hrcak mascot   Srce   HID

Jezikoslovlje, Vol. 13 No. 2, 2012.


Jezikoslovlje,Vol. 13 No. 2
Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 14. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Preface to the special issue on multilingualism in Europe (str.263-268) engleskipdf 85 KB
Marácz László
Uvodnik
 
Višejezičnost u translajtanijskom dijelu Austro-ugarske monarije (1867.-1918.): politika i praksa  
Multilingualism in the Transleithanian part of the Austro-Hungarian Empire (1867-1918): Policy and practice (str.269-297) engleskipdf 163 KB
Marácz László
Izvorni znanstveni članak
 
Jezična politika u Hrvatskoj u dijakronijskoj perspektivi  
Language policies in Croatia in a diachronic perspective (str.299-325) engleskipdf 161 KB
Lelija Sočanac
Izvorni znanstveni članak
 
Višejezičnost u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u vrijeme habsburške vladavine  
Multilingualism in Northwestern part of Croatia during Habsburg rule (str.327-350) engleskipdf 2 MB
Mirna Jernej, Zrinjka Glovacki-Bernardi, Anita Sujoldžić
Izvorni znanstveni članak
 
Jezik kao političko pitanje: Slučaj zapovjednog jezika u austrougarskoj vojsci  
Language as a political issue: The case of language of command in the Austro-Hungarian ar-my (str.351-371) engleskipdf 135 KB
Livia Kardum, Bruno Korea Gajski
Izvorni znanstveni članak
 
Učinci habsburških obrazovnih politika mjereni statističkim alatima popisa stanov-ništva  
Effects of Habsburg educational policies measured by census statistics (str.373-393) engleskipdf 148 KB
Pieter H. van der Plank
Izvorni znanstveni članak
 
Što jezičnobiografska istraživanja mogu otkriti o višejezičnosti u Habsburškoj Monarhiji? Studija slučaja o pripadnicima ilirskoga pokreta  
What can language biographies reveal about multilingualism in the Habsburg monarchy? A case study on the members of the Illyrian movement (str.395-417) engleskipdf 150 KB
Kristian Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Odrazi višejezičnosti Habsburškog carstva u nekim tršćanskim književnim tekstovima  
Reflexes of the Habsburg empire multilingualism in some Triestine literary texts (str.419-437) engleskipdf 148 KB
Vesna Deželjin
Izvorni znanstveni članak
 
Višejezičnost u Edirneu u 19. stoljeću za vrijeme otomanske ere  
Multilingualism of Edirne during the 19th century in the Ottoman era (str.439-445) engleskipdf 90 KB
Fahri Türk
Izvorni znanstveni članak
 
O razvoju euro-engleskog kao europske varijante engleskog jezika – stavovi i tumačenja  
On the emergence of Euro-English as a potential European variety of English – attitudes and interpretations (str.447-478) engleskipdf 952 KB
Christian R. Forche
Izvorni znanstveni članak
 
Izumire li nizozemski jezik?  
Is Dutch dying out? (str.479-491) engleskipdf 126 KB
Željana Pancirov Cornelisse
Izvorni znanstveni članak
 
Moj materinski … hrvatski, istarski, domaći … ovisi di se nalazim – Percepcija materinskoga jezika u višejezičnom okruženju  
My mother tongue … Croatian, Istrian, Local, … Depends where I am - The perception of mother tongue in multilingual settings (str.493-511) engleskipdf 147 KB
Anita Skelin Horvat, Vesna Muhvić-Dimanovski
Izvorni znanstveni članak
 
(Trans)formiranje identiteta u hrvatskoj zajednici u Gradišću  
Identity (trans)formation in Croatian community in Burgenland (str.513-532) engleskipdf 132 KB
Aleksandra Ščukanec
Izvorni znanstveni članak
 
Manjinski jezici i jezična politika u ruralnom području Baranje (Hrvatska) – analiza slučaja  
Minority languages and the language policy in the rural area of Baranya (Croatia) – A case study (str.533-563) engleskipdf 192 KB
Ljubica Kordić
Izvorni znanstveni članak
 
Domene korištenja mađarskog jezika u Beogradu  
Domains of Hungarian language use in Belgrade (str.565-583) engleskipdf 160 KB
Mónika Balla, Sandra Buljanović, Marija Ilić
Izvorni znanstveni članak
 
Na rijekama babilonskim: Multikulturalnost in vivo u Vojvodini  
By the rivers of Babylon: Multiculturalism in vivo in Vojvodina/Vajdaság (str.585-599) engleskipdf 127 KB
Krisztina Rácz
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza obrazovne strategije Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine (MNT) u Vojvodini  
The analysis of the education strategy of the National Council of the Hungarian Ethnic Minor-ity (MNT) in Vojvodina (str.601-623) engleskipdf 151 KB
Csaba Máté Sarnyai, Tibor Pap
Izvorni znanstveni članak
 
Prožimanje lingvističkog identiteta i ideologije među pograničnim radnicima pripadnicima mađarske manjine  
The intertwining of linguistic identity and ideology among Hungarian minority commuters from Vojvodina to Hungary (str.625-643) engleskipdf 134 KB
Eszter Gábrity
Izvorni znanstveni članak
 
Vrste višejezičnosti u transilvanijskom školskom kontekstu  
Types of multilingualism explored in the Transylvanian school context (str.645-666) engleskipdf 272 KB
Zsuzsanna Dégi
Izvorni znanstveni članak
 
Provođenje višejezičnosti na Sveučilištu jugoistočne Europe: model za multikulturalni Balkan  
The implementation of multilingualism at the see university: a model for the multicultural Balkans (str.667-677) engleskipdf 100 KB
Hamit Xhaferi, Mustafa Ibrahimi
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcije nastavnika o višejezičnom obrazovanju i nastavi – primjer Republike Makedonije  
Teacher’s perceptions of multilingual education and teaching in a multilingual classroom - the case of the Republic of Macedonia (str.679-696) engleskipdf 283 KB
Brikena Xhaferi, Gëzim Xhaferi
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 45.671 *