hrcak mascot   Srce   HID

Starohrvatska prosvjeta, Vol. III No. 26, 1999.


Starohrvatska prosvjeta,Vol. III No. 26
Datum izdavanja: listopada 1999.

Objavljen na Hrčku: 27. 11. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Arheološka istraživanja kod crkve Sv. Marte od 1902. do 1905. godine (str.7-96) hrvatskipdf 13 MB
Archaeo!ogica! Excavations by the St. Martha's Church 1902-1905 (str.96-96)  
Hrvoje Gjurašin
Stručni rad
 
Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima (str.97-107) hrvatskipdf 1 MB
The Old-Croatian Church of St. Martha of Bijaći (str.107-107)  
Dušan Jelovina
Prethodno priopćenje
 
Ostaci starokršćanske skulpture iz crkve Sv. Marte u Bijaćima (str.109-140) hrvatskipdf 2 MB
Remains of the Paleo-Christian Sculpture in the St. Martha's Church of Bijaći (str.139-140)  
Pascale Chevalier
Prethodno priopćenje
 
Katalog ranosrednjovjekovne skulpture iz crkve Sv. Marte u Bijaćima kod Trogira (str.141-187) hrvatskipdf 4 MB
Catalogue ofthe Early Medieval Sculpture from the St. Martha's Church of Bijaći near Trogir (str.187-187)  
Tomislav Šeparović
Prethodno priopćenje
 
Od vladarske curtis do gradskoga kotara Bijaći i crkva Sv. Marte od početka 9. do početka 13. stoljeća (str.189-236) hrvatskipdf 4 MB
From the Reignal Curtis to the Town Borough (str.235-236)  
Mladen Ančić
Izvorni znanstveni članak
 
Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve Sv. Marte uBijaćima (str.237-263) hrvatskipdf 3 MB
The First Early Medieval Sculpture from the St. Martha's Church of Bijaći (str.261-263)  
Ante Milošević
Izvorni znanstveni članak
 
Reljefi Trogirske klesarske radionice iz crkve Sv. Marte u Bijaćima (str.265-286) hrvatskipdf 3 MB
The Stonecutting Workshop of Trogir and the Relieves from the St. Martha's Church of Bijaći (str.286-286)  
Nikola Jakšić
Izvorni znanstveni članak
 
Predromanički ciborij iz Svete Marte uBijaćima (str.287-318) hrvatskipdf 3 MB
Pre-Romanesque Ciborium from the St. Martha's Church at Bijaći (str.317-318)  
Vedrana Delonga
Izvorni znanstveni članak
 
Bazilika Sv. Marte u Bijaćima i problem njezina ciborija (str.319-330) hrvatskipdf 1 MB
The Basilica of St. Martha and its Ciborium (str.330-330)  
Pavuša Vežić
Izvorni znanstveni članak
 
Bijaći u svjetlu proučavanja ranosrednjovjekovnih vladarskih rezidencija (str.331-359) hrvatskipdf 3 MB
Bijaći in the context of Early Medieval Royal Residences (str.358-359)  
Tomislav Marasović
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 12.610 *