hrcak mascot   Srce   HID

Starohrvatska prosvjeta, Vol. III No. 21, 1991.


Starohrvatska prosvjeta,Vol. III No. 21
Datum izdavanja: prosinca 1995.

Objavljen na Hrčku: 19. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
REZULTATI NOVIJIH ISTRAŽIVANJA SREDNJOVJEKOVNIH ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA U DALMACIJI (str.1-28) hrvatskipdf 2 MB
THE RESULTS OF RECENT RESEARCHES OF MEDIAEVAL SITES IN DALMATIA (str.21-23)  
Vedrana Delonga
Stručni rad
 
STAROKRŠĆANSKI KOMPLEKS NA MIRINAMA U UVALI SAPAN KRAJ OMIŠLJA NA OTOKU KRKU (str.29-54) hrvatskipdf 2 MB
EARLY CHRISTIAN COMPLEX IN MIRINE IN THE SAPAN BAY NEAR OMIŠALJ ON THE ISLAND OF KRK (str.52-53)  
Nino Novak, Anela Brožić
Prethodno priopćenje
 
PRIKAZ JELENA NA RANOKRŠĆANSKIM MOZAICIMA PREMA SREDNJOVJEKOVNOJ UMJETNOSTI (str.55-86) hrvatskipdf 2 MB
DEER ON EARLY CHRISTIAN MONUMENTS AND MEDIEVAL ART (str.84-85)  
Marija Buzov
Stručni rad
 
KRONOLOŠKA I KULTURNA OCJENA TRILJSKOG NALAZA (str.87-96) hrvatskipdf 716 KB
CULTURAL AND CHRONOLOGICAL EVALUATION OF THE TRILJ FIND (str.96-96)  
Paola Korošec
Izvorni znanstveni članak
 
Paola Korošec, Kronološka i kulturna ocjena triljskog nakita Recenzija (str.97-98) hrvatskipdf 143 KB
Zdenko Vinski
Recenzija, Prikaz slučaja
 
NA TRAGU BJELOBRDSKE KULTURE U KALNIČKOM PRIGORJU (str.99-122) hrvatskipdf 2 MB
BIJELO BRDO CULTURE IN THE KALNIK HILLS (str.121-122)  
Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak
 
ROVINJSKE CRKVICE IZ OSVITA ROMANIKE (str.123-144) hrvatskipdf 2 MB
THE ROVINJ CHURCHES FROM THE ROMANESQUE PERIOD (str.144-144)  
Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak
 
PREDROMANIČKA SKULPTURA S OTOKA LOKRUMA, ROZATA I KOMOLCA U RIJECI DUBROVAČKOJ (str.145-158) hrvatskipdf 1 MB
PREROMANESQUE DECORATION FROM THE ISLAND OF LOKRUM AND THE VILLAGES OF ROŽAT AND KOMOLAC IN RIJEKA DUBROVAČKA (str.158-158)  
Ivica Žile
Izvorni znanstveni članak
 
CRKVA SV. NIKOLE NA PRIJEKOM (str.159-170) hrvatskipdf 641 KB
ST NICHOLAS' CHURCH IN PRIJEKO (str.170-170)  
Željko Peković
Izvorni znanstveni članak
 
RAZMATRANJE O ORIJENTACIJI STAROHRVATSKIH CRKAVA U DALMACIJI (str.171-182) hrvatskipdf 739 KB
ORIENTATION OF EARLY CROATIAN CHURCHES IN DALMATlA (str.181-181)  
Stanko Piplović
Stručni rad
 
SIMBOLIKA NA NEKIM RANOSREDNJOVJEKOVNIM KAMENIM SPOMENICIMA (str.183-204) hrvatskipdf 2 MB
SYMBOLISM ON SOME EARLY MEDIEVAL STONE MONUMENTS (str.203-204)  
Magda Zorić
Pregledni rad
 
UNUTARNJA STRANA LUNETE GLAVNOG PORTALA TROGIRSKE KATEDRALE DJELO MAJSTORA RADOVANA (str.205-244) hrvatskipdf 3 MB
THE INNER SIDE OF THE LUNETTE ABOVE THE MAIN PORTAL OF THE TROGIR CATHEDRAL (str.242-244)  
Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak
 
URBANI RAZVITAK SREDNJOVJEKOVNOG VUKOVARA (str.245-274) hrvatskipdf 3 MB
URBAN DEVELOPMENT OF MEDIEVAL VUKOVAR (str.273-273)  
Zlatko Karač
Izvorni znanstveni članak
 
IVAN MEŠTROVIĆ O STAROHRVATSKIMm SPOMENICIMA U UPUĆENIM MI PISMIMA (str.275-288) hrvatskipdf 859 KB
IVAN MEŠTROVIĆ'S LETTERS TO CVITO FISKOVIĆ CONCERNING EARLY CROATIAN MONUMENTS (str.288-288)  
Cvito Fisković
Prethodno priopćenje
 
RAZGRANIČENJE IZMEĐU SPLITA I TROGIRA NA ČIOVU U 15. STOLJEĆU (str.289-304) hrvatskipdf 5 MB
DEFINING THE BOUNDARIES BETWEEN SPLIT AND TROGIR ON THE ISLAND OF ČIOVO IN THE 15TH CENTURY (str.303-303)  
Arsen Duplančić
Stručni rad
 
ČETVEROGODIŠNJA DJELATNOST MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA (1988., 1989., 1990. I 1991. GODINE) (str.305-344) hrvatskipdf 8 MB
Mate Zekan
Ostalo
 
DJELATNOST MUZEJA HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA U GODINI 1992. I 1993. (str.345-366) hrvatskipdf 2 MB
Hrvoje Gjurašin
Ostalo
 
Posjeta: 25.645 *