hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinac 2009.

Objavljen na Hrčku: 27. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
DRŽAVNI ODVJETNIK KAO GOSPODAR NOVOG PRETHODNOG KAZNENOG POSTUPKA (str.427-474) hrvatskipdf 248 KB
Dragan Novosel, Matko Pajčić
Pregledni rad
 
POTPORA POLICIJE PROCESNIM STRANKAMA I DRUGIM SUDIONICIMA U NOVOM KAZNENOM POSTUPKU S PREGLEDOM ISKUSTAVA O POSTUPANJU POLICIJE PREMA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA (str.475-519) hrvatskipdf 251 KB
Damir Brnetić, Tihomir Kralj
Stručni rad
 
PRAVNI I PRAKTIČNI PROBLEMI DOBRE OBRANE OKRIVLJENIKA (str.521-541) hrvatskipdf 157 KB
Višnja Drenški Lasan, Jasna Novak, Laura Valković
Stručni rad
 
POZNAVANJE I PRIMJENJIVOST USTAVNIH I KONVENCIJSKIH NAČELA O PRAVIČNOM POSTUPKU KAO CONDICIO SINE QUA NON DOBRE OBRANE (str.543-571) hrvatskipdf 222 KB
Šime Pavlović
Pregledni rad
 
ODGOVORNA OBRANA OKRIVLJENIKA U KAZNENOM POSTUPKU - postupak pred optužnim vijećem - (str.573-582) hrvatskipdf 144 KB
Damir Kos
Stručni rad
 
ISTRAŽNI ZATVOR (str.583-603) hrvatskipdf 178 KB
Lidija Horvat, Višnja Drenški Lasan
Stručni rad
 
PROMJENE U SUSTAVU NEZAKONITIH DOKAZA, S OSVRTOM NA KRETANJA U POREDBENOM PRAVU (str.605-627) hrvatskipdf 173 KB
Željko Karas, Miroslav Jukić
Stručni rad
 
NOVOSTI U PROPISIVANJU, IZRICANJU I IZVRŠENJU NOVČANE KAZNE (str.629-686) hrvatskipdf 338 KB
Anita Kurtović Mišić, Lana Milivojević, Višnja Strinić
Pregledni rad
 
NOVA ULOGA RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI (str.687-709) hrvatskipdf 205 KB
Marissabell Škorić, Zdenka Kokić Puce
Pregledni rad
 
USPOSTAVA PROBACIJSKOG SUSTAVA – NOVI IZAZOV ZA HRVATSKU? (str.711-751) hrvatskipdf 294 KB
Irma Kovčo Vukadin, Saša Rajić, Marija Balenović
Pregledni rad
 
KAZNENOPRAVNA ZASTARA PRED REFORMOM (str.753-766) hrvatskipdf 130 KB
Petar Novoselec
Izvorni znanstveni članak
 
ODMJERAVANJE KAZNE ZA KAZNENA DJELA U STJECAJU (str.767-781) hrvatskipdf 137 KB
Dražen Tripalo, Marin Mrčela
Stručni rad
 
PROCESNA JAMSTVA OBRANE PREMA SUOKRIVLJENIKU KAO SVJEDOKU OPTUŽBE (str.783-808) hrvatskipdf 181 KB
Zlata Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
OKVIRI REFORME SUSTAVA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.809-841) hrvatskipdf 239 KB
Ksenija Turković
Pregledni rad
 
PRIGOVORI JEDNOJ PREŠIROKOJ DOKAZNOJ ZABRANI (str.845-855) hrvatskipdf 132 KB
Mirjan Damaška
Izvorni znanstveni članak
 
SUDOVI ZA MLADEŽ: USTROJSTVO, SASTAV I NADLEŽNOST PREMA ZAKONU O SUDOVIMA ZA MLADEŽ (str.857-894) hrvatskipdf 219 KB
Ante Carić, Ivana Kustura
Pregledni rad
 
ULOGA ISTRAŽITELJA U KAZNENOM POSTUPKU (str.895-910) hrvatskipdf 131 KB
Josip Pavliček
Pregledni rad
 
POSEBNE POSTUPOVNE MJERE I POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA Glavni referat za III. sekciju (Kazneni postupak) Međunarodnog kongresa za kazneno pravo, održan na pripremnom kolokviju za Kongres (Pula, studeni 2008.) (str.913-961) hrvatskipdf 288 KB
John Vervaele
Pregledni rad
 
SUDSKA PRAKSA (str.965-970) hrvatskipdf 102 KB
Petar Novoselec
Ostalo
 
XVIII. MEĐUNARODNI KONGRES KAZNENOG PRAVA: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. (str.973-1001) hrvatskipdf 202 KB
Igor Bojanić, Davor Derenčinović, Anna-Maria Getoš, Zoran Burić, Maja Munivrana Vajda
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ LJETNE ŠKOLE EUROPSKOG KAZNENOG PRAVA THE EUROPEAN AREA OF CRIMINAL JUSTICE Bruxelles, 29. lipnja – 3. srpnja 2009. (str.1003-1018) hrvatskipdf 150 KB
Zoran Burić, Maja Munivrana Vajda
Recenzija, Prikaz
 
IN MEMORIAM: HANS HEINRICH JESCHECK (1915.-2009.) (str.1019-1021) hrvatskipdf 63 KB
Petar Novoselec
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 33.229 *