hrcak mascot   Srce   HID

Acta Pharmaceutica, Vol. 62 No. 4, 2012.


Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 18. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Nanonosači na bazi čvrstih lipida: Pregled (str.433-472)  
Solid lipid based nanocarriers: An overview (str.433-472) engleskipdf 449 KB
CHANDRAKANTSING PARDESHI, PRAVIN RAJPUT, VEENA BELGAMWAR, AVINASH TEKADE, GANESH PATIL, KAPIL CHAUDHARY, ABHIJEET SONJE
Pregledni rad
 
Sadašnjost i budućnost stentova za restenozu koji otpuštaju lijekove (str.473-496)  
Current status and future prospects of drug eluting stents for restenosis (str.473-496) engleskipdf 420 KB
MAULIK J. PATEL, SANJAY S. PATEL, NIDHI S. PATEL, NATVARLAL M. PATEL
Pregledni rad
 
Study of in situ fluid bed melt granulation using response surface methodology (str.497-513) engleskipdf 2 MB
Uporaba metodologije odgovornih površin za študij in situ granulacije s talinami v zvrtinčenih plasteh (str.497-513)  
SIMON KUKEC, FRANC VREČER, ROK DREU
Izvorni znanstveni članak
 
Influence of different types of commercially available microcrystalline cellulose on degradation of perindopril erbumine and enalapril maleate in binary mixtures (str.515-528) engleskipdf 241 KB
Vpliv različnih tipov komercialno dostopne mikrokristalne celuloze na razpad erbuminijevega perindoprilata in enalaprilijevega maleata v binarnih zmeseh (str.515-528)  
TANJA VEHOVEC, ANDREJ GARTNER, ODON PLANINŠEK, ALEŠ OBREZA
Izvorni znanstveni članak
 
Alginatne mikrosfere naproksen natrija obložene Eudragitom S-100: Priprava, optimizacija i in vitro vrednovanje (str.529-545)  
Eudragit S-100 coated sodium alginate microspheres of naproxen sodium: Formulation, optimization and in vitro evaluation (str.529-545) engleskipdf 927 KB
ANUJ CHAWLA, POOJA SHARMA, PRAVIN PAWAR
Izvorni znanstveni članak
 
Povećana fotostabilnost, smanjena permeacija i iritacija izotretinoina iz kruto-tekućih nanočestica (str.547-562)  
Improved photostability, reduced skin permeation and irritation of isotretinoin by solid lipid nanoparticles (str.547-562) engleskipdf 699 KB
SHIVA GOLMOHAMMADZADEH, SOMAYE MORTEZANIA, MAHMOUD REZA JAAFARI
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj samoemulzifirajućeg sustava za isporuku albendazola (SEDDS) s pojačanom sistemskom apsorpcijom (str.563-580)  
Formulation development of an albendazole self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) with enhanced systemic exposure (str.563-580) engleskipdf 542 KB
ASHOK K. MEENA, KULDEEP SHARMA, MURUGESH KANDASWAMY, SRIRAM RAJAGOPAL, RAMESH MULLANGI
Izvorni znanstveni članak
 
Fenotipska heterogenost u staničnoj liniji NCI-H125 utječe na biološku aktivnost na receptore za epidermalni faktor rasta (str.581-591)  
Phenotypic heterogeneity in the NCI-H125 cell line affects biological activity using the epidermal growth factor receptor as target (str.581-591) engleskipdf 609 KB
RANCÉS BLANCO, MERCEDES CEDEÑO, NARJARA GONZÁLEZ, REYNIER RODRÍGUEZ, JAVIER SÁNCHEZ, ENRIQUE RENGIFO
Kratko priopćenje
 
Heterociklički derivati 3-(4-bromfenil) azo-5-fenil-2(3H)-furanona: Djelovanje na virus ptičje gripe (H5N1) (str.593-606)  
Heterocyclic compounds based on 3-(4-bromophenyl) azo-5-phenyl-2(3H)-furanone: Anti-avian influenza virus (H5N1) activity (str.593-606) engleskipdf 218 KB
EMAN M. FLEFEL, RANDA E. ABDEL-MAGEID, WALED A. TANTAWY, MOHAMED A. ALI, ABD EL-GALIL E. AMR
Kratko priopćenje
 
Evaluacija antitumorskog djelovanja di-(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) izoliranog iz cvjetova Calotropis gigantea L. (str.607-615)  
Antitumour evaluation of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) isolated from Calotropis gigantea L. flower (str.607-615) engleskipdf 512 KB
MUHAMMAD ROWSHANUL HABIB, MUHAMMAD REZAUL KARIM
Kratko priopćenje
 
Posjeta: 21.924 *