hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: srpanj 2010.

Objavljen na Hrčku: 2. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
SUVREMENI PRETHODNI KAZNENI POSTUPAK U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPI (str.1-6) hrvatskipdf 126 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Recenzija, Prikaz
 
SUDSKA KONTROLA DRŽAVNOODVJETNIČKOG KAZNENOG PROGONA I ISTRAGE: POREDBENOPRAVNI I USTAVNI ASPEKT (str.7-24) hrvatskipdf 162 KB
Zlata Đurđević
Izvorni znanstveni članak
 
PRAVO OKRIVLJENIKA NA UVID U SPIS PREDMETA TIJEKOM PRETHODNOG KAZNENOG POSTUPKA U PRAVNIM SUSTAVIMA NEKIH EUROPSKIH DRŽAVA I PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (str.25-52) hrvatskipdf 217 KB
Matko Pajčić
Pregledni rad
 
PRAVO OKRIVLJENIKA NA BRANITELJA I NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ (str.53-107) hrvatskipdf 314 KB
Matko Pajčić
Pregledni rad
 
O REFORMAMA SUVREMENOG FRANCUSKOG KAZNENOG POSTUPKA IZ ASPEKTA JAČANJA PROCESNE ULOGE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA (str.109-124) hrvatskipdf 186 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Pregledni rad
 
RAD DRŽAVNOG ODVJETNIKA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU I RAZLOZI ODBAČAJA KAZNENIH PRIJAVA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU (str.125-174) hrvatskipdf 956 KB
Davor Krapac, Dragan Novosel
Pregledni rad
 
REFORMA HRVATSKOG GOSPODARSKOG KAZNENOG PRAVA (str.175-180) hrvatskipdf 119 KB
Elizabeta Ivičević Karas, Anna-Maria Getoš
Recenzija, Prikaz
 
KAZNENOPRAVNI TRETMAN NEDOZVOLJENIH (“CRNIH”) FONDOVA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU (str.181-189) hrvatskipdf 134 KB
Petar Novoselec
Izvorni znanstveni članak
 
UTVRĐIVANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM PRIMJENOM BRUTO ILI NETO NAČELA S OBZIROM NA PRAVNU PRIRODU MJERE (PROŠIRENOG) ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI (str.191-210) hrvatskipdf 200 KB
Elizabeta Ivičević Karas
Izvorni znanstveni članak
 
HRVATSKO MEDICINSKO PRAVO U SVJETLU EUROPSKIH STANDARDA (str.211-222) hrvatskipdf 146 KB
Ksenija Turković
Recenzija, Prikaz
 
EUTANAZIJA I POTPOMOGNUTO SAMOUBOJSTVO – ETIČKE DILEME KRIMINALNE POLITIKE (str.223-246) hrvatskipdf 223 KB
Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski
Izvorni znanstveni članak
 
VELIKI HRVATSKI PENALIST JEROLIM MIČELOVIĆ - MICHIELI (str.247-260) hrvatskipdf 189 KB
Anita Kurtović Mišić
Recenzija, Prikaz
 
EUROPSKE PERSPEKTIVE KAZNENOPRAVNOG STATUSA ŽENA (str.261-264) hrvatskipdf 114 KB
Igor Martinović
Recenzija, Prikaz
 
KAZNENOPRAVNI ASPEKTI PRIDRUŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI (str.265-274) hrvatskipdf 162 KB
Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Zoran Burić
Recenzija, Prikaz
 
KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA (str.275-289) hrvatskipdf 155 KB
Davor Derenčinović, Anna Maria Getoš, Marta Dragičević Prtenjača
Recenzija, Prikaz
 
DOGRADNJA HRVATSKOG SUSTAVA KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA (str.291-293) hrvatskipdf 83 KB
Leo Cvitanović
Recenzija, Prikaz
 
PRAVNI POLOŽAJ MLAĐIH PUNOLJETNIKA U HRVATSKOM KAZNENOM ZAKONODAVSTVU (str.295-299) hrvatskipdf 88 KB
Ante Carić
Recenzija, Prikaz
 
EUROPSKE ZNAČAJKE I DVOJBE HRVATSKOG SUSTAVA IZVRŠENJA KAZNE ODUZIMANJA SLOBODE (str.301-306) hrvatskipdf 133 KB
Marija Pleić
Recenzija, Prikaz
 
MEĐUNARODNI INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA ZATVORENIKA I NADZORA NAD SUSTAVOM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA (str.307-331) hrvatskipdf 207 KB
Marija Pleić
Stručni rad
 
NASILJE U PENALNIM USTANOVAMA (str.333-367) hrvatskipdf 276 KB
Irma Kovčo Vukadin, Miroslav Mihoci
Izvorni znanstveni članak
 
ZBIRKA MEĐUNARODNIH DOKUMENATA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA (str.369-500) hrvatskipdf 2 MB
Ostalo  
Posjeta: 17.856 *