hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 6 No. 1
Datum izdavanja: listopada 2006.

Objavljen na Hrčku: 31. 7. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Uz desetu obljetnicu rada Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest (str.9-12) hrvatskipdf 58 KB
10 years of Croatian Historical Institute, Department for History of Slavonia, Srijem and Baranja (str.9-12)  
Mato Artuković
Uvodnik
 
Bibliografije djelatnika Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest (str.13-79) hrvatskipdf 272 KB
Bibliographies of scholars employed in Croatian Historical Institute, Department for History of Slavonia, Srijem and Baranja (str.13-79)  
Marijan Šabić
Bibliografija
 
In memoriam: István György Tóth (1956.- 2005.) (str.80-82) hrvatskipdf 56 KB
In memoriam: Istvan Gyorgy Toth (1956.- 2005.) (str.80-82)  
Robert Skenderović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Goti i južna Panonija (str.83-126) hrvatskipdf 242 KB
Goths and South Pannonia (str.83-126)  
Hrvoje Gračanin
Izvorni znanstveni članak
 
Gorjani – srednjovjekovno sijelo plemićke obitelji Gorjanski (str.127-159) hrvatskipdf 13 MB
Gorjani – the medieval seat of the noble family Gorjanski (str.127-159)  
Krešimir Regan
Izvorni znanstveni članak
 
Problemi graditeljske povijesti benediktinskog samostana sv. Jurja u Dumbovu (str.160-182) hrvatskipdf 7 MB
Les problèmes de l’histoire architecturale du monastère bénédictin de saint Georges à Dumbovo (Dombó) (str.160-182)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Nametnuta dvojnost: nastanak slobodnog vojnog komuniteta Vinkovci (1765.-1787.) (str.183-193) hrvatskipdf 177 KB
Imposed duality: foundation of the free military community in Vinkovci (1765-1787) (str.183-193)  
Damir Matanović
Izvorni znanstveni članak
 
Sudjelovanje slavonskih franjevaca u nacionalnom pokretu podunavskih Hrvata tijekom 19. i početkom 20. stoljeća (str.194-216) hrvatskipdf 140 KB
Role of Slavonian Franciscans in the national movement of the Danubian Croats during the 19th and at the beginning of the 20th century (str.194-216)  
Robert Skenderović
Izvorni znanstveni članak
 
Izidor Kršnjavi kao brodski zastupnik u Hrvatskom saboru 1884.-1887. (str.217-233) hrvatskipdf 119 KB
Izidor Kršnjavi als Broder Abgeordneter im Kroatischen Parlament 1884.-1887. (str.217-233)  
Mato Artuković
Izvorni znanstveni članak
 
Prva konferencija Zemaljskog udruženja cionista južnoslavenskih krajeva Austrougarske monarhije u Brodu na Savi 1909. godine. (str.234-266) hrvatskipdf 185 KB
The first Conference of Zionists in Southslavic lands within the Austro-Hungarian Monarchy held in Slavonski Brod in 1909. (str.234-266)  
Ljiljana Dobrovšak
Izvorni znanstveni članak
 
Gradivo požeškog arhiva o špijunima u Prvome svjetskom ratu (str.267-289) hrvatskipdf 3 MB
Požega Archives’ materials on World War I spies (str.267-289)  
Hrvoje Čapo
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatsko dobrotvorno gospojinsko društvo u Brodu na Savi 1895.-1941. (str.290-304) hrvatskipdf 1 MB
Croatian Philanthropist Ladies’ Society in Brod na Savi, 1895-1941. (str.290-304)  
Ivan Medved
Stručni rad
 
Politički odnosi u Virovitici 1922.-1923. (str.305-341) hrvatskipdf 222 KB
The political stage in Virovitica between 1922 and 1923 (str.305-341)  
Ivica Miškulin
Izvorni znanstveni članak
 
