hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2008.

Objavljen na Hrčku: 14. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Naziv Bogorodica za Djevicu Mariju u otačko doba (str.347-379) hrvatskipdf 299 KB
Appellation de Théotokos pour la Vierge Marie à l’époque patristique (str.347-379)  
Marijan Mandac
Pregledni rad
 
Svećenik i bolesnik Načela za kršćansku komunikaciju svećenika i bolesnika u bolnici (str.380-407) hrvatskipdf 249 KB
Priest and patient Principles for Christian communication between priest and patient (str.380-407)  
Ante Mateljan
Izvorni znanstveni članak
 
Jasna slika o sebi kao preduvjet poziva Analiza nekih tekstova Životopisa sv. Franje Asiškoga (str.408-421) hrvatskipdf 229 KB
Clear picture of oneself as a precondition for vocation Analysis of some texts from St. Francis’ of Assisi Biography (str.408-421)  
Siniša Balajić
Pregledni rad
 
Euharistija. Hrana i riječ (str.422-434) hrvatskipdf 168 KB
Ghislain Lafont
Ostalo
 
Sabranost (str.435-443) hrvatskipdf 111 KB
Romano Guardini
Ostalo
 
Riječ i život (str.444-457) hrvatskipdf 150 KB
Raniero Cantalamessa
Ostalo
 
Zbornik radova (ur. A. Polegubić), Novi karizmatski pokreti i gibanja u Crkvi, Diaspora croatica, knjiga br. 12, Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt na Majni, 2008., 108 str. (str.458-459) hrvatskipdf 86 KB
Adolf Polegubić
Recenzija, Prikaz
 
Kazalo godišta (str.460-460) hrvatskipdf 107 KB
Ostalo  
Posjeta: 4.109 *