hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 20. 1. 2013.
Sadržaj Puni tekst
ZNAČAJKE FAUNE RIBA DONJEG TOKA RIJEKE DRAVE I OKOLNIH POPLAVNIH STANIŠTA KOD DONJEG MIHOLJCA (ISTOČNA HRVATSKA) (str.153-167) hrvatskipdf 125 KB
FISH FAUNA OF THE LOWER REACHES OF THE RIVER DRAVA AND SURROUNDING MARSHLAND HABITATS NEAR DONJI MIHOLJAC (EASTERN CROATIA) (str.153-167)  
Mišel Jelić, Dušan Jelić, Petar Žutinić, Marko Ćaleta
Izvorni znanstveni članak
 
IHTIOFAUNA MOČVARE HUTOVO BLATO (DONJI TOK RIJEKE NERETVE, BOSNA I HERCEGOVINA); STANJE I UGROŽENOST (str.169-185) hrvatskipdf 189 KB
ICHTHYOFAUNA OF THE HUTOVO BLATO WETLAND (LOWER RIVER NERETVA, BOSNIA AND HERZEGOVINA); STATUS AND VULNERABILITY (str.169-185)  
Pero Tutman, Branko Glamuzina, Jakov Dulčić, Nikola Zovko
Izvorni znanstveni članak
 
TOKSIČNO DJELOVANJE PESTICIDA KOJIMA JE ISTEKAO ROK TRAJANJA NA VRSTU CATLA CATLA IZ RIJEKE GAULI U INDIJI (str.187-196)  
TOXIC EFFECT OF EXPIRED PESTICIDES ON CATLA CATLA OF THE GAULA STREAM, INDIA (str.187-196) engleskipdf 78 KB
Vishal Rajput
Izvorni znanstveni članak
 
SISTEM DINAMIČKI MODEL PONAŠANJA OTPADA IZ MARIKULTURE (str.197-206) hrvatskipdf 157 KB
SYSTEM DYNAMIC MODEL OF WASTE GENERATED FROM MARICULTURE FARMING (str.197-206)  
Ivan Đula, Merica Slišković, Gorana Jelić Mrčelić
Pregledni rad
 
UTJECAJ RIBOLOVA NA POPULACIJE DEMERZALNIH VRSTA RIBA - DVIJE STUDIJE SLUČAJA (str.207-213) hrvatskipdf 63 KB
THE INFLUENCE OF FISHING ON DEMERSAL FISH POPULATIONS – TWO CASE STUDIES (str.207-213)  
Gorana Jelić Mrčelić, Merica Slišković, Tereza Alaburić
Pregledni rad
 
KONTROLA RASTA ALGI U VODNIM EKOSUSTAVIMA UPOTREBOM SLAME JEČMA (str.215-223) hrvatskipdf 109 KB
ALGAL GROWTH CONTROL IN WATER SYSTEMS USING BARLEY STRAW (str.215-223)  
Valentina Pavić, Dalida Galović, Elizabeta Has-Schön, Ivan Bogut
Pregledni rad
 
14. EUROPSKI IHTIOLOŠKI KONGRES (str.225-229) hrvatskipdf 193 KB
XIV European Congress of Ichthyology (str.225-229)  
Tomislav Treer
Vijest
 
Posjeta: 8.557 *