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.) (Drugi dio) (str.342-401) hrvatskipdf 6 MB
Establishment and activities of chetnik associations in the Osijek city and district in the Monarchy of Yugoslavia (1918-1941) (Part 2) (str.342-401)  
Zdravko Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Brodski odvjetnik Filip Markotić – ‘desni’ haesesovac? (str.402-447) hrvatskipdf 241 KB
Filip Markotić, lawyer from Brod – a ‘right-wing’ HSS member? (str.402-447)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Vukovac – osječki gradonačelnik u vladi Nezavisne države Hrvatske 1941. godine (str.448-468) hrvatskipdf 142 KB
Stjepan Vukovac – Osijek’s mayor in the government of the Independent State of Croatia (str.448-468)  
Davor Kovačić
Izvorni znanstveni članak
 
Saveznička bombardiranja Slavonskog i Bosanskog Broda i okolnih mjesta tijekom Drugog svjetskog rata (str.469-496) hrvatskipdf 2 MB
Anglo-American air strikes on Slavonski Brod and Bosanski Brod areas during the Second World War (str.469-496)  
Marica Karakaš Obradov
Izvorni znanstveni članak
 
Od židovskog naselja u Tenji do sabirnog logora (str.497-514) hrvatskipdf 126 KB
From a Jewish settlement in Tenja to a concentration camp (str.497-514)  
Zlata Živaković-Kerže
Izvorni znanstveni članak
 
Oduzimanje crkvene imovine u Našičkom dekanatu 1945.-1966. (str.515-538) hrvatskipdf 160 KB
Confiscating the Church property in Našice deanery, 1945-1966 (str.515-538)  
Miroslav Akmadža, Anđelko Vlašić
Izvorni znanstveni članak
 
Demokratske promjene, uvođenje višestranačja i izbori na području Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993. (Drugi dio) (str.539-594) hrvatskipdf 2 MB
Democratic changes, political pluralism, and elections in the Brod-Posavina County between 1990 and 1993 (Part Two) (str.539-594)  
Mario Kevo, Ivan Jelić
Izvorni znanstveni članak
 
Ivan Balta, Zapisi o gradskim grobljima Istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, Osijek, 2001. (str.583-585) hrvatskipdf 104 KB
Vladimir Geiger
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dr. sc. Ivan Balta, Zapisi o gradskim grobljima Istočne Hrvatske krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, Osijek, 2001. (str.585-589) hrvatskipdf 95 KB
Zlata Živaković-Kerže
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Masovne grobnice Hrvata ubijenih 1991. u selima Tordinci i Antin (str.595-628) hrvatskipdf 156 KB
Mass graves of Croatian people killed in 1991 in the villages of Tordinci and Antin (str.595-628)  
Šimun Penava
Stručni rad
 
Nova interpretacija geneze Načertanija: srbocentrizam Hotela Lambert i Hrvati (str.629-648) hrvatskipdf 174 KB
A new interpretation of the genesis of Načertanije: Serbocentrism of the Lambert Hotel and Croats (str.629-648)  
Piotr Zurek
Izvorni znanstveni članak
 
Folksdojčeri u izvješćima komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Okruga Slavonski Brod (1945.) (str.649-739) hrvatskipdf 3 MB
Volksdeutschers in reports of commisions for identification of war crimes commited by ocupation forces and their supporters in Slavonski Brod 1945 (str.649-739)  
Vladimir Geiger
Ostalo
 
Katolička Crkva na području Narodnog odbora Slavonski Brod u dokumentima kotarskog komiteta SKJ (KPH) Slavonski Brod 1945.-1960. (str.740-770) hrvatskipdf 167 KB
Catholic Church in documents of of Yugoslav Comunist Party in Slavonski Brod district 1945-1960. (str.740-770)  
Ivan Medved
Ostalo
 
Kritike, prikazi, osvrti (str.771-824) hrvatskipdf 310 KB
Book reviews (str.771-824)  
Različiti autori
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 60.077 *