hrcak mascot   Srce   HID

Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka,Vol. 43 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 1993.

Objavljen na Hrčku: 16. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Utjecaj dodatka alkoholnog ekstrakta propolisa na fizikalno-kemljsku i mikrobiološku kvalitetu "MILPIA" (str.3-9) hrvatskipdf 808 KB
The influence of ethanolic extract of propolis addition on physicochemical and microbiologic quality of "Milpi" (str.3-9)  
Đ. Mišanović, N. Kezić, N. Capan
Izvorni znanstveni članak
 
Značaj nalaza Listeria monocytogenes u mlijeku i mliječnim proizvodima (str.11-21) hrvatskipdf 2 MB
The importance of test results Listeria monocytogenes in milk and milk products (str.11-21)  
Branka Magdalenić
Izlaganje sa skupa
 
Proizvodnja i kakvoća mliječnih proizvoda s gledišta europskih veterinarsko-sanitarnih i ostalih mjerila (str.23-41) hrvatskipdf 3 MB
Dairy production and quality from the point of view of European veterinary-sanitary and other standards (str.23-41)  
J. Živković
Izlaganje sa skupa
 
Bakteriološka kakvoća nekih mliječnih proizvoda iz kućne radinosti (str.43-48) hrvatskipdf 814 KB
Bacteriological quality of some home-made dairy products (str.43-48)  
B. Mioković, M. Hadžiosmanović, Lidija Kozačinski
Izlaganje sa skupa
 
Komparacija dviju metoda utvrđivanja laktoze u sirutici (str.49-54) hrvatskipdf 711 KB
Comparison of two methods for lactose determination in whey (str.49-54)  
Matilda Grüner, M. Filajdić, D. Hanser
Stručni rad
 
Neka saznanja o utjecaju pakiranja mlijeka na zaštitu okoline (str.55-66) hrvatskipdf 2 MB
Some facts about the influence of milk package on the environment protection (str.55-66)  
N. Taboršak, Marija Taboršak
Stručni rad
 
Prijedlog standarda za uzorkovanje mlijeka i mliječnih proizvoda (str.67-80) hrvatskipdf 2 MB
(str.67-80)  
M. Filajdić, Matilda Grüner
Vijest
 
Informacije Međunarodne mljekarske federacije FIL-IDF (str.81-90) hrvatskipdf 1 MB
Vijest  
Prikazi iz stručne literature hrvatskipdf 707 KB
Vijest  
Posjeta: 7.803 *