hrcak mascot   Srce   HID

Tranzicija, Vol. 14 No. 30, 2012.


Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 31. 12. 2012.
Sadržaj Puni tekst
POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS OF REGION BRANDING IN TOURISM – THE CASE OF DALMATIA (str.1-14) engleskidoc 525 KB
Aleksandra Krajnovic, Jurica Bosna, Drazen Jasic
Izvorni znanstveni članak
 
IZAZOVI PRIMJENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (str.15-27) hrvatskidoc 179 KB
Danijela Martinović, Mensur Ćemalović, Jasmina Karišik
Prethodno priopćenje
 
CIJENA JAVNOG DUGA (str.28-38) hrvatskidoc 170 KB
Dragan Jović
Prethodno priopćenje
 
KONVERGENCIJA RASTA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BIH I RAZINE PRIMJENE INFORMACIJSKIH SISTEMA ZA PODRŠKU U PROCESU ODLUČIVANJA (str.39-53) hrvatskidocx 318 KB
Hasan Mahmutović, Dženan Kulović, Slaven Jurešić, Aida Šabić
Pregledni rad
 
CONDITIONS D’ADHESION ET LES PROGRAMME DE PREADHESION A L'UE: CAS DES PAYS DES BALKANS (str.54-75) francuskidocx 68 KB
Tomislav Kandžija, Srđan Redžepagić
Pregledni rad
 
MOĆ MEDIJA ILI MEDIJI MOĆI Predizborna retorika Općih izbora u BiH 2010. godine (str.76-92) hrvatskidoc 442 KB
Adis Arapović, Bedrudin Brljavac
Pregledni rad
 
MAKROEKONOMSKI OKVIR KONKURENTNOSTI SRPSKE PRIVREDE I ICT SEKTORA (str.93-98) hrvatskidoc 135 KB
Ivan Milojević, Drago Cvijanović, Svetlana Ignjatijević
Pregledni rad
 
OCIJENJIVANJE RELEVANTNOSTI KRITERIJA UPRAVLJAČKOG PROTOKOLA NA BAZI PRIORITETA I MATRIČNE ANALIZE (str.99-111) hrvatskidoc 2 MB
Đuro Mikić, Neven Mikić, Boris Damjanović
Pregledni rad
 
NEW CONSIDERATIONS OF CONTROLLING - INSCURANCE OF RATONALITY AND HOLDERS OF TASKS IN INTEGRAL CONTROLLING (str.112-120) engleskidoc 110 KB
Ivana Plazibat
Pregledni rad
 
DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI CRNE GORE U OBLASTI STAMBENE POLITIKE I BUDUĆE PERSPEKTIVE (str.121-133) hrvatskidocx 57 KB
Jasmina Ćetković, Snežana Rutešić, Miloš Knežević
Pregledni rad
 
PORESKI SIATEM U BiH I REFORMA POREZA NA DOHODAK U REPUBLICI SRPSKOJ (str.134-146) hrvatskidoc 829 KB
Kosana S. Rosić-Benović
Pregledni rad
 
ZNAČAJ MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM (str.147-152) hrvatskidoc 82 KB
Petar Ivanković
Stručni rad
 
Posjeta: 18.199 *