hrcak mascot   Srce   HID

Annales Instituti Archaeologici, Vol. VII No. 1, 2011.


Annales Instituti Archaeologici,Vol. VII No. 1
Datum izdavanja: listopada 2011.

Objavljen na Hrčku: 31. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.1-8) hrvatskipdf 340 KB
Contents (str.1-8) engleskipdf 340 KB
Kazalo  
Sotin, probna arheološka istraživanja 2010. (str.9-12) hrvatskipdf 789 KB
Sotin, Archaeological Trial Excavations 2010 (str.12-12) engleskipdf 789 KB
Daria Ložnjak Dizdar, Mirela Hutinec
Ostalo
 
Rezultati probnih istraživanja nalazišta Batina–Sredno 2010. godine (str.13-18) hrvatskipdf 1 MB
Results of the 2010 Trial Excavations of the Batina–Sredno Site (str.19-19) engleskipdf 1 MB
Zvonko Bojčić, Marko Dizdar, Tomislav Hršak, Tino Leleković
Ostalo
 
Probna iskopavanja i nadzor na izgradnji dionice državne ceste D-34 – obilaznica Donjeg Miholjca (str.20-21) hrvatskipdf 774 KB
Trial Excavations and Supervision of the Construction of National Road Section D-34 – Donji Miholjac Bypass (str.22-22) engleskipdf 774 KB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Probna iskopavanja i nadzor na izgradnji dionice državne ceste D-2 – obilaznica Našica (str.23-25) hrvatskipdf 855 KB
Trial Excavations and Supervision of the Construction of the D-2 National Road Route-Našice Bypass (str.25-25) engleskipdf 855 KB
Marko Dizdar
Ostalo
 
Zaštitna istraživanja nalazišta AN 2a Markovac Našički-Orašje 2 na izgradnji obilaznice Našica (str.26-29) hrvatskipdf 1 MB
Protective Excavations of AS 2a Markovac Našički-Orašje 2 during Construction of the Našice Bypass (str.29-29) engleskipdf 1 MB
Daria Ložnjak Dizdar
Ostalo
 
Probna iskopavanja prapovijesnog nalazišta u Vlatkovcu (str.30-33) hrvatskipdf 801 KB
Trial Excavations of a Prehistoric Site in Vlatkovac (str.33-33) engleskipdf 801 KB
Daria Ložnjak Dizdar, Hrvoje Potrebica
Ostalo
 
Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2010. g. (str.34-36) hrvatskipdf 681 KB
Slavonski Brod, Galovo, Archaeological Research 2010 (str.36-36) engleskipdf 681 KB
Kornelija Minichreiter
Ostalo
 
Arheološka istraživanja nalazišta Crkvari – crkva sv. Lovre 2010. godine (str.37-40) hrvatskipdf 777 KB
Archaeological Excavations of the Crkvari – St. Lawrence’s Church Site 2010 (str.40-40) engleskipdf 777 KB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Dolina 2010. – rezultati probnih istraživanja prapovijesnog groblja Glavičice (str.41-44) hrvatskipdf 857 KB
Dolina 2010 – Results of Trial Excavations of the Glavičice Prehistoric Cemetery (str.44-44) engleskipdf 857 KB
Daria Ložnjak Dizdar, Marija Mihaljević
Ostalo
 
Probna arheološka istraživanja visinskog gradišta Sveta Ana – Gradina 2010. (str.45-49) hrvatskipdf 731 KB
2010 Archaeological Trial Excavations of the Hill Fort of Sveta Ana – Gradina (str.49-49) engleskipdf 731 KB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Rezultati istraživanja nalazišta Virje – Volarski breg u 2010. godini (str.50-53) hrvatskipdf 772 KB
Results of the 2010 Excavations of the Virje – Volarski Breg Site (str.53-53) engleskipdf 772 KB
Tajana Sekelj Ivančan
Ostalo
 
Probna istraživanja nalazišta AN 1 Grabrić na trasi auto-ceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor Farkaševac (str.54-56) hrvatskipdf 831 KB
Trial Excavations of AS 1 Grabrić on the A13 Motorway Route, Section: Vrbovec 2 Junction-Farkaševac Junction (str.56-56) engleskipdf 831 KB
Marko Dizdar, Daria Ložnjak Dizdar
Ostalo
 
Hvar, otok Sv. Klement, uvala Soline, arheološka istraživanja 2010. (str.57-60) hrvatskipdf 785 KB
Hvar, Island of Sveti Klement, Soline Bay, Archaeological Excavations 2010 (str.60-60) engleskipdf 785 KB
Branko Kirigin, Ivančica Schrunk, Vlasta Begović, Marinko Petrić, Marina Ugarković
Ostalo
 
