hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša,Vol. 8 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2012.

Objavljen na Hrčku: 8. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 334 KB
Ostalo  
Popis suradnika u časopisu "Ekonomska i ekohistorija", broj 8 (2012.) (str.4-4) hrvatskipdf 278 KB
Ostalo  
Recentne hidromorfološke promjene na širem području ušća Mure u Dravu (str.5-13) hrvatskipdf 5 MB
Recent Morphological Changes in the Wider Area of the Mura-Drava Confluence (Summary) (str.13-13)  
Goran Šafarek
Izvorni znanstveni članak
 
Trebišnjica. Jučer najveća ponornica, danas tvornica struje, sutra…? (str.14-28) hrvatskipdf 597 KB
Trebišnjica. Biggest underground stream of yesterday. Power plant today. What will it become tomorrow…? . (Summary) (str.28-28)  
Ivo Lučić
Izvorni znanstveni članak
 
Fish Instead of Fission: Industrial Expansion and Environmental Protest in Hamburg and the Lower Elbe Region Since the 1960s (str.29-44) engleskipdf 4 MB
Ribarenje umjesto razaranja: industrijska ekspanzija i ekološki protesti u Hamburgu i regiji Donje Elbe od 1960-ih godina do danas (Sažetak) (str.40-40)  
Frank Zelko
Izvorni znanstveni članak
 
A Landscape Altered by Man as a Protected Area: a Case Study of the Ljubljana Marsh (Ljubljansko barje) (str.45-61) engleskipdf 6 MB
Antropogena pokrajina kot zaščiteno območje: primer Ljubljanskega barja (str.45-61) slovenskipdf 6 MB
Matija Zorn, Mateja Šmid Hribar
Izvorni znanstveni članak
 
A Brief History of River Development and River Conservation in North AmericaKratka povijest razvoja i zaštite rijeka u Sjevernoj Americi (str.62-66) engleskipdf 511 KB
Kratka povijest razvoja i zaštite rijeka u Sjevernoj Americi (Sažetak) (str.66-66)  
Paul Hirt
Pregledni rad
 
Hrvatske rijeke u etnografsko – topografsko – statističkim studijama iz prve polovine 19. stoljeća (str.67-72) hrvatskipdf 629 KB
Croatian rivers in ethnography – topography – statistical studies from the first half of the 19th century (Summary) (str.72-72)  
Vlatka Leskovec
Pregledni rad
 
"Duga" Hrvatska – morska obala, otoci i ostali elementi obalne razvedenosti u ranosrednjovjekovnim hrvatskim ispravama (str.73-79) hrvatskipdf 772 KB
"Long" Croatia – seacoast, islands and other elements of jagged coastal line in early medieval Croatian documents (Summary) (str.79-79)  
Marin Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Planina Ryohakusanchi: ljudi i okoliš grada Johana (str.80-99) hrvatskipdf 4 MB
Ryohakusanchi mountain district:People and Surroundings of Johana Town (Summary) (str.98-99)  
Isao Koshimura
Izvorni znanstveni članak
 
Town planning of Zagreb 1862-1923 as a part of European cultural circle (str.100-107) engleskipdf 3 MB
Urbano planiranje Zagreba kao dio Europskog kulturnog kruga (Sažetak) (str.107-107)  
Mirela Slukan Altić
Izvorni znanstveni članak
 
Proizvodnja buhača u dubrovačkom kotaru između dva svjetska rata (str.108-115) hrvatskipdf 1 MB
The production of pyrethrum in the Dubrovnik district in the interbellum (Summary) (str.115-115)  
Marija Benić Penava
Izvorni znanstveni članak
 
Identity and names – the affirmation of Slovene economic historiography (Summary) (str.116-136)  
Identitete in imena gospodarskega zgodovinopisja v Sloveniji (str.136-136) slovenskipdf 2 MB
Žarko Lazarević
Izvorni znanstveni članak
 
Potentials of ecotourism development in the South Transdanubian region (str.137-146) engleskipdf 2 MB
Potencijali za razvoj eko-turizma u području Južnog Zadunavlja (Sažetak) (str.146-146)  
Patricia Spiegler, Tibor Gonda
Pregledni rad
 
