hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studeni 2006.

Objavljen na Hrčku: 6. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Promjene hrvatskog materijalnog kaznenog prava novelom Kaznenog zakona 2006. godine (str.381-404) hrvatskipdf 167 KB
Željko Horvatić
Stručni rad
 
Osnovne karakteristike šeste novele Kaznenog zakona (str.405-430) hrvatskipdf 173 KB
Damir Kos
Stručni rad
 
Svrha kažnjavanja u kontekstu šeste novele Kaznenog zakona (str.431-449) hrvatskipdf 169 KB
Igor Bojanić, Marin Mrčela
Izvorni znanstveni članak
 
Ublažavanje kazne po šestoj noveli Kaznenog zakona (str.451-467) hrvatskipdf 171 KB
Ana Garačić
Stručni rad
 
Promjene kaznenih okvira s osvrtom na praktična pitanja osobnog sastava sudskog vijeća (str.469-504) hrvatskipdf 313 KB
Iztok Krbec
Stručni rad
 
Aktualna problematika zastare u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu (str.505-521) hrvatskipdf 178 KB
Leo Cvitanović
Izvorni znanstveni članak
 
Zastara (str.523-549) hrvatskipdf 192 KB
Sanja Katušić-Jergović
Stručni rad
 
Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse (str.551-596) hrvatskipdf 271 KB
Zlata Đurđević, Dražen Tripalo
Pregledni rad
 
Suradnja državnog odvjetnika i policije u predistražnom postupku (str.597-615) hrvatskipdf 153 KB
Dragan Novosel, Darko Dundović
Stručni rad
 
Utjecaj izmjena Kaznenog zakona na mogućnost i učestalost primjene uvjetne osude (i njihov daljnji utjecaj na primjenu instituta kaznenog materijalnog i procesnog prava) (str.617-655) hrvatskipdf 227 KB
Antonija Krstulović, Marica Šćepanović
Stručni rad
 
Politika suzbijanja kriminaliteta: perspektive izvršenja kaznenopravnih sankcija (str.657-684) hrvatskipdf 506 KB
Ivan Damjanović, Ksenija Butorac
Pregledni rad
 
Hrvatski zatvorski sustav i zaštita ljudskih prava zatvorenika (str.685-743) hrvatskipdf 370 KB
Vesna Babić, Marija Josipović, Goran Tomašević
Pregledni rad
 
Izvršavanje alternativnih sankcija u Republici Hrvatskoj (str.745-794) hrvatskipdf 342 KB
Zdenka Kokić Puce, Irma Kovčo Vukadin
Izvorni znanstveni članak
 
Nove mogućnosti u izvršavanju maloljetničkih sankcija (str.795-806) hrvatskipdf 156 KB
Antonija Žižak
Pregledni rad
 
Izvršavanje maloljetničkih sankcija (str.807-865) hrvatskipdf 333 KB
Jadranka Kos
Stručni rad
 
Individualizacija kažnjavanja u fazi izvršavanja kazne zatvora (str.867-878) hrvatskipdf 135 KB
Jandre Šarić
Pregledni rad
 
Sigurnost kaznionica i zatvora (str.879-905) hrvatskipdf 181 KB
Miroslav Mihoci
Stručni rad
 
Javna sigurnost i kriminaliet u lokalnoj zajednici (str.907-914) hrvatskipdf 143 KB
Antun Novoselović
Stručni rad
 
Aktualni problemi primjene i provođenja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja (str.915-932) hrvatskipdf 205 KB
Esta Sušić, Siniša Pleše
Pregledni rad
 
Primjena izvansudske nagodbe (medijacija) u pretkaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (str.933-956) hrvatskipdf 213 KB
Nivex Koller-Trbović, Vesna Gmaz-Luški
Stručni rad
 
Obilježja procesa prilagodbe zatvorskim uvjetima zatvorenika/zatvorenica s obzirom na sociodemografske i kriminološke osebujnosti (str.957-990) hrvatskipdf 326 KB
Ranka Farkaš, Vladimira Žakman-Ban
Izvorni znanstveni članak
 
Zabrana utemeljenja sudskih odluka na nezakonitim dokazima (str.993-1033) hrvatskipdf 242 KB
Marina Carić
Pregledni rad
 
Razlike u obiteljskim prilikama maloljetnih delinkvenata s obzirom na poremećenost odnosa u obitelji (str.1035-1050) hrvatskipdf 160 KB
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Neven Ricijaš, Mladen Singer
Izvorni znanstveni članak
 
Dosuđivanje i naplata troškova kaznenog postupka u korist proračuna Republike Hrvatske (str.1051-1078) hrvatskipdf 318 KB
Dragan Novosel, Zlata Hrvoj Šipek
Pregledni rad
 
Obrana po službenoj dužnosti: formalna obrana ili formalnost? (str.1079-1114) hrvatskipdf 208 KB
Anamarija Kvaternik
Pregledni rad
 
Kazneno pravo u doba Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.) (str.1117-1144) hrvatskipdf 230 KB
Nikolina Srpak
Pregledni rad
 
Sudska praksa (str.1147-1153) hrvatskipdf 128 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava, Siracusa, 11.-21. lipnja 2006. (str.1157-1167) hrvatskipdf 167 KB
Maja Munivrana
Recenzija, Prikaz
 
Feeney/Herrmann: One case - two systems: A comparative view of american and german criminal justice (str.1169-1175) hrvatskipdf 146 KB
Zlata Đurđević
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 46.976 *