hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: listopada 2012.

Objavljen na Hrčku: 8. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
STAGNIRA LI DOISTA SIROMAŠTVO U HRVATSKOJ? (str.607-629) hrvatskipdf 309 KB
Has Poverty in Croatia Been Really Stagnant? (str.607-629)  
Zoran Šućur
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje i tumačenje razvoja sektora civilnoga društva (str.631-650)  
MEASURING AND EXPLAINING THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL SOCIETY SECTOR (str.631-650) engleskipdf 192 KB
Primož PEVCIN
Izvorni znanstveni članak
 
ŽALJENJA: FENOMENOLOGIJA, KONCEPTUALIZACIJE I ISTRAŽIVANJA (str.651-670) hrvatskipdf 207 KB
Life Regrets: Phenomenology, Conceptualization and Research (str.651-670)  
Katica LACKOVIĆ-GRGIN
Pregledni rad
 
ULOGA SVAKODNEVNIH NEGATIVNIH DOGAĐAJA U DEPRESIVNOSTI ADOLESCENATA (str.671-691) hrvatskipdf 217 KB
The Role of Negative Everyday Events in Adolescent Depression (str.671-691)  
Ana KURTOVIĆ, Ivanka ŽIVČIĆ BEĆIREVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
NEIZVJESNA DEMOGRAFSKA BUDUĆNOST HRVATSKE – IZUMIRANJE I SUPSTITUCIJA STANOVNIŠTVA ILI POPULACIJSKA REVITALIZACIJA...? (str.693-713) hrvatskipdf 202 KB
Uncertain Demographic Future of Croatia – Dying Out and Substitution or Revitalization of Population...? (str.693-713)  
Stjepan ŠTERC, Monika KOMUŠANAC
Pregledni rad
 
Ličnost i kognitivne sposobnosti kao prediktori akademskog uspjeha studenata sveučilišta (str.715-732)  
PERSONALITY AND COGNITIVE ABILITIES AS PREDICTORS OF UNIVERSITY STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT (str.715-732) engleskipdf 195 KB
Helena SMRTNIK VITULIĆ, Simona PROSEN
Izvorni znanstveni članak
 
RIZIČNI ČIMBENICI EKSTERNALIZIRANIH PONAŠANJA I ODSTUPAJUĆIH NAVIKA HRANJENJA MEĐU ADOLESCENTIMA (str.733-752) hrvatskipdf 224 KB
Externalizing Behaviors and Eating Disorder Risk Factors in Adolescents (str.733-752)  
Goran LIVAZOVIĆ, Silvija RUČEVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
Izražavanje uzgojem i kuhanjem hrane: "kreativna" potrošnja hrane (str.753-769)  
EXPRESSION THROUGH GROWING FOOD AND COOKING: THE CRAFT CONSUMPTION OF FOOD (str.753-769) engleskipdf 175 KB
Luka ZEVNIK
Pregledni rad
 
"OVO SU NAŠA ČETIRI ZIDA": SLOGANI ZAGREBAČKIH POVORKI PONOSA KAO TAKTIKA PRISVAJANJA PROSTORA (str.771-791) hrvatskipdf 210 KB
"These are Our Four Walls": Zagreb Pride Slogans as a Tactic of Space Appropriation (str.771-791)  
Mislava BERTOŠA, Sandra ANTULOV
Izvorni znanstveni članak
 
Thomas F. Pettigrew i Linda R. Tropp WHEN GROUPS MEET (str.795-799) hrvatskipdf 160 KB
Jelena Maričić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Richard G. Whitman and Stefan Wolff (Eds.) THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY IN PERSPECTIVE (str.799-803) engleskipdf 197 KB
Saša Čvrljak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ines Kersan-Škabić EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE (str.804-807) hrvatskipdf 171 KB
Daniel Tomić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Geran-Marko Miletić U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM Sociologijski aspekti sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj (str.807-811) hrvatskipdf 213 KB
Krešimir Peračković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Nena Rončević i Branko Rafajac PROMJENE U AKADEMSKOJ PROFESIJI: KOMPARATIVNA ANALIZA (str.811-815) hrvatskipdf 192 KB
Marko Turk
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum hrvatskipdf 59 KB
 
Ostalo  
Posjeta: 34.811 *