hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 10. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Angažman majki djece s teškoćama u razvoju u aktivnostima svakodnevnog života (str.1-12) hrvatskipdf 742 KB
Mothers’ involvement in everyday activities of children with developmental disabilities (str.1-12)  
Dajana Bulić, Ines Joković Oreb, Branko Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza utjecaja TEACCH programa poučavanja na razlike u strategijama svladavanja profesionalnog sagorijevanja edukacijskih rehabilitatora (str.13-22) hrvatskipdf 796 KB
The analysis of the influence of the TEACCH program on the differences in burnout coping strategies of the educational rehabilitators (str.13-22)  
Jasmina Frey Škrinjar, Markica Župan Galić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjere jezičnog razvoja kao pokazatelji posebnih jezičnih teškoća (str.23-40) hrvatskipdf 1 MB
Measurements of language development as markers of Specific Language Impairment (SLI) (str.23-40)  
Maja Kelić, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević
Izvorni znanstveni članak
 
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u život lokalne zajednice (str.41-54) hrvatskipdf 946 KB
Inclusion of people with intellectual disabilities in community life (str.41-54)  
Suzana Vrh, Zdravka Leutar
Izvorni znanstveni članak
 
Učinak ranog integracijskog programa na motorički razvoj djeteta s neurorazvojnim rizikom (str.55-65) hrvatskipdf 816 KB
The effect of early intervention programe on motor development in a child with neurodevelopmental risk (str.55-65)  
Tomislav Ljutić, Ines Joković Oreb, Branko Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
Neke odrednice roditeljskog stresa u obiteljima djece s teškoćama u razvoju (str.66-75) hrvatskipdf 694 KB
Some characteristics of parental stress in families of children with disabilities (str.66-75)  
Marina Milić Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Prepoznavanje riječi u djece s disleksijom (str.76-85) hrvatskipdf 846 KB
Word recognition in children with dyslexia (str.76-85)  
Tihana Drmić, Marijan Palmović
Izvorni znanstveni članak
 
Strategije suočavanja članova obitelji oboljelih od Alzheimerove bolesti (str.86-97) hrvatskipdf 885 KB
Coping strategies of family members suffering from Alzheimer's disease (str.86-97)  
Silvia Rusac, Maja Laklija, Marina Milić Babić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena govora i glasa kod bolesnice oboljele od Parkinsonove bolesti (str.98-108) hrvatskipdf 739 KB
Evaluation of speech and voice of a female patient diagnosed with Parkinson's disease (str.98-108)  
Senka Sardelić, Emica Farago
Izvorni znanstveni članak
 
Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju – iskustva udomitelja (str.109-123) hrvatskipdf 1 MB
Specialized foster care for children with disabilities - experience of foster parents (str.109-123)  
Maja Laklija, Natalija Vukelić, Marina Milić Babić
Prethodno priopćenje
 
Primjena muzikoterapije kod djece s poremećajem iz autističnog spektra (str.124-132) hrvatskipdf 535 KB
Application of music therapy in children with autistic spectrum disorder (str.124-132)  
Ksenija Burić Sarapa, Ana Katušić
Pregledni rad
 
Komplementarnost profesionalnih i pojedinih (specifičnih) kompetencija slijepih osoba (str.133-144) hrvatskipdf 790 KB
Complementarity of professional and certain (specific) competencies of the blind persons (str.133-144)  
Andrea Fajdetić
Pregledni rad
 
Psihosocijalna onkologija i neki aspekti kompleksne rehabilitacije u odraslih osoba i djece oboljelih od malignih bolesti (str.145-155) hrvatskipdf 784 KB
Psychosocial oncology and some aspects of complex rehabilitation in adults and children with malignant diseases (str.145-155)  
Renata Martinec, Damir Miholić, Jasminka Stepan Giljević
Pregledni rad
 
Kriminalističko profiliranje (str.156-173) hrvatskipdf 1 MB
Criminal profiling (str.156-173)  
Irena Slaviček, Dalibor Doležal
Pregledni rad
 
Posjeta: 37.973 *