hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.1 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 1993.

Objavljen na Hrčku: 18.12.2012.
Sadržaj Puni tekst
RAD VODITELJA ODGOJNE MJERE POJAČANA BRIGA I NADZOR U SOCIJALNOM PROSTORU KAO ELEMENT USPJEŠNOSTI MJERE I MIŠLJENJA MALOLJETNIKA O NJENOM TOKU (str.133-148) hrvatskipdf 11 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović, Zoran Šućur, Maja Vučinić-Knežević
Izvorni znanstveni članak
 
PERCEPCIJA I AUTOPERCEPCIJA USPJEŠNOSTI RADA NA IZVRŠENJU ODGOJNE MJERE POJAČANA BRIGA I NADZOR (str.149-153) hrvatskipdf 3 MB
Zdravka Poldrugač
Izvorni znanstveni članak
 
KATAMNESTIČKA EVALUACIJA EFIKASNOSTI POSTUPAKA VODITELJA ODGOJNE MJERE POJAČANA BRIGA I NADZOR PREMA MALOLJETNIKU (str.155-167) hrvatskipdf 8 MB
Slobodan Uzelac, Vesna Đurek
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELSJKE PRILIKE PROBANADA KAO ELEMENT USPJEŠNOSTI ODGOJNE MJERE POJAČANA BRIGA I NADZOR (str.169-184) hrvatskipdf 12 MB
Dejana Tasić
Izvorni znanstveni članak
 
ŽENE POVRATNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ I NEKA NJIHOVA SOCIJALNODEMOGRAFSKA I KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA (str.185-197) hrvatskipdf 10 MB
Vladimira Žakman-Ban
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE U OBITELJSKIM PRILIKAMA IZMEĐU RANIJE NEPRIJAVLJENIH I RANIJE PRIJAVLJENIH POČINITELJA RAZBOJNIŠTVA ILI RAZBOJNIČKE KRAĐE (str.199-212) hrvatskipdf 12 MB
Irena Cajner
Izvorni znanstveni članak
 
OBILJEŽJA SOCIJALNO EKONOMSKOG RAZVOJA HRVATSKE I NJIHOV UTJECAJ NA KRIMINALITET ODRASLIH OSOBA (str.213-220) hrvatskipdf 6 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ SOCIO-EKONOMSKIH KARAKTERISTIKA NA KRIMINALITET PUNOLJETNIH OSOBA U HRVATSKOJ (str.221-236) hrvatskipdf 13 MB
Slobodan Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
SAMOPROCJENA IDENTITETA DJECE I MLADEŽI S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU TIJEKOM INSTITUCIONALNOG TRETMANA (str.237-246) hrvatskipdf 7 MB
Antonija Žižak, Nivex Koller-Trbović, Roberta Brusić
Izvorni znanstveni članak
 
DISKRIMINATIVNA ANALIZA KOGNITIVNIH I KONATIVNIH DIMENZIJA DJECE STARIJEG OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA S OBZIROM NA SOCIJALNO PEDAGOŠKI TRETMAN (str.247-251) hrvatskipdf 4 MB
Aleksandar Buđanovac, Antonija Žižak
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELJSKE PRILIKE I USPJEŠNOST PREVENCIJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE (str.253-265) hrvatskipdf 9 MB
Irma Kovčo
Stručni rad
 
Posjeta: 3.784 *