hrcak mascot   Srce   HID

Građevinar, Vol. 58 No. 07., 2006.


Građevinar,Vol. 58 No. 07.
Datum izdavanja: kolovoza 2006.

Objavljen na Hrčku: 12. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Analiza osjetljivosti parametara simulacijskog modela CORSIM (str.539-548) hrvatskipdf 273 KB
Sensitivity analysis of the CORSIM simulation model parameters (str.539-548)  
Deana Breški, Dražen Cvitanić, Ivan Lovrić
Pregledni rad
 
Ponašanje kompozitnih materijala pri složenom opterećenju (str.549-557) hrvatskipdf 395 KB
Behaviour of composite materials subjected to combined load (str.549-557)  
Vesna Lacković, Vicko Šimić
Pregledni rad
 
Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja (str.559-568) hrvatskipdf 190 KB
Models for rapid evaluation of a sustainable construction time (str.559-568)  
Diana Car-Pušić, Mladen Radujković
Prethodno priopćenje
 
Hidroelektra u izvedbi i projektiranju mostova, vijadukata i nadvožnjaka (str.569-575) hrvatskipdf 314 KB
Hidroelektra in the realization and design of bridges, viaducts and overpasses (str.569-575)  
Snježana Tešović, Snježana Ališić
Stručni rad
 
Posjeta: 7.711 *