Preparations for receiving the EU funds, or the dawn of the Croatian-Hungarian cross-border planning, with a special view on environmental sustainability projects on river conservation (str.147-153) engleskipdf 1 MB
Pripreme za primanje EU fondova ili početak planiranja hrvatsko-mađarske prekogranične suradnje sa posebnim osvrtom na projekte koji osiguravaju okolišnu održivost u pogledu zaštite rijeka (Sažetak) (str.153-153)  
Lóránt Bali, László Gulyás
Pregledni rad
 
O Mirjani Gross post mortem (str.154-159) hrvatskipdf 994 KB
Drago Roksandić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Martin Schneider Jacoby (1956.-2012.) (str.159-159) hrvatskipdf 368 KB
Helena Hećimović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Nenadmašan doprinos proučavanju okolišnih problema u antici. J. D. Hughes, 1994, Pan´s Travail - Environmental Problems of the Ancient Greeks and Romans, Baltimore-London: John Hopkins University Press, 277 str. (str.160-163) hrvatskipdf 757 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Izvrstan priručnik za ekohistoriju. Thommen, 2012, An Environmental History of Ancient Greece and Rome, Cambridge: Cambridge University Press, 186 str. (str.163-166) hrvatskipdf 761 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marina Jurkota Rebrović, "Tradicijsko ovčarstvo otoka Cresa: prilog istraživanju", Centar za održivi razvoj - Ekopark Pernat, Lubenice 2009., 107 str. (str.167-170) hrvatskipdf 769 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Biblioteka Dies Historiae: Voda i njezina uloga kroz povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2011., 203 str. (str.170-171) hrvatskipdf 523 KB
Zrinko Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Vol. X, br. 19, 2011. str. 1-173. (str.171-173) hrvatskipdf 647 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja . Vol. X, br. 20, 2011., str. 1-186. (str.173-175) hrvatskipdf 651 KB
Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zadarsko okružje na Mletačkom katastru iz 1709. (drugi dio – Srednji kotar), Izdanje Državnog arhiva u Zadru, Zadar 2011, str. 240. (str.176-177) hrvatskipdf 537 KB
Mladen Domazet
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Lay - Dražen Šimleša: Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja, Centar za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012. (str.177-179) hrvatskipdf 675 KB
Tomislav Krznar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, Editeb by: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin and Vjeran Kursar, Berlin: Lit Verlag 2010, 1033 str. (prijevod: Vjeran KURSAR) (str.179-180) hrvatskipdf 569 KB
Hatice Oruç
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Zapisnik franjevačkog samostana u Našicama. Knjiga II (1788. - 1820.) (Uredili Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus), Našice - Slavonski Brod - Zagreb) 2012., 561 + LXI str. (str.180-182) hrvatskipdf 680 KB
Daniel Patafta
Recenzija, Prikaz slučaja
 
"Dragurin Feletar: Prilozi za biobibliografiju" (str.182-184) hrvatskipdf 666 KB
Vladimir Šadek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vajda - 100 godina, 1912.-2012., urednik Vladimir Mesarić, Autor Dragutin Feletar, Izdavačka kuća "Meridijani", Čakovec, 2012. (str.184-185) hrvatskipdf 510 KB
Petar Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Stipetić: Dva stoljeća hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012., str. 516. (str.186-187) hrvatskipdf 512 KB
Dragutin Feletar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vrijedan doprinos ekohistoriji Osmanskog Carstva - Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. New York: Cambridge University Press, 2011 (374 str., bibliografija, indeks, ilustracije i karte), ISBN 978-1-00831-1, price 60.00 (US$95.00) (str.188-188) hrvatskipdf 412 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne (ur.): Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova. Disput, Zagreb 2008. (str.189-189) hrvatskipdf 320 KB
Hrvoje Petrić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Znanstveni skup "Povijest okoliša područja Regionalnog parka Mura-Drava" (str.190-192) hrvatskipdf 659 KB
Ana-Marija Martan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
[Dopuna vlastitom tekstu "Bibliografija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i njegove okolice" objavljenog u časopisu "Ekonomska i ekohistorija" br. 5, str. 2010-225] (str.193-193) hrvatskipdf 386 KB
Ivan Obadić
Pismo uredniku
 
Upute suradnicima (str.194-195) hrvatskipdf 532 KB
Ostalo  
Instructions to Contributors (str.196-197) hrvatskipdf 530 KB
Ostalo  
Posjeta: 29.529 *