hrcak mascot   Srce   HID

Arhivski vjesnik, Vol. 47 No. 1, 2004.


Datum izdavanja: travnja 2004.

Objavljen na Hrčku: 19. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Makrovrednovanje: kanadska metoda funkcionalnog vrednovanja (str.7-19) hrvatskipdf 127 KB
Macro-appraisal: a Canadian method of functional appraisal (str.7-19)  
Silvija Babić
Stručni rad
 
Skica razvoja uredskog poslovanja u Hrvatskoj u jugoslavenskom kontekstu od 1945. do 1958. godine: od sveopćega šarenila od sustava jedinstvenih arhivskih znakova (str.21-47) hrvatskipdf 176 KB
Outline of the records management development in Croatia, in Yugoslav context, from 1945 to 1958: from general diversity to the system of unified archival signs (str.21-47)  
Rajka Bućin
Stručni rad
 
Nacrti, planovi i karte u fondu Zemaljske vlade, Odjela za unutarnje poslove (1869-1921) - metoda obrade, sadržajna fizionomija i valorizacija gradiva za istraživanje (str.49-72) hrvatskipdf 1 MB
Entwürfe, Pläne und Karten im Archivbestand der Innenabteilung der Landesregierung (1869 - 1918) - Physiognomie und Bewertung für die Forschung (str.49-72)  
Mirjana Jurić
Pregledni rad
 
Projektna dokumentacija fonda Skupština općine Osijek, Državnoga arhiva u Osijeku (str.73-90) hrvatskipdf 774 KB
Project documentation of the fonds Osijek Municipality Assembly in the State Archives in Osijek (str.73-90)  
Vesna Božić Drljača
Stručni rad
 
Arhivski prostor u Hrvatskoj - postojeće odredbe i stvarna kretanja (str.91-105) hrvatskipdf 155 KB
Archivarum im Kroatien - bestehende Satzungen und gegenwärtige Entwicklung (str.91-105)  
Vida Pavliček
Stručni rad
 
Prilog bibliografiji radova o državnim arhivima u Republici Hrvatskoj (str.107-118) hrvatskipdf 89 KB
Contribution to the bibliography on the State Archives in the Republic of Croatia (str.107-118)  
Ivana Prgin, Vlatka Lemić
Stručni rad
 
Razgovor s dr. Savom Zlatićem (str.119-132) hrvatskipdf 279 KB
Interview with Savo Zlatić md (str.119-132)  
Mario Stipančević
Stručni rad
 
Arhiv Otvorenoga društva u Budimpešti (str.133-138) hrvatskipdf 129 KB
Robert Parnica
Ostalo
 
Shematizam pravosuđa na području teritorijalne ovlasti Državnoga arhiva u Slavonskom Brodu (1850.–2004.) (str.139-158) hrvatskipdf 153 KB
Schematismus der Justizbehörden auf dem Gebiet der Territorialen Zuständigkeit des Staatsarchivs in Slavonski Brod (1850 – 2004) (str.139-158)  
Marinko Vuković
Pregledni rad
 
Kratki pregled rada Generalnoga ravnateljstva državnih željeznica SHS (1918) (str.159-171) hrvatskipdf 101 KB
Ein kurzer überblick über die Tätigkeit der Generaldirektion der Saatlichen Eisenbahnen des Staates der Slowenen, Kroaten und Serben (str.159-171)  
Siniša Lajnert
Pregledni rad
 
Filmološko istraživanje u bečkom filmskom arhivu 2004. (str.173-176) hrvatskipdf 56 KB
Daniel Rafaelić
Ostalo
 
Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, Radenci, Slovenija, 31. ožujka – 2. travnja 2004. (str.177-178) hrvatskipdf 41 KB
Dubravka Pilipović
Ostalo
 
5. godišnji tečaj i međunarodna koferencija Libraries in digital age (LIDA), Dubrovnik i Mljet, 25.–29. svibnja 2004. (str.179-183) hrvatskipdf 70 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
10. međunarodna konferencija arhiva srednje i istočne Europe »Colloquia Jerzy Skowronek dedicata«, Varšava, Poljska, 28.–29. svibnja 2004. (str.184-186) hrvatskipdf 56 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
11. međunarodna konferencija Crimea 2004: Uloga knjižnica, izdavača i informacijskih posrednika u razvoju modernoga društva, Sudak, Autonomna Republika Krim, Ukrajina, 5.–13. lipnja 2004. (str.187-189) hrvatskipdf 46 KB
Vlatka Lemić
Ostalo
 
