hrcak mascot   Srce   HID

Poljoprivreda, Vol. 18 No. 2, 2012.


Poljoprivreda,Vol. 18 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 2. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
LINIJA X TESTER ANALIZA U PROCJENI KOMBINATORNIH SPOSOBNOSTI SADRŽAJA ULJA KOD SUNCOKRETA (str.3-6) hrvatskipdf 71 KB
LINE X TESTER ANALYSIS IN COMBINING ABILITIES ESTIMATION OF SUNFLOWER OIL CONTENT (str.3-6) engleskipdf 71 KB
Ivica Liović, Miroslav Krizmanić, Anto Mijić, Miroslav Bilandžić, Antonela Markulj, Radovan Marinković, Drena Gadžo
Izvorni znanstveni članak
 
PATOGENOST FUSARIUM SPP. IZOLIRANIH S KOROVA I BILJNIH OSTATAKA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ ZA PŠENICU I KUKURUZ (str.7-11) hrvatskipdf 103 KB
PATHOGENICITY OF FUSARIUM SPP. ISOLATED FROM WEEDS AND PLANT DEBRIS IN EASTERN CROATIA TO WHEAT AND MAIZE (str.7-11) engleskipdf 103 KB
Jelena Ilić, Jasenka Ćosić, Draženka Jurković, Karolina Vrandečić
Izvorni znanstveni članak
 
REAKCIJA KUKURUZA I PŠENICE NA RASTUĆU NPK-GNOJIDBU (str.12-17) hrvatskipdf 89 KB
RESPONSE OF MAIZE AND WHEAT TO INCREASING RATES OF NPK-FERTILIZATION (str.12-17) engleskipdf 89 KB
Vlado Kovačević, Miranda Šeput, Dario Iljkić, Biserka Stojić, Marija Pribanić
Izvorni znanstveni članak
 
PROCJENA GENETSKE RAZLIČITOSTI HRVATSKIH SORATA PŠENICE UPOTREBOM SSR I AFLP MARKERA (str.18-24) hrvatskipdf 395 KB
ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY IN CROATIAN WINTER WHEAT VARIETIES USING SSR AND AFLP MARKERS (str.18-24) engleskipdf 395 KB
Sonja Petrović, Sonja Marić, Tihomir Čupić, Georg Drezner, Ildikó Karsai
Izvorni znanstveni članak
 
DISTRIBUCIJA ALELNIH VARIJANTI GERMPLAZME HEKSAPLOIDNE PŠENICE NA LOKUSIMA XGWM261 I PPD-D1 (str.25-29) hrvatskipdf 910 KB
DISTRIBUTION OF ALLELIC VARIANTS OF HEXAPLOID WHEAT GERMPLASM AT XGWM261 AND PPD-D1 LOCUS (str.25-29) engleskipdf 910 KB
Sonja Petrović, Sonja Marić, Tihomir Čupić, Georg Drezner, Ildikó Karsai
Izvorni znanstveni članak
 
VARIJABILNOST GLUTENINSKIH LOKUSA HRVATSKE GERMPLAZME PŠENICE (str.30-35) hrvatskipdf 590 KB
GLUTENIN LOCI VARIABILITY OF CROATIAN WHEAT GERMPLASM (str.30-35) engleskipdf 590 KB
Ivana Rukavina, Sonja Marić, Vlado Guberac, Tihomir Čupić, Cornelia Tepper
Izvorni znanstveni članak
 
ELEKTROFORETSKI PROFIL ALBUMINA/GLOBULINA EKSTRAHIRANIH IZ SUHOGA ZRNA I ZELENOGA SLADA SORTI JEČMA (str.36-43) hrvatskipdf 3 MB
COMPARATIVE ELECTROPHORETIC PATTERNS OF ALBUMINS/ GLOBULINS EXTRACTED FROM DRY GRAINS AND GREEN MALTS OF BARLEY VARIETIES (str.36-43) engleskipdf 3 MB
Ivica Strelec, Elizabeta Has-Schön, Ljubinka Vitale
Izvorni znanstveni članak
 
ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST OZIMOGA SLAVONSKOGA ČEŠNJAKA (ALLIUM SATIVUM L.) (str.44-49) hrvatskipdf 140 KB
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF WINTER SLAVONIAN GARLIC (Allium sativum L.) (str.44-49) engleskipdf 140 KB
Nada Parađiković, Tomislav Vinković, Ivna Štolfa, Monika Tkalec, Elizabeta Has-Schön, Iva Andračić, Lea Parađiković, Jasna Kraljičak
Izvorni znanstveni članak
 
