hrcak mascot   Srce   HID

Croatica Christiana periodica, Vol. 36 No. 69, 2012.


Croatica Christiana periodica,Vol. 36 No. 69
Datum izdavanja: lipanj 2012.

Objavljen na Hrčku: 6. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Hrvatski iseljenici u Mlecima, crkva s. Sepolcro i barski nadbiskup Ambroz Antun Kapić (16. st.) (str.1-9) hrvatskipdf 323 KB
Croatian emigrants in Venice , church of the Holy Sepulchre and Ambrose Anthony Kapić archbishop of Bar (str.1-9)  
Lovorka ČORALIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Sveti Ivan Pustinjak u hrvatskoj historiografiji i ikonografiji 17. i 18. stoljeća (str.11-31) hrvatskipdf 2 MB
Saint John Hermit in the Croatian his toriography and iconography in the seven teenth and eighteenth centuries (str.11-31)  
Danijel PREMERL Iva KURELAC
Izvorni znanstveni članak
 
Arhivski izvori za povijest gradnje župne c rkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Kupincu (str.33-49) hrvatskipdf 4 MB
Archival sources regarding the history of construction of the parish church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kupinec (str.33-49)  
(str.33-49)  
Dubravka BOTICA Ana KANIŠKI
Izvorni znanstveni članak
 
Časopis Luč o dokolici i društvenom životu katoličke mladeži početkom 20. stoljeća (str.51-84) hrvatskipdf 565 KB
Journal Luč on topics about leisure and social life of the Catholic youth at the beginning of the 20th century (str.51-84)  
Tihana LUETIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921.–1927.) (str.85-103) hrvatskipdf 370 KB
Friar Petar Glavaš and ORJUNA in Tučepi (1921–1927) (str.85-103)  
Ivan HRSTIĆ Ana BIOČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Progon katoličke crkve u Bosni i Hercegovini u vrijeme komunističke vlasti (1945.–1990.) (str.105-144) hrvatskipdf 609 KB
Persecution of Catholic Church in Bosnia and Herzegovina during the communist rule (1945–1990) (str.105-144)  
Ivan LUČIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Povijest Klane i okolice od najstarijeg doba do 20. stoljeća u svjetlu graničnih oznaka (str.145-173) hrvatskipdf 5 MB
History of Klana and its surroundings from the ancient times up to the 20th century regarding the boundary markers (str.145-173)  
Slaven BERTOŠA
Pregledni rad
 
Jacques LE GOFF, Sveti Franjo Asiški, Demetra. Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, Zagreb, 2010., 271 str. (str.175-177) hrvatskipdf 212 KB
Suzana Miljan
Recenzija, Prikaz
 
Thomas E. WOODS, Kako je Katolička crkva izgradila zapadnu civilizaciju, Teovizija, Zagreb, 2009., 217 str. (str.178-181) hrvatskipdf 212 KB
Mladen Barać
Recenzija, Prikaz
 
Franz BRENDLE – Anton SCHINDLING (ur.), Geistliche im K rieg, Aschendorff Verlag, Münster, 2009., 448 str. (str.181-184) hrvatskipdf 191 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
Sanja CVETNIĆ, Barokni defter: studije o likovnim djelima iz XVII . i XVIII . stoljeća u Bosni i Hercegovini, Leykam international, Zagreb, 2011., 255 str. (str.184-186) hrvatskipdf 204 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Mladen ANDREIS, Stanovništvo otoka Šolte do godine 1900., Općina Šolta, Šolta, 2011., 903 str. (str.186-188) hrvatskipdf 201 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Emanuel HOŠKO, Slavonska franjevačka ishodišta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2011., 441 str. (str.188-192) hrvatskipdf 220 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Emanuel HOŠKO, Grga Čevapović osporavatelj ranog liberalizma, Salesiana, Zagreb, 2011., 363 str. (str.192-196) hrvatskipdf 218 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz
 
Anton TAMARUT, Biskup Karamelo Zazinović na Drugom vatikanskom koncilu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2010., 174 str. (str.196-197) hrvatskipdf 200 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Ante BARTOLIĆ – Just IVETAC, Karojba: od Sopajca do Šublente, Karojba, 2011., 296 str. (str.197-200) hrvatskipdf 210 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz
 
Benediktinci na području Dubrovačke nadbiskupije (Zbornik radova), priredili mons. Želimir Puljić i Marijan Sivrić, Dubrovačka nadbiskupija, Dubrovnik, 2010., 395 str. (str.200-202) hrvatskipdf 179 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Dominikanci u Hrvatskoj (ur. Igor FISKOVIĆ), Galerija Klovićevi dvori – Hrvatska dominikanska provincija, Zagreb, 2011., 534 str. (str.202-204) hrvatskipdf 178 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Tajna diplomacija u Dubrovniku u XVI . stoljeću (gl. urednica Mirjana POLIĆ BOBIĆ), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2011., 212 str. (str.204-206) hrvatskipdf 146 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Voda i njezina uloga kroz povijest: Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu (gl. urednik Filip NOVOSEL), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka Dies historiae, Zagreb, 2011., 203 str. (str.206-208) hrvatskipdf 217 KB
Marina Butorac
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, god. 30, broj 40, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., 256 str. (str.208-210) hrvatskipdf 202 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz
 
Modruški zbornik, sv. IV.‑V., Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš, 2011., 184 str. (str.210-212) hrvatskipdf 179 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Rijeka, god. XVI, sv. 1, Rijeka, 2011., 121 str. (str.212-213) hrvatskipdf 189 KB
Ana Biočić
Recenzija, Prikaz
 
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, volumen X, broj 19, Koprivnica, lipanj 2011., 176 str. (str.213-215) hrvatskipdf 202 KB
Juraj Balić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 16.219 *