)  
BUSINESS TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS: A CASE OF VOJVODINA PROVINCE (SERBIA) (str.311-332) engleskipdf 422 KB
VANJA DRAGIĆEVIĆ, DOBRICA JOVIČIĆ, IVANA BLEŠIĆ, UGLJEŠA STANKOV, DESIMIR BOŠKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
INOVATIVNOST EUROPSKIH MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA: MISIJA JOŠ NIJE ZAVRŠENA  
Innovativeness of European SMEs: Mission not yet accomplished (str.333-360) engleskipdf 549 KB
HANS RUEDIGER KAUFMANN, HARITINI TSANGAR, DEMETRIS VRONTIS
Izvorni znanstveni članak
 
DUGOROČNO PAMĆENJE U PRINOSU ISTOČNOEUROPSKIH FINANCIJSKIH TRŽIŠTA  
LONG MEMORY IN EASTERN EUROPEAN FINANCIAL MARKETS RETURNS (str.361-378) engleskipdf 718 KB
ALINA-NICOLETA RADU
Prethodno priopćenje
 
ODVISNOST IZMEĐU SLOVENSKOG I EUROPSKIH DIONIČKIH TRGOVA – DCCGARCH ANALIZA  
INTERDEPENDENCE BETWEEN THE SLOVENIAN AND EUROPEAN STOCK MARKETS – A DCC-GARCH ANALYSIS (str.379-396) engleskipdf 1006 KB
SILVO DAJČMAN, MEJRA FESTIĆ
Prethodno priopćenje
 
PRIJEDLOG NOVE ADMINISTRATIVNO-TERITORIJALNE PODJELE REPUBLIKE HRVATSKE  
A PROPOSAL FOR A NEW ADMINISTRATIVETERRITORIAL DIVISION OF THE REPUBLIC OF CROATIA (str.397-412) engleskipdf 412 KB
IVANA RAŠIĆ BAKARIĆ
Prethodno priopćenje
 
PLANIRANJE I KONTROLA TROŠKOVA U HRVATSKOM JAVNOM SEKTORU  
COST PLANNING AND CONTROL IN CROATIAN PUBLIC SECTOR (str.413-434) engleskipdf 475 KB
IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY, VESNA VAŠIČEK, DAVOR VAŠIČEK
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ VELIČINE PODUZEĆA NA USPJEH PREUZIMANJA  
IMPACT OF COMPANY’S SIZE ON TAKEOVER SUCCESS (str.435-444) engleskipdf 393 KB
DAVOR FILIPOVIĆ
Prethodno priopćenje
 
SISTEMI MJERENJA PERFORMANSI: EMPIRIJSKI DOKAZI IZ SLOVENIJE  
PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SLOVENIA (str.445-464) engleskipdf 349 KB
MARJAN ODAR, SLAVKA KAVČIČ, MATEJA JERMAN
Prethodno priopćenje
 
DRŽAVNI BREND I FEEL SLOVENIA: PRVI ODAZIV NA LOKALNOM NIVOU  
COUNTRY BRAND I FEEL SLOVENIA: FIRST RESPONSE FROM LOCALS (str.465-484) engleskipdf 488 KB
MAJA KONECNIK RUZZIER, NUSA PETEK
Prethodno priopćenje
 
KONKURENTNOST TURISTIČKE DESTINACIJE – IZMEĐU DVIJU ZASTAVA  
TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESSBETWEEN TWO FLAGS (str.485-502) engleskipdf 438 KB
TANJA ARMENSKI, DORIS O. GOMEZELJ, BRANISLAV DJURDJEV, NEVENA ĆURČIĆ, ALEKSANDRA DRAGIN
Prethodno priopćenje
 
PREDANOST U ODNOSU, RELACIJSKA PRAVEDNOST TE IMIDŽ PODUZEĆA KAO ELEMENTI RAZVOJA ODANOSTI POTROŠAČA  
RELATIONSHIP COMMITMENT, RELATIONAL EQUITY AND COMPANY IMAGE IN CUSTOMER LOYALTY DEVELOPMENT (str.503-524) engleskipdf 493 KB
JASMINA DLAČIĆ, VESNA ŽABKAR
Prethodno priopćenje
 
WELLNES: NOVA MODA U TURIZMU  
WELLNESS: A NEW MODE OF TOURISM (str.503-534) engleskipdf 420 KB
NIKO KONCUL
Pregledni rad
 
Posjeta: 58.323 *