GENETSKI I OKOLIŠNI PARAMETRI U PROCJENI TRKAĆIH PERFORMANSI KASAČA (str.50-58) hrvatskipdf 161 KB
GENETIC AND ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN TROTTERS RACING PERFOMANCE EVALUATION (str.50-58) engleskipdf 161 KB
Mato Čačić, Stjepan Šimundža
Pregledni rad
 
MORFOLOŠKA I MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA Fusarium VRSTA I NJIHOVA PATOGENOST ZA PŠENICU (str.59-59) hrvatskipdf 57 KB
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF Fusarium SPECIES AND THEIR PATHOGENICITY FOR WHEAT (str.59-59) engleskipdf 57 KB
Jelena Poštić
Ostalo
 
UTJECAJ SUZBIJANJA KOROVA HERBICIDIMA I OBRADOM TLA NA PRINOS OZIME PŠENICE (str.60-60) hrvatskipdf 56 KB
THE IMPACT OF WEED SUPRESSION BY HERBICIDES AND SOIL TILLAGE AT WINTER WHEAT YIELD (str.60-60) engleskipdf 56 KB
Branimir Mikić
Ostalo
 
UTJECAJ REDUCIRANE OBRADE TLA I GNOJIDBE DUŠIKOM NA UROD ZRNA OZIME PŠENICE I SOJE NA HIPOGLEJU BARANJE (str.61-61) hrvatskipdf 57 KB
INFLUENCE OF REDUCED SOIL TILLAGE AND NITROGEN FERTILIZATION AT WINTER WHEAT AND SOYBEAN GRAIN YIELDS AT BARANYA HIPOGLEY SOIL TYPE (str.61-61) engleskipdf 57 KB
Miro Stošić
Ostalo
 
UTJECAJ TRETMANA NA KVALITETU SJEMENA HIBRIDA KUKURUZA (str.62-62) hrvatskipdf 56 KB
INFLUENCE OF TREATMENT ON MAIZE SEED QUALITY (str.62-62) engleskipdf 56 KB
Ivica Beraković
Ostalo
 
NASLJEĐIVANJE KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA GRAŠKA (Pisum sativum L.) ZA SUHO ZRNO (str.63-64) hrvatskipdf 60 KB
INHERITANCE OF QUANTITATIVE TRAITS IN DRY PEA (Pisum sativum L.) (str.63-64) engleskipdf 60 KB
Ranko Gantner
Ostalo
 
KARAKTERIZACIJA PATOTIPOVA GLJIVICE Passalora fulva (Cooke) U.Braun&Crous UZROČNIKA BARŠUNASTE PLIJESNI LISTA RAJČICE U HRVATSKOJ (str.65-66) hrvatskipdf 60 KB
THE CHARACTERISATION OF FUNGI Passalora fulva (Cooke) U.Braun&Crous PATHOTYPES, CAUSER OF TOMATO LEAF MOLD IN CROATIA (str.65-66) engleskipdf 60 KB
Adrijana Novak
Ostalo
 
GENETSKA VARIJABILNOST VIŠNJE (Prunus cerasus L.) I FOTOSINTETSKA UČINKOVITOST U UVJETIMA SUŠE (str.67-68) hrvatskipdf 59 KB
SOUR CHERRY (Prunus cerasus L.) GENETIC VARIABILITY AND PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY DURING DROUGHT (str.67-68) engleskipdf 59 KB
Marija Viljevac
Ostalo
 
GENETSKA ANALIZA CRNE SLAVONSKE SVINJE (str.69-70) hrvatskipdf 58 KB
GENETIC ANALYSIS OF BLACK SLAVONIAN PIG (str.69-70) engleskipdf 58 KB
Vladimir Margeta
Ostalo
 
SOJA - MOLEKULARNI ASPEKTI OPLEMENJIVANJA (str.71-71) hrvatskipdf 210 KB
SOYBEAN - MOLECULAR ASPECTS OF BREEDING (str.71-71) engleskipdf 210 KB
Aleksandra Sudarić
Ostalo
 
BIOMETRIKA U ZOOTEHNICI (str.72-72) hrvatskipdf 386 KB
BIOMETRICS IN ZOOTECHNICS (str.72-72) engleskipdf 386 KB
Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik
Ostalo
 
Posjeta: 17.250 *