hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 21 No. 3, 2012.


Policija i sigurnost,Vol. 21 No. 3
Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 7. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.475) hrvatskipdf 23 KB
CONTENTS (str.476-476) engleskipdf 24 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Djelovanje i postupanje policije u okviru članka 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih slobodaDjelovanje i postupanje policije u okviru članka 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (str.477-502) hrvatskipdf 889 KB
Activity and Acting of the Police Force under Article 5 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (str.503) engleskipdf 889 KB
Ivan Matija
Pregledni rad
 
Europski odbor za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) (str.504-514) hrvatskipdf 322 KB
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (str.514) engleskipdf 322 KB
Damir Brnetić
Stručni rad
 
Istražitelji iz redova policije (neka procesnopravna i upravnopravna pitanja) (str.515-528) hrvatskipdf 410 KB
Investigators from the Police (some Procedural and Administrative Issues) (str.528) engleskipdf 410 KB
Josip Pavliček
Stručni rad
 
Razvoj pravnog uređenja najtežih mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika u kaznenom postupku i statistička analiza provođenja mjere uhićenja u Republici Hrvatskoj (str.529-554) hrvatskipdf 1 MB
The Legal System Development of the Most Severe Security Measures of the Defendant's Presence in Criminal Proceedings and the Statistical Analysis of Arrest Enforcement in the Rebublic of Croatia (str.554) engleskipdf 1 MB
Hrvoje Filipović, Marijan Šuperina
Stručni rad
 
Posebne dokazne radnje (str.555-573) hrvatskipdf 528 KB
Special Evidentiary Actions (str.573) engleskipdf 528 KB
Stjepan Gluščić
Stručni rad
 
Neke poteškoće u provedbi radnje prikrivenog istražitelja (str.574-593) hrvatskipdf 660 KB
Some Difficulties in using an Undercover Agent (str.593) engleskipdf 660 KB
Željko Karas
Pregledni rad
 
Od "pojačanog nadzora (kriminalističkog nadzora)" nekada, do "usmjerenog prikupljanja podataka" danas (str.595-609) hrvatskipdf 658 KB
From "Intensified Surveillance (Criminal Surveillance)" once, to "Oriented Gathering of Data" today (str.609) engleskipdf 658 KB
Željko Brincka
Stručni rad
 
Analiza socijalnih mreža organiziranih kriminalnih skupina u Republici Hrvatskoj (str.610-634) hrvatskipdf 1 MB
The Social Network Analysis of Organized Criminal Groups in the Republic of Croatia (str.634) engleskipdf 1 MB
Ana_Marija Horjan, Saša Krnjašić
Izvorni znanstveni članak
 
Traganje za nestalom osobom u vodenom prostoru (str.635-675) hrvatskipdf 2 MB
The Search for a Missing Person in the Water Area (str.675) engleskipdf 2 MB
Marijan Šuperina, Kruno Mihalinčić
Stručni rad
 
Posjeta: 14.194 *