15. međunarodni arhivistički kongres, Arhivi, pamćenje i znanje, Beč, Austrija, 23.–28. kolovoza 2004. (str.190-195) hrvatskipdf 78 KB
Ivana Prgin
Ostalo
 
Arhivi u međunarodnom kontekstu, Prag, Češka, 29. rujna – 1. listopada 2004. (str.196-198) hrvatskipdf 57 KB
Deana Kovačec
Ostalo
 
40. savjetovanje Hrvatskoga arhivističkog društva i Državnoga arhiva u Sisku Standardizacija arhivske službe Republike Hrvatske, Topusko, 13.–15. listopada 2004. (str.199-205) hrvatskipdf 78 KB
Karmen Markezić
Ostalo
 
Međunarodni projekt CALIMERA u Hrvatskoj (str.206-206) hrvatskipdf 38 KB
Sanjica Faletar
Ostalo
 
Rassegna degli Archivi di Stato, Rim, 61, 1−3(2001) (str.207-210) hrvatskipdf 52 KB
Ivan Dovranić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Sodobni arhivi, 2003. (str.210-213) hrvatskipdf 49 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Comma, 1(2003) (str.213-216) hrvatskipdf 47 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, 26, 2(2003) (str.216-224) hrvatskipdf 75 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archives, 28, 108(2003) (str.224-226) hrvatskipdf 43 KB
Ladislav Dobrica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Atlanti, 1–2(2003.) (str.226-229) hrvatskipdf 44 KB
Živana Heđbeli
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Arhiv, časopis Arhiva Jugoslavije, 1, 1(2000) (str.229-231) hrvatskipdf 37 KB
Gordana Kos
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Archivaria (The Journal of the Association of Canadian Archivists), 55, (Spring 2003) (str.231-234) hrvatskipdf 45 KB
Rajka Bućin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Inventari za fondove i zbirke. Karlovac: Državni arhiv u Karlovcu, 2003. (str.234-237) hrvatskipdf 48 KB
Ivana Prgin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovrenović, K. i dr. Arhiv Napretka: analitički inventar. Sarajevo: 2003. (str.237-241) hrvatskipdf 54 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Les archives des associations, Approche descriptive et conseils pratiques. Paris: 2001. (str.241-242) hrvatskipdf 36 KB
Branka Molnar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lajnert, S. Ustroj željeznica u Hrvatskoj od Austro-Ugarske do danas. Zagreb: 2003. (str.242-244) hrvatskipdf 41 KB
Mario Stipančević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vojé, I. Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: 2003. (str.244-248) hrvatskipdf 63 KB
Ante Šoljić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filmovi u Hrvatskoj kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu (1904.-1940.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2003. (str.248-254) hrvatskipdf 53 KB
Mario Fabekovec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zupančič Pušavec, N. Oblici organiziranja slovenskoga gospodarstva od 1918. do 1941. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2003. (str.254-256) hrvatskipdf 46 KB
Mirjana Jurić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Penava, Š. Davor – humani centar svijeta. Progon Hrvata i Muslimana s banjalučkog područja 1995. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2003. (str.257-259) hrvatskipdf 63 KB
Ivan Medved
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prinove arhivskoga gradiva Hrvatskog državnog arhiva 2004. (str.261-268) hrvatskipdf 82 KB
Dinko Majcen
Ostalo
 
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (str.269-274) hrvatskipdf 57 KB
Ostalo  
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (str.275-278) hrvatskipdf 57 KB
Ostalo  
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci (str.281-290) hrvatskipdf 134 KB
Ostalo  
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (str.307-314) hrvatskipdf 64 KB
Ostalo  
Upute o postupku i načinu primjene kriterija za ocjenu znanstvenih i stručnih radova osoba koje ostvaruju uvjete za stjecanje zvanja višeg arhivista i arhivskog savjetnika (str.315-318) hrvatskipdf 40 KB
Ostalo  
Izdanja Hrvatskog državnog arhiva (1899-2005) (str.319-323) hrvatskipdf 70 KB
Diana Mikšić
Bibliografija
 
Posjeta: 47.191 *