hrcak mascot   Srce   HID

Tehnički vjesnik, Vol. 19 No. 4, 2012.


Tehnički vjesnik,Vol. 19 No. 4
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 12. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Analiza alarma u elektroenergetskom sustavu bazirana na ekspertnom sustavu (str.709-715) hrvatskipdf 531 KB
Alarm analysis in electric power system based on expert system (str.709-715) engleskipdf 531 KB
Slaven Kaluđer, Saša Miletić, Srete Nikolovski
Izvorni znanstveni članak
 
Modeliranje i simulacija dinamičkog ponašanja mehanizama pogonjenih elektromotorom (str.717-725) hrvatskipdf 857 KB
Modelling and simulation of dynamic behaviour of electric motor driven mechanisms (str.717-725) engleskipdf 857 KB
Zoran Marinković, Dragan Marinković, Goran Petrović, Predrag Milić
Izvorni znanstveni članak
 
Mjerenje kontaktnog trenja u obradama prostornog deformiranja (str.727-734) hrvatskipdf 2 MB
Possibilities to measure contact friction in bulk metal forming (str.727-734) engleskipdf 2 MB
Miroslav Plančak, Zlatan Car, Marko Kršulja, Dragiša Vilotić, Igor Kačmarčik, Dejan Movrin
Izvorni znanstveni članak
 
Studija računalne pismenosti hrvatskih studenata kao podrška planiranju razvoja visokog obrazovanja (str.735-742) hrvatskipdf 331 KB
A study of computer literacy among Croatian students as support in planning the higher education development (str.735-742) engleskipdf 331 KB
Goran Kozina, Gordana Dukić, Darko Dukić
Izvorni znanstveni članak
 
Računalno potpomognuto podupiranje odluka u konstruiranju proizvoda (str.743-752) hrvatskipdf 2 MB
Computer aided decision support in product design engineering (str.743-752) engleskipdf 2 MB
Marina Novak
Izvorni znanstveni članak
 
Primjena neizrazite logike za kompenzaciju reaktivne energije sinkronim motorima s promjenjivim opterećenjem (str.753-758) hrvatskipdf 793 KB
Application of fuzzy logic for reactive power compensation by synchronous motors with variable load (str.753-758) engleskipdf 793 KB
Marinko Stojkov, Mirza Atić, Amir Softić
Izvorni znanstveni članak
 
Razvoj nove metode traženja mogućnosti razvoja novog proizvoda (str.759-767) hrvatskipdf 512 KB
Development of a new method of searching a new product development opportunity (str.759-767) engleskipdf 512 KB
Janez Benedičič, Roman Žavbi, Jože Duhovnik
Izvorni znanstveni članak
 
Integrirani sustav za odabir konkurentne tržišne strategije uporabom neizrazitog AHP (str.769-780) hrvatskipdf 356 KB
An integrated framework for competitive market strategy selection by using fuzzy AHP (str.769-780) engleskipdf 356 KB
Mohamad H. Gholami, Mirmehdi Seyyed-Esfahani
Izvorni znanstveni članak
 
Procjenjivanje mostova primjenom teorije grubih skupova (str.781-793) hrvatskipdf 513 KB
Estimation of bridges through implementation of rough sets theory (str.781-793) engleskipdf 513 KB
Miroslav Kuburić, Goran Ćirović, Zdravko Kapović
Izvorni znanstveni članak
 
Obnovljivi izvori energije: hidro električna energija u Sloveniji (str.795-800) hrvatskipdf 615 KB
Renewable sources of energy: hydro-electricity in Slovenia (str.795-800) engleskipdf 615 KB
Štefan Bojnec, Drago Papler
Izvorni znanstveni članak
 
Nova metoda energetski učinkovite vožnje vlakova na željezničkim prugama za gradsko-prigradski promet (str.801-806) hrvatskipdf 887 KB
New method for energy-efficient train operation on commuter rail networks (str.801-806) engleskipdf 887 KB
Hrvoje Haramina, Milivoj Mandić, Mladen Nikšić
Izvorni znanstveni članak
 
Utjecaj vertikalnih vibracija rotora na silu kopanja rotornog bagera (str.807-812) hrvatskipdf 1 MB
Influence of bucket wheel vertical vibration on bucket-wheel excavator (BWE) digging force (str.807-812) engleskipdf 1 MB
Zoran Golubović, Zlatibor Lekić, Srdjan Jović
Izvorni znanstveni članak
 
