hrcak mascot   Srce   HID

Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,Vol. 66 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2012.

Objavljen na Hrčku: 3. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
PROMJENE MENTALNOG STANJA BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str.3-6) hrvatskipdf 191 KB
ALTERED MENTAL STATUS IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS (str.6-6)  
VIŠNJA NESEK ADAM
Uvodnik
 
TEST PREPOZNAVANJA RIJEČI NAKON OPĆE ANESTEZIJE: UTJECAJ PRIJAŠNJE ANESTEZIJE (str.7-9) hrvatskipdf 185 KB
WORD RECOGNITION TEST AFTER GENERAL ANESTHESIA: THE INFLUENCE OF PREVIOUS ANESTHESIA (str.10-10)  
IRA SKOK, ANTE SEKULIĆ, SIMON MIKULANDRA
Izvorni znanstveni članak
 
MEDIKOLEGALNE DILEME PRIMJENE OGRANIČAVANJA DELIRANTNIH BOLESNIKA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str.11-15) hrvatskipdf 208 KB
MEDICOLEGAL DILEMMAS ON RESTRAINT USE IN DELIRIOUS PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT (str.16-16)  
IVAN ŠKLEBAR, GORDANA BROZOVIĆ, DUŠKA ŠKLEBAR
Pregledni rad
 
WERNICKOVA ENCEFALOPATIJA KAO KOMPLIKACIJA U KIRURGIJI DEBLJINE (str.17-22) hrvatskipdf 364 KB
WERNICKE’S ENCEPHALOPATHY AS A COMPLICATION OF BARIATRIC SURGERY (str.22-22)  
VIVIANA MRŠIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, DAVORIN VELNIĆ, MARTINA MATOLIĆ, ELVIRA GRIZELJ STOJČIĆ, MARKO BARIĆ
Pregledni rad
 
UTJECAJ REGIONALNE ANESTEZIJE I ANALGEZIJE NA RAZVOJ POSTOPERACIJSKOG DELIRIJA (str.23-26) hrvatskipdf 188 KB
POSTOPERATIVE DELIRIUM AFTER REGIONAL ANESTHESIA (str.27-27)  
BRANKO TRIPKOVIĆ
Pregledni rad
 
PARANEOPLASTIČKI LIMBIČKI ENCEFALITIS (str.29-32) hrvatskipdf 237 KB
PARANEOPLASTIC LIMBIC ENCEPHALITIS (str.32-32)  
VIŠNJA NESEK ADAM, DAMJAN MARIN, HRVOJE BUDINČEVIĆ, VIVIANA MRŠIĆ, TANJA GORANOVIĆ, DINKO TONKOVIĆ
Pregledni rad
 
BODOVNE LJESTVICE ZA PROCJENU DELIRIJA (str.29-39) hrvatskipdf 233 KB
DELIRIUM ASSESSMENT SCORING SCALES (str.40-40)  
TATJANA GORANOVIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, DINKO TONKOVIĆ, MIRAN MARTINAC, KATA ŠAKIĆ
Pregledni rad
 
BOL , DELIRIJ I SEDACIJA U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str.41-43) hrvatskipdf 162 KB
PAIN, DELIRIUM AND SEDATION IN INTENSIVE UNIT CARE (str.43-43)  
BRANKA MAZUL-SUNKO, GORDANA BROZOVIĆ, TATJANA GORANOVIĆ
Pregledni rad
 
UČESTALOST DELIRIJA U PEDIJATRIJSKIM JEDINICAMA ZA INTENZIVNO LIJEČENJE (str.45-46) hrvatskipdf 159 KB
DELIRIUM INCIDENCE IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT (str.47-47)  
MARTINA MATOLIĆ, VIVIANA MRŠIĆ, DIANA BUTKOVIĆ, MAJA KARAMAN ILIĆ
Pregledni rad
 
PREVENCIJA I TERAPIJA BOLESNIKA S DELIRIJEM U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA (str.49-53) hrvatskipdf 194 KB
PREVENTION AND TREATMENT OF INTENSIVE CARE UNIT DELIRIUM (str.53-53)  
DANIELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, DINKO TONKOVIĆ, TAJANA ZAH BOGOVIĆ, ŽELJKA MARTINOVIĆ, ROBERT BARONICA, SANJA SAKAN
Pregledni rad
 
SPAVA LI ANESTEZIOLOG ČVRSTO? (str.55-60) hrvatskipdf 206 KB
DOES THE ANESTHESIOLOGIST SLEP SOUNDLY? (str.60-60)  
ANTE SEKULIĆ, BRANKA MAZUL SUNKO, MERITA DINAC
Pregledni rad
 
PATOFIZIOLOGIJA DELIRIJA (str.61-65) hrvatskipdf 208 KB
PATHOPHYSIOLOGY OF DELIRIUM (str.66-66)  
TAJANA ZAH BOGOVIĆ, DINKO TONKOVIĆ, ANTE SEKULIĆ, DANIELA BANDIĆ-PAVLOVIĆ, ROBERT BARONICA, MARKO BOGOVIĆ, SANJA SAKAN, INA FILIPOVIĆ GRČIĆ, BORIS TOMAŠEVIĆ TOMAŠEVIĆ
Pregledni rad
 
POSLIJEOPERACIJSKI POREMEĆAJI MENTALNIH FUNKCIJA U KARDIOVASKULARNOJ KIRURGIJI (str.67-72) hrvatskipdf 214 KB
POSTOPERATIVE MENTAL DISORDERS IN CARDIOVASCULAR SURGERY (str.72-72)  
DINKO TONKOVIĆ TONKOVIĆ, DRAGAN KOROLIJA MARINIĆ, ROBERT BARONICA, DAGMAR OBERHOFER, DANIJELA BANDIĆ PAVLOVIĆ, MLADEN PERIĆ
Pregledni rad
 
PERIOPERACIJSKI POREMEĆAJI MENTALNIH FUNKCIJA (str.73-79) hrvatskipdf 197 KB
DINKO TONKOVIĆ, VIŠNJA NESEK ADAM, MARKO KOVAČEVIĆ, TAJANA ZAH BOGOVIĆ, ŽELJKO DRVAR, ROBERT BARONICA
Pregledni rad
 
NEUROLOŠKI POREMEĆAJI U TRUDNOĆI (str.81-83) hrvatskipdf 171 KB
NEUROLOGICAL DISORDERS IN PREGNANCY (str.84-84)  
GORDANA BROZOVIĆ, IVAN ŠKLEBAR, BRANKA MAZUL SUNKO, VLADIMIR BLAGAIĆ
Pregledni rad
 
SEPTIČNA ENCEFALOPATIJA (str.85-87) hrvatskipdf 174 KB
SEPTIC ENCEPHALOPATHY (str.87-87)  
MARKO KUTLEŠA, BRUNO BARŠIĆ
Pregledni rad
 
Posjeta: 30.992 *