Zaštitna istraživanja nalazišta AN 6 Gornji Vukojevac na trasi auto-ceste Zagreb – Sisak, dionica Velika Gorica jug – Lekenik (str.61-64) hrvatskipdf 850 KB
Rescue Excavations of AS 6 Gornji Vukojevac on the Zagreb – Sisak Motorway Route, Section Velika Gorica South – Lekenik (str.64-64) engleskipdf 850 KB
Marko Dizdar, Asja Tonc, Daria Ložnjak Dizdar
Ostalo
 
Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad u Ivancu godine 2010. (str.65-69) hrvatskipdf 838 KB
Archaeological Excavations at the Stari Grad Site in Ivanec 2010 (str.69-69) engleskipdf 838 KB
Juraj Belaj, Filomena Sirovica
Ostalo
 
Arheološka istraživanja burga Vrbovca u Klenovcu Humskom 2010. godine (str.70-73) hrvatskipdf 867 KB
2010 Archaeological Excavations of Vrbovec Castle in Klenovec Humski (str.73-73) engleskipdf 867 KB
Tatjana Tkalčec
Ostalo
 
Zaštitna arheološka istraživanja na Starom gradu Dubovcu 2009-2010. (str.74-80) hrvatskipdf 1 MB
Archaeological Rescue Excavations at Stari Grad Dubovac 2009-2010 (str.80-80) engleskipdf 1 MB
Tatjana Tkalčec, Snježana Karavanić, Andreja Kudelić
Ostalo
 
Istraživanje prethistorijskih gradina Barilović-Osovlje i Crkvina-Bukovlje (Karlovačka županija) (str.81-84) hrvatskipdf 909 KB
Excavations of Prehistoric Hill Forts at Barilović-Osovlje and Crkvina-Bukovlje (Karlovac County) (str.84-84) engleskipdf 909 KB
Snježana Karavanić, Andreja Kudelić
Ostalo
 
Rezultati probnih istraživanja na Gradini Sv. Trojice kod Starigrada-Paklenice 2010. (str.85-87) hrvatskipdf 851 KB
Results of the Trial Excavations of the Gradina Sveta Trojica near Starigrad-Paklenica 2010 (str.87-87) engleskipdf 851 KB
Asja Tonc
Ostalo
 
Crikvenica – Ad turres, prošlogodišnje otkriće još jedne rimske keramičarske peći na lokalitetu „Igralište“ (str.88-92) hrvatskipdf 957 KB
Crikvenica – Ad Turres, Last Year’s Discovery of Another Roman Kiln at the “Igralište” Site (str.92-92) engleskipdf 957 KB
Goranka Lipovac Vrkljan
Ostalo
 
Arheološko-konzervatorska istraživanja lokaliteta Stancija Blek kod Tara u 2010. g. (str.93-96) hrvatskipdf 836 KB
2010 Archaeological-Conservation Research of the Stancija Blek Site near Tar (str.96-96) engleskipdf 836 KB
Bartul Šiljeg, Vladimir Kovačić, Andreja Kudelić, Ana Konestra
Ostalo
 
Terenski pregled arheoloških lokaliteta u Valpovštini 2010. (str.98-101) hrvatskipdf 1 MB
2010 Field Survey of the Valpovo Region Archaeological Sites (str.101-101) engleskipdf 1 MB
Zorko Marković, Mirjana Paušak
Ostalo
 
Rezultati rekognosciranja arheoloških terena oko Našica 2010. godine (str.102-106) hrvatskipdf 1 MB
The Results of Archaeological Survey of the Terrain around Našice 2010 (str.107-107) engleskipdf 1 MB
Zorko Marković, Jasna Jurković
Ostalo
 
Arheološki lokaliteti na trasi brze ceste Brestovac – Staro Petrovo Selo (str.108-111) hrvatskipdf 914 KB
Archaeological Sites on the Brestovac – Staro Petrovo Selo Expressway Route (str.111-111) engleskipdf 914 KB
Kornelija Minichreiter, Zorko Marković
Ostalo
 
Terenski pregled trase buduće auto-ceste A13, dionica Bjelovar–Virovitica–granica s Mađarskom (str.112-117) hrvatskipdf 1012 KB
Field Survey of the Planned A13 Motorway Route, Section Bjelovar–Virovitica–Hungarian Border (str.117-117) engleskipdf 1012 KB
Marko Dizdar, Daria Ložnjak Dizdar
Ostalo
 
Terenski pregled područja izgradnje plovnog kanala „Grad Pag–Košljun“ i područja sanacije kamenoloma Vranja (str.118-121) hrvatskipdf 910 KB
Field Survey of the Planned Construction Area of the Town of Pag-Košljun Channel and the Restoration Area of Vranja Quarry (str.121-121) engleskipdf 910 KB
Asja Tonc
Ostalo
 
Posjeta: 28.714 *