Ekonomska usporedba rezanja materijala pomoću lasera, plazme i kisika (str.813-817) hrvatskipdf 437 KB
Techno-economical comparison of cutting material by laser, plasma and oxygen (str.813-817) engleskipdf 437 KB
Marta Harničárová, Jan Valíček, Jozef Zajac, Sergej Hloch, Robert Čep, Ivana Džubáková, Szymon Tofil, Petr Hlaváček, Jiří Klich, Lenka Čepová
Izvorni znanstveni članak
 
Proučavanje utjecaja inflacije i promjene vrijednosti novca na veličinu proizvodne serije usprkos preradi na modelu upravljanja skladištem (str.819-826) hrvatskipdf 446 KB
A study on the effect of inflation and time value of money on lot sizing in spite of reworking in an inventory control model (str.819-826) engleskipdf 446 KB
Mojtaba Kaveh, Vahid Majazi Dalfard
Izvorni znanstveni članak
 
Unapređenje utroška papira u području heatset tiskarske tehnologije metodom mjerenja gustoće zacrnjenja sustavom zatvorene petlje (str.827-835) hrvatskipdf 4 MB
Close loop density control as an improvement regarding paper waste in heatset printing technology (str.827-835) engleskipdf 4 MB
Mario Barišić, Jana Žiljak Vujić, Josipa Lajkovič
Izvorni znanstveni članak
 
Povećanje učinkovitosti strojne obrade novom metodom stezanja izradaka (str.837-846) hrvatskipdf 3 MB
Novel workpiece clamping method for increased machining performance (str.837-846) engleskipdf 3 MB
Djordje Vukelic, Branko Tadic, Dragomir Miljanic, Igor Budak, Petar M. Todorovic, Sasa Randjelovic, Branislav M. Jeremic
Izvorni znanstveni članak
 
Ponašanje prednapetih šupljih betonskih ploča uslijed djelovanja požara – eksperimentalna analiza (str.847-856) hrvatskipdf 3 MB
Behaviour of prestressed hollow core concrete slab under fire – experimental study (str.847-856) engleskipdf 3 MB
Neno Torić, Vladimir Divić, Ivica Boko
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje mogućnosti primjene neuronske mreže u dijagnostici četverotaktnog benzinskog motora pomoću sadržaja čestica trošenja (str.857-862) hrvatskipdf 1 MB
Studying the possibility of neural network application in the diagnostics of a small four-stroke petrol engine by wear particle content (str.857-862) engleskipdf 1 MB
Dragutin Lisjak, Gojko Marić, Nedjeljko Štefanić
Izvorni znanstveni članak
 
Probabilističko vrednovanje proračunskih modela otpornosti spregnutog nosača s djelomičnom posmičnom vezom (str.863-870) hrvatskipdf 571 KB
Probabilistic assessment of calculation resistance models of composite section with partial shear interaction (str.863-870) engleskipdf 571 KB
Ivica Džeba, Ivan Ćurković, Ivan Palijan
Izvorni znanstveni članak
 
Poboljšanje proizvodnosti i reaktivnosti kroz integrirani proces planiranja i autoriziranja (str.871-884) hrvatskipdf 926 KB
Improvement of manufacturing productivity and responsiveness through integrated process planning and authorizing (str.871-884) engleskipdf 926 KB
Türkay Dereli, Koray Altun, Adem Gölec, Alptekin Durmusoglu
Izvorni znanstveni članak
 
Simultano inženjerstvo utemeljeno na virtualnoj proizvodnji (str.885-892) hrvatskipdf 6 MB
Concurrent engineering based on virtual manufacturing (str.885-892) engleskipdf 6 MB
Vesna Mandić, Dragan Erić, Dragan Adamović, Mileta Janjić, Zoran Jurković, Živko Babić, Predrag Ćosić
Izvorni znanstveni članak
 
Istraživanje utjecaja kemijskog sastava materijala na tvrdoću cijevi topničkih oružja (str.893-898) hrvatskipdf 826 KB
Investigation of the material chemical composition influence on artillery weapons barrel hardness (str.893-898) engleskipdf 826 KB
Mirko Jakopčić, Krešimir Grilec, Dragutin Lisjak
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza korozije tiskarskih strojeva FT-IR spektroskopskom metodom (str.899-906) hrvatskipdf 462 KB
Corrosion investigation of printing machines by FT-IR spectroscopy (str.899-906) engleskipdf 462 KB
Krešimir Dragčević, Mladen Lovreček
Izvorni znanstveni članak
 
