hrcak mascot   Srce   HID

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,Vol. 24
Datum izdavanja: prosinca 2006.

Objavljen na Hrčku: 24. 1. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Plemićka obitelj Radinića, ogranak nadinskih Kačića (str.1-23) hrvatskipdf 5 MB
The Noble Radinić Family, a Branch of the Kačići of Nadin (str.1-23) engleskipdf 596 KB
Ivan Majnarić
Izvorni znanstveni članak
 
Vrhrički i hlivanjski plemeniti rod Čubranića do sredine 15. stoljeća. Njihov društveni položaj, prostorni smještaj, posjedi i gospodarska moć (str.25-69) hrvatskipdf 1 MB
The Noble Čubranići Kindred of Vrhrika and Hlivno until the Middle of the Fifteenth Century. Their Social Position, Geographical Placement, Estates and Economic Ability (str.25-69)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
Iz hrvatske vojne povijesti – Croati a cavallo i Soldati Albanesi, njihova bratovština i gradivo o njezinu djelovanju od 1675. godine do sredine XVIII. stoljeća (str.71-130) hrvatskipdf 5 MB
From Croatian Military History – Croati a cavallo and Soldati Albanese, Their Confraternity and Sources on Its Activity from 1675 to the Middle of the Eighteenth Century (str.71-130)  
Lovorka Čoralić, Nedjeljka Balić Nižić
Izvorni znanstveni članak
 
Anselmo Banduri (1675.–1743.), dubrovački benediktinac u Parizu (str.131-186) hrvatskipdf 797 KB
Anselmo Banduri (1675–1743) – A Ragusan Benedictine in Paris (str.131-186)  
Jelena Puškarić
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju života i rada Ivana Kostrenčića u Beču: 1868.–1875. (str.187-198) hrvatskipdf 1 MB
Prilog poznavanju života i rada Ivana Kostrenčića u Beču: 1868.–1875. (str.187-198)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Socijalna slika studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1874.–1914.) (str.199-222) hrvatskipdf 887 KB
The Social Composition of the Student Bodys of the Faculty of Arts of the University of Zagreb 1874–1914 (str.199-222)  
Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Od kršćanskog do seljačkog humanizma: Hrvatske nacionalne ideologije i bio-ekologija (str.223-264) hrvatskipdf 692 KB
From Christian to Peasant Humanism: Croatian National Ideologies and Bio-Ecology (str.223-264)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Pleistocenski čovjek i hrvatske nacionalne ideologije 19. i 20. stoljeća. Recenzija rada Tomislava Markusa “Od kršćanskog do seljačkog humanizma: Hrvatske nacionalne ideologije i bio-ekologija” (str.265-268) hrvatskipdf 452 KB
Nikša Stančić
Recenzija, Prikaz
 
Thomae Archidiaconi Spalatensis: Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum / Archdeacon Thomas of Split: History of the Bishops of Salona and Split; Latin text by Olga Perić, edited, translated and annotated by Damir Karbić, Mirjana Matijević-Sokol and James Ross Sweeney; Central European University Press, Budapest 2006., 404 str. (str.271-272) hrvatskipdf 457 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz
 
Inventari fonda Veličajne općine zadarske Državnog arhiva u Zadru godine 1325.-1385., sv. 1, prepisao i priredio Robert Leljak, Državni arhiv u Zadru, Zadar 2006., 458 str. (str.272-273) hrvatskipdf 457 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Nella Lonza i Zdravko Šundrica, Odluke dubrovačkih vijeća od 1390. do 1392., Hrvatska akademija znanosti i umjetnost, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik 2005., 454 str. (str.273-275) hrvatskipdf 465 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary, vol. 5, The Customary Law of the Renowned Kingdom of Hungary: A Work in Three Parts Rendered by Stephen Werbőczy (The «Tripartitum»), pripredili i preveli János M. Bak, Péter E. Banyó i Martyn Rady, Charles Schlaks, Jr., Publisher, Idyllwild CA, Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest 2005., XLVIII+473 str. (str.275-278) hrvatskipdf 464 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Irena Benyovsky, Trogir u katastru Franje I., Hrvatski institut za povijest – Državni arhiv u Splitu, Zagreb 2005., 175 str. (str.278-279) hrvatskipdf 450 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz
 
Dragutin Seljan, Zemljopis pokrajina ilirskih ili Ogledalo zemlje (predgovor: Vladimir Stipetić; Mirko Kratofil), Dom i svijet – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005., 275 str. (str.279-281) hrvatskipdf 440 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Stijepo Obad, Serđo Dokoza, Suzana Martinović, Južne granice Dalmacije od 15. st. do danas (drugo, dopunjeno izdanje), Državni arhiv u Zadru, Zadar 2005., 111 str. (str.281-283) hrvatskipdf 439 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Povijest Hrvata, knj. 2, Od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskog rata (ur. Mirko Valentić i Lovorka Čoralić), Školska knjiga, Zagreb 2005., 679 str. (str.284-289) hrvatskipdf 473 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz
 
