hrcak mascot   Srce   HID

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja,Vol. 21 No. 4 (118)
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 16. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
HRVATSKI MEDIJSKI SUSTAV IZMEĐU REFLEKSIVNE MODERNIZACIJE I MEDIJATIZACIJE: SOCIETALNA I INSTITUCIONALNA ANALIZA (str.821-842) hrvatskipdf 221 KB
Croatian Media System between Reflexive Modernization and Mediatization: Societal and Institutional Analysis (str.821-842)  
Paško BILIĆ
Pregledni rad
 
E-ZDRAVSTVO – UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENOGA SUSTAVA PRIMJENOM INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (str.843-862) hrvatskipdf 203 KB
E-Health – Improvement of the Health Care System through the Application of Information and Communication Technology (str.843-862)  
Rajko OSTOJIĆ, Vlatka BILAS, Sanja FRANC
Izvorni znanstveni članak
 
TEORIJSKO UTEMELJENJE RAČUNALNIH SUSTAVA ZA PROFESIONALNO SAVJETOVANJE (str.863-883) hrvatskipdf 225 KB
The Theoretical Background of Computer Assisted Career Guidance Systems (str.863-883)  
Toni BABAROVIĆ, Iva ŠVERKO
Izvorni znanstveni članak
 
ŽENE I RODNE ULOGE U POSTSUPKULTURNOJ TEORIJI: PRIMJER RAVE KULTURE (str.885-900) hrvatskipdf 161 KB
Women and Gender Roles in Post-Subcultural Theory: Example of Rave Culture (str.885-900)  
Rašeljka KRNIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
ŠTO ODREĐUJE MEĐUETNIČKE STAVOVE ADOLESCENATA U PODIJELJENOJ ZAJEDNICI? (str.901-921) hrvatskipdf 209 KB
What Determines Adolescents' Interethnic Attitudes In a Divided Community? (str.901-921)  
Dinka ČORKALO BIRUŠKI, Dean AJDUKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
 
PREGLED ISTRAŽIVANJA INFRAHUMANIZACIJE (str.923-948) hrvatskipdf 249 KB
Research on the Infrahumanization Effect: A Review (str.923-948)  
Ajana LÖW
Pregledni rad
 
TKO JE POPULARAN U RANOJ ADOLESCENCIJI? POVEZANOST PERCIPIRANE POPULARNOSTI SA SPOLOM I USAMLJENOSTI (str.949-968) hrvatskipdf 240 KB
Who is Popular in Early Adolescence? The Relationship between Perceived Popularity and Gender and Loneliness (str.949-968)  
Vanja PUTAREK, Gordana KERESTEŠ
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS EMOCIONALNE KOMPETENTNOSTI I PREPOZNAVANJA EMOCIJA U GLAZBI (str.969-988) hrvatskipdf 192 KB
The Relationship between Emotional Competence and Recognizing Emotions in Music (str.969-988)  
Snježana DOBROTA, Ina REIĆ ERCEGOVAC
Izvorni znanstveni članak
 
POLJOPRIVREDNA POLITIKA U RADOVIMA HRVATSKIH AUTORA 20. STOLJEĆA (str.989-1006) hrvatskipdf 181 KB
Agricultural Policy in Research of Croatian Authors of the 20th Century (str.989-1006)  
Ramona FRANIĆ, Ornella MIKUŠ, Ivo GRGIĆ
Pregledni rad
 
OSNOVNE ZNAČAJKE PRESUDA JUGOSLAVENSKIH KOMUNISTIČKIH VOJNIH SUDOVA U HRVATSKOJ 1944. I 1945. GODINE (str.1007-1026) hrvatskipdf 195 KB
Basic Characteristics of the Verdicts of Yugoslav Communist Military Courts in Croatia in 1944 and 1945 (str.1007-1026)  
Josip JURČEVIĆ
Prethodno priopćenje
 
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI ZA OSTVARENJE PRIMJERENIH STAROSNIH MIROVINA U HRVATSKOJ Ekonomski institut, Zagreb, 2011., 112 str. i CROATIA: POLICY OPTIONS FOR FURTHER PENSION SYSTEM REFORM World Bank, Zagreb, 2011., 45 str. (str.1029-1034) hrvatskipdf 231 KB
Predrag Bejaković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Burić NACIJA ZADUŽENIH Od komunističkog pakla do potrošačkog kapitalizma Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2010., 333 str. (str.1034-1038) hrvatskipdf 210 KB
Tihana Štojs
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Dragutin Babić, Filip Škiljan, Drago Župarić-Iljić NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU: POLOŽAJ I PERSPEKTIVE Plejada, Zagreb, 2011., 416 str. (str.1038-1041) hrvatskipdf 162 KB
Danijel Vojak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lynette Šikić-Mićanović SKRIVENI ŽIVOTI Prilog antropologiji ruralnih žena Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012., 173 str. (str.1041-1044) hrvatskipdf 156 KB
Anita Bušljeta Tonković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Vladimir Skračić (ur.) TOPONIMIJA OTOKA PAGA Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, Zadar, 2011., 712 str. (str.1045-1047) hrvatskipdf 96 KB
Nikola Šimunić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Impressum br. 118 hrvatskipdf 59 KB
Ostalo  
Sadržaj hrvatskipdf 43 KB
Contents engleskipdf 43 KB
Kazalo  
Posjeta: 40.089 *