Dinamika korisne nosivosti okretljive dizalice (str.907-916) hrvatskipdf 5 MB
A slewing crane payload dynamics (str.907-916) engleskipdf 5 MB
Ivica Marinović, Denijal Sprečić, Boris Jerman
Izvorni znanstveni članak
 
Eksperiment određivanja normiranja dijela kartografike na kartama dlanovnika za upravljanje u kriznim situacijama (str.917-921) hrvatskipdf 886 KB
Experiment for determination of map graphics segment standard for handheld crisis maps management (str.917-921) engleskipdf 886 KB
Robert Župan, Dalibor Sruk, Stanislav Frangeš
Izvorni znanstveni članak
 
Izbor akademskog osoblja primjenom neizrazitog analitičkog hijerarhijskog postupka (FAHP): Ogledno istraživanje (str.923-929) hrvatskipdf 464 KB
Selection of academic staff using the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP): A pilot study (str.923-929) engleskipdf 464 KB
Babak Daneshvar Rouyendegh, Turan Erman Erkan
Izvorni znanstveni članak
 
Analiza elemenata konstrukcija sa aspekta dopustivih oštećenja pod opštim spektrom opterećenja (str.931-938) hrvatskipdf 2 MB
Damage tolerance analysis of structural components under general load spectrum (str.931-938) engleskipdf 2 MB
Mirko Maksimović, Vera Nikolić-Stanojević, Katarina Maksimović, Slobodan Stupar
Izvorni znanstveni članak
 
Prijedlog modela za optimiziranje uporabe širine pojasa u bežičnim mrežama višestrukog pristupa (str.939-945) hrvatskipdf 460 KB
A model proposal to optimize bandwidth usage in multi-access wireless networks (str.939-945) engleskipdf 460 KB
Murat Koyuncu, Mehmet Kazim Gercek
Izvorni znanstveni članak
 
Razdioba topline kod brušenja nikaljnih legura (str.947-951) hrvatskipdf 605 KB
Heat distribution when nickel alloy grinding (str.947-951) engleskipdf 605 KB
Miroslav Neslušan, Ivan Mrkvica, Robert Čep, Pero Raos
Prethodno priopćenje
 
Analiza tehnologije protusmjernog deformiranja ne-aksijalno simetričnih dijelova (str.953-957) hrvatskipdf 1 MB
An analysis of non-axisymmetric backward extrusion (str.953-957) engleskipdf 1 MB
Miroslav Plančak, Dejan Movrin, Dragiša Vilotić, Zlatan Car, Aljoša Ivanišević, Igor Kačmarčik
Prethodno priopćenje
 
Mogućnost brze provjere odgovarajuće strategije glodanja (str.959-964) hrvatskipdf 2 MB
Possibility of quick check on suitability of milling strategy (str.959-964) engleskipdf 2 MB
Jozef Novak-Marcincin, Miroslav Janak, Ludmila Novakova-Marcincinova, Veronika Fecova
Prethodno priopćenje
 
Modeliranje razvitka tramvajskoga prometnog sustava Grada Zagreba (str.965-971) hrvatskipdf 435 KB
Development of tram transport system modeling in the City of Zagreb (str.965-971) engleskipdf 435 KB
Marijan Rajsman, Ivan Tolić, Milan Papić
Prethodno priopćenje
 
Proračun armiranobeonske okvirne konstrukcije sukladno očekivanom pomaku u skladu s propisima Eurocode 8 (str.973-982) hrvatskipdf 1 MB
Direct displacement based design of regular concrete frames in compliance with Eurocode 8 (str.973-982) engleskipdf 1 MB
Damir Džakić, Ivan Kraus, Dragan Morić
Pregledni rad
 
Uporaba progresivnog simulacijskog softvera za optimiziranje proizvodnih sustava u području malih i srednjih poduzeća (str.983-986) hrvatskipdf 1 MB
Utilization of progressive simulation software for optimization of production systems in the area of small and medium companies (str.983-986) engleskipdf 1 MB
Marek Kočiško, Jozef Novák-Marcinčin, Petr Baron, Jozef Dobránsky
Pregledni rad
 
Posjeta: 73.180 *