Ivor Karavanić, Život neandertalaca, Školska knjiga, Zagreb 2004., 177 str. (str.290-291) hrvatskipdf 449 KB
Vanja Skeledžija
Recenzija, Prikaz
 
Vicko Kapitanović, Kršćanska arheologija, Knjižnica zbornika Kačić: monografije, dokumenti, građa, sv. 44, Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja: Zbornik Kačić, Split 2006., 285 str. (str.291-294) hrvatskipdf 469 KB
Ante Gulin
Recenzija, Prikaz
 
Harald Krahwinkler, … in loco qui dicitur Riziano …, Zbor v Rižani pri Kopru leta 804, Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804, Knjižnica Annales 40, Koper 2004., 191 str. (str.294-295) hrvatskipdf 457 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz
 
Lovorka Čoralić, Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Povijest Mletačke Republike, Bibliotheka historia Croatica, Meridijani, Samobor 2004., 171 str. (str.296-299) hrvatskipdf 460 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Trevor Dean, Crime in Medieval Europe 1200 – 1550, Longman, Harlow 2001., 173 str. (str.299-301) hrvatskipdf 454 KB
Marija Filipović
Recenzija, Prikaz
 
Lenka Blehova Čelebić, Hrišćanstvo u Boki 1200-1500: kotorski distrikt, Pobjeda, Narodni muzej Crne Gore, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica 2006., 653 str. (str.301-305) hrvatskipdf 466 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Lovorka Čoralić, Barani u Mlecima-Povijest jedne hrvatske iseljeničke zajednice, Dom i svijet, Zagreb 2006., 251 str. (str.306-308) hrvatskipdf 454 KB
Marina Butorac
Recenzija, Prikaz
 
Fani Celio Cega, Svakidašnji život grada Trogira od sredine 18. do sredine 19. stoljeća, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, sv. 143, Split 2005., 239 str. (str.308-310) hrvatskipdf 455 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Statuimus et ordinamus, quod...: sustavi moći i mali ljudi na jadranskom prostoru, 1. istarski povijesni biennale, sv. 1, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, gl. ur. Robert Matijašić, Državni arhiv u Pazinu – Filozofski fakultet u Puli – Pučko otvoreno učilište Poreč, Zavičajni muzej Poreštine, Poreč 2005., 280 str. (str.311-314) hrvatskipdf 461 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz
 
Identitet Istre – ishodišta i perspektive, ur. Marino Manin – Ljiljana Dobrovšak – Gordan Črpić – Robert Blagoni, Biblioteka Zbornici, knj. 26, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006., 582 str. (str.315-317) hrvatskipdf 456 KB
Milan Radošević
Recenzija, Prikaz
 
900 godina Vrbnika: u povodu 900. obljetnice prvoga spomena Vrbnika (1100 – 2000). Zbornik radova sa znanstvenog skupa 14-16. rujna 2000., ur. Anton Bozanić, izd. Općina Vrbnik i Glosa d.o.o. Rijeka, Vrbnik 2002., 167 str. (str.318-321) hrvatskipdf 463 KB
Tomislav Galović
Recenzija, Prikaz
 
Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 16. do18. rujna 2002. godine u Spitu, Književni krug, Split 2006., str. 418. (str.322-324) hrvatskipdf 456 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću, Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 27.-28. listopada 2003., Hrvatsko-bugarsko društvo, Zagreb 2005., 380 str. (str.325-329) hrvatskipdf 477 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 47., Zagreb-Zadar 2005., 435 str. (str.329-332) hrvatskipdf 471 KB
Božena Glavan
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi. Časopis Hrvatskog instituta za povijest, god. 24., br. 28 i 29, Zagreb 2005., str. 226 (str.332-334) hrvatskipdf 466 KB
Tonija Vladislavić
Recenzija, Prikaz
 
Croatica Christiana Periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, godina XXIX, br. 55 (304 str.) i 56 (286 str.), Zagreb 2005. (str.334-338) hrvatskipdf 469 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz
 
Rijeka. Povijesno društvo Rijeka, god. X, sv. 2., Rijeka 2005., 327 str. (str.339-341) hrvatskipdf 456 KB
Željko Cetina
Recenzija, Prikaz
 
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, god. IV., br. 7., Samobor 2005., 212 str. (str.341-344) hrvatskipdf 470 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz
 
Cahiers de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, [Zbornik srednjovjekovne civilizacije, X.-XII. st.], 47e année, Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers 2004., br. 185-188, 433 str. i 188b: Bibliographie, 182 str. (str.344-348) hrvatskipdf 475 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 45.333 *