hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: November 2001

Published on HRČAK: 07 June 2007
Table of contents Full text
JEZIK VEPRINAČKOG ZAKONA (15O7) (str.1-24) croatianpdf 3 MB
THE LANGUAGE OF THE VEPRINAC LAW (1507) (str.1-24)  
Boris Kuzmić
Original scientific paper
 
AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI VIKTORA CARA EMINA (str.25-40) croatianpdf 2 MB
(str.25-40)  
Ines Srdoč-Konestra
Original scientific paper
 
GROTESKA - 'KARIKATURE'- IRONIJA (str.41-74) croatianpdf 5 MB
GROTESQUE -"CARICATURES"- IRONY (str.41-74)  
Sanja Tadić-Šokac
Preliminary communication
 
OD ZNAČENJA I REFERENCIJE PREMA METAFORI U SVJETLU ODNOSA ČOVJEKA, JEZIKA I SVIJETA (str.75-102) croatianpdf 4 MB
MEANING AND REFERENCE, TOWARDS METAPHOR: UNDER THE SPOTLIGHT OF POSSIBLE RELATIONS BETWEEN THE HUMAN ELEMENT, THE LANGUAGE AND THE WORLD (str.75-102)  
Marina Kovačević, Svjetlana Janković-Paus
Original scientific paper
 
SONET: OD ISHODIŠTA PREMA OKSIMORONSKOJ PREOBRAZBI (str.105-118) croatianpdf 2 MB
SONNET: FROM ITS ORIGIN TO OXYMORON - LIKE TRANSFORMATION (str.105-118)  
Danijela Funčić
Review article
 
PETO IZDANJE HRVATSKOGA PRAVOPISA, Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, HRVATSKI PRAVOPIS, Školska knjiga, Zagreb 2000. (str.119-125) croatianpdf 936 KB
Ljiljana Kolenć
Case report
 
HRVATSKI PRAVOPIS NA PRAGU NOVOG TISUĆLJEĆA, Vladimir Anić - Josip Silić, PRAVOPIS HRVA TSKOGA JEZIKA Novi Liber -Školska knjiga, Zagreb 2001. (str.126-132) croatianpdf 925 KB
Lada Badurina
Case report
 
"IZIGRAVANJE SEMIOZE", Vladimir Biti, STRANO TIJELO PRIPOVIJESTI, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2000. (str.133-138) croatianpdf 774 KB
Marina Kovačević
Case report
 
KROSDISCIPLINARNOST STILISTIKE, Marina Katnić-Bakaršić, STILISTIKA, Naučna i univerzitetska knjiga, Ljiljan, Sarajevo, 2001. (str.138-140) croatianpdf 361 KB
Danijela Funčić
Case report
 
ZAOŠTRAVANJE I PROŠIRIVANJE OTVORENIH PITANJA, Goran Kalogjera: BRAĆA MILADINOVI - LEGENDA I ZBILJA. Rijeka: Hrvatsko filološko društvo - Rijeka; Makedonsko kulturno društvo "Iliden" - Rijeka, 2001. (str.146-148) croatianpdf 356 KB
Borislav Pavlovski
Case report
 
GOVOR BARBANŠTINE (PRILOG ZA OPIS JUGOZAPADNOGA ISTARSKOGA ILI ŠTOKAVSKO-ČAKAVSKOGA DIJALEKTA), Lina Pliško, GOVOR BARBANŠTINE, Filozofski fakultet u Puli, Pula, 2000. (str.149-154) croatianpdf 804 KB
Sanja Holjevac
Case report
 
OŽIVLJAVANJE POVIJESNOGA, DIJAKRONIJSKOGA JEZIKOSLOVLJA I ANALIZA NARJEČJA, NAREČIA A NARODNY JAZYK, Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije u Budmericama 1997., Vydavatel'stvo slovenskej akademie vied, Bratislava 1999. (str.154-156) croatianpdf 320 KB
Irena Drpić
Case report
 
DVOJEZIČNI ILI VIŠEJEZIČNI KOLOKVIJALNI RJEČNIK, Danko Šipka, SERBOCROATIAN-ENGLISH COLLOQUIAL DICTIONARY, AN EXERCISE IN CROSS-CULTURAL COGNITIVE LINGUISTICS, Dunwoody Press, Springfield, 2000. (str.157-161) croatianpdf 644 KB
Barbara Kovačević
Case report
 
ANTOLOGIJA SNOVA I MAŠTANJA, Borislav Pavlovski, GOSPODARI LABIRINTA, Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Naklada MD, Zagreb 1998. (str.162-164) croatianpdf 339 KB
Goran Kalogjera
Case report
 
VALORIZACIJA POEZIJE KONSTANTINA MILADINOVA, KONSTANTIN MILADINOV - DA VIDIM OHRID, STRUGU DA GLEDAM, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zavičajna naklada "Žakan Juri", Zagreb - Pula 2001. (str.165-166) croatianpdf 222 KB
Goran Kalogjera
Case report
 
KONTINUITET U DISKONTINUITETU, Adriana Car-Mihec, POGLED U HRVATSKU DRAMU, HFD, Rijeka, 2001. croatianpdf 759 KB
Sanja Tadić-Šokac
Case report
 
Visits: 32.291 *