hrcak mascot   Srce   HID

Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, Vol.4 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 1996.

Objavljen na Hrčku: 21.12.2012.
Sadržaj Puni tekst
ODGAJATELJI: KONTINUITET I PROMJENA (str.103-119) hrvatskipdf 15 MB
Antonija Žižak, Dejana Tasić, Nivex Koller-Trbović
Izvorni znanstveni članak
 
ZADOVOLJSTVO ODGAJATELJA OSOBNIM ŽIVOTOM U PROMIJENJENIM ŽIVOTNIM OKOLNOSTIMA (str.120-126) hrvatskipdf 6 MB
Nivex Koller-Trbović, Antonija Žižak, Dejana Tasić
Izvorni znanstveni članak
 
RODITELJSKE I ODGAJATELJSKE PROCJENE SOCIOEMOCIONALNOG RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (str.127-132) hrvatskipdf 6 MB
Anny Brusić
Izvorni znanstveni članak
 
SPECIFIČNA ILI EKSCESIVNA PONAŠANJA OSUĐENIH POČINITELJA RAZBOJNIŠTVA U RELACIJI S PROCJENOM NJIHOVA PONAŠANJA U KAZNENOM ZAVODU (str.133-141) hrvatskipdf 8 MB
Mile Leko, Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak
 
ZAMISAO O REHABILITACIJI: POGLED S KRIMINOLOŠKOG STAJALIŠTA (str.142-148) hrvatskipdf 7 MB
THE IDEA OF REHABILITATION: A CRIMINOLOGICAL VIEW (str.149-156) engleskipdf 8 MB
Zoran Kanduč
Stručni rad
 
PRODUŽENI STRUČNI TRETMAN UČENIKA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU U OSNOVNOJ ŠKOLI (str.157-159) hrvatskipdf 3 MB
THE PROLONGED EXPERT TREATMENT OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN MANIFESTING BEHAVIORAL DISORDERS (str.160-163) engleskipdf 3 MB
Dubravka Marušić
Stručni rad
 
STARI I NOVI SVIJET (str.164-171) hrvatskipdf 9 MB
Leon C. Fulcher
Stručni rad
 
PRIKAZ DOKROTRSKE DISERTACIJE DUJMOVIĆ, Z.: NEKA KRIMINOLOŠKA OBILJEŽJA POČINITELJA KAZNENIH DJELA RAZBOJSTVA I RAZBOJNIČKIH KRAĐA U RELACIJAMA S NAČINIMA IZVRŠENJA DJELA (str.172-174) hrvatskipdf 3 MB
Ljiljana Mikšaj-Todorović
Recenzija, Prikaz
 
PRIKAZ MAGISTARSKOG RADA MLINARIĆ, R.: TIJEK I USPJEŠNOST TRETMANA OSOBA OSUĐENIH NA KRATKE KAZNE ZATVORA (str.175-177) hrvatskipdf 3 MB
Vladimira Žakman-Ban
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 4.940 *