hrcak mascot   Srce   HID

Hrvatski športskomedicinski vjesnik, Vol. 21 No. 2, 2006.


Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 9. 2. 2007.
Sadržaj Puni tekst
PHYSICAL LOAD AND EXERCISE-INDUCED BRONCHOSPASM (str.63-63)  
TJELESNO OPTEREĆENJE I BRONHALNA REAKCIJA U ALERGIJSKOJ ASTMI (EIB) (str.63-69) hrvatskipdf 220 KB
Gordan Vidović
Pregledni rad
 
PARTICULARITY OF PHYSICAL ACTIVITY SELECTION AND DIET PARTICULARITY BY THE CHILDREN WITH AUTISM (str.70-70)  
POSEBNOSTI ODABIRA TJELESNE AKTIVNOSTI I POSEBNOSTI PREHRANE KOD DJECE S AUTIZMOM (str.70-82) hrvatskipdf 258 KB
Kruno Blažević, Jasminka Škrinjar, Jasmina Cvetko, Lana Ružić
Pregledni rad
 
DIETARY HABITS AND PREVALENCE OF SMOKING IN TEAM SPORTS ATHLETES (str.83-83)  
PREHRAMBENE NAVIKE I PREVALENCIJA PUŠENJA U SPORTAŠA EKIPNIH SPORTOVA (str.83-89) hrvatskipdf 311 KB
Maroje Sorić, Marjeta Mišigoj-Duraković, Željko Pedišić
Izvorni znanstveni članak
 
EXERCISE-INDUCED BRONCHOSPASM DURING ORIENTEERING EVENT (str.90-90)  
BRONHOKONSTRIKCIJA U NAPORU TIJEKOM NATJECANJA U ORIJENTACIJSKOM TRČANJU (str.90-96) hrvatskipdf 234 KB
Bojana Nikolić
Izvorni znanstveni članak
 
MORFOLOŠKE PREDNOSTI I NEDOSTACI HRVATSKIH TENISAČA KATEGORIJE U-16 (str.97-97)  
MORPHOLOGICAL ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN CROATIAN U-16 AND U-18 TENNIS PLAYERSI U-18 (str.97-101) engleskipdf 176 KB
Martina Čanaki, Goran Sporiš, Goran Leko
Izvorni znanstveni članak
 
ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS AS THE BASIS IN ALPINE SKIING SELECTION (str.102-102)  
ANTROPOLOŠKE KARAKTERISTIKE KAO OSNOVA ZA SELEKCIJUU ALPSKOM SKIJANJU (str.102-106) hrvatskipdf 211 KB
Vjekoslav Cigrovski, Bojan Matković, Tomislav Krističević
Izvorni znanstveni članak
 
SPIROERGOMETRIJSKI PARAMETRI VRHUNSKIH NOGOMETAŠA (str.107-107)  
SPIROERGOMETRIC PARAMETERS OF ELITE SOCCER PLAYERS (str.107-111) engleskipdf 171 KB
Stjepan Jerković, Marijan Jerković, Goran Sporiš
Izvorni znanstveni članak
 
STRESS FRACTURE OF THE LATERAL CUNEIFORM: A CASE REPORT (str.112-112)  
PRIJELOM ZAMORA LATERALNE KUNEIFORMNE KOSTI: PRIKAZ SLUČAJA (str.112-115) hrvatskipdf 384 KB
Saša Janković, Igor Borić, Lana Bobić
Stručni rad
 
STRUČNIO SEMINAR HRVATSKE UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U KOŠARCI (str.116-117) hrvatskipdf 785 KB
Ivo Vidović
Izlaganje sa skupa
 
SVEČANA 10. JUBILARNA REDOVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA ZA SPORTSKU MEDICINU HZL (PODRUŽNICA RIJEKA) I UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U SPORTU (str.118-120) hrvatskipdf 982 KB
Ivo Vidović
Izlaganje sa skupa
 
KONFERENCIJE (str.121-121) hrvatskipdf 68 KB
Uredništvo
Vijest
 
Posjeta: 36.837 *