hrcak mascot   Srce   HID

Poslovna izvrsnost, Vol. 6 No. 2, 2012.


Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 11. 2. 2013.
Sadržaj Puni tekst
MODERATORNI UTJECAJ OKOLINE NA ODNOS IZMEĐU PODUZETNIČKE ORIJENTACIJE I POSLOVNE USPJEŠNOSTI HRVATSKIH MALIH I SREDNJIH PROIZVODNIH PODUZEĆA (str.9-23) hrvatskipdf 155 KB
MODERATING EFFECT OF EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE RELATIONSHIP OF CROATIAN SMALL AND MEDIUM SIZED MANUFACTURING ENTERPRISES (str.24-24)  
Bojan Morić Milovanović
Izvorni znanstveni članak
 
PRIMJENA MODELA ZA MJERENJE KVALITETE WEB MJESTA U ELEKTRONIČKOM MARKETINGU HOTELA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.27-44) hrvatskipdf 257 KB
APPLICATION OF WEB SERVICE QUALITY MODELS IN ELECTRONIC MARKETING IN CROATIAN HOSPITALITY (str.45-45)  
Berislav Andrlić
Prethodno priopćenje
 
IDENTIFYING MARKETING EFFECTIVENESS METRICS (Case study: East Azerbaijan`s industrial units) (str.47-57) engleskipdf 139 KB
ODREĐIVANJE METRIKE UČINKOVITOSTI MARKETINGA (Studija slučaja: Industrijske jedinice Istočnog Azerbajdžana) (str.58-58)  
Reza Faridyahyaie, Mohammad Faryabi, Hossein Bodaghi Khajeh Noubar
Prethodno priopćenje
 
UTJECAJ EUROPSKIH INTEGRACIJA NA TRENDOVE RAZVOJA TURIZMA U GLAVNIM GRADOVIMA ZEMALJA “NOVE EUROPE”: MOGUĆE REFLEKSIJE NA GRAD ZAGREB (str.59-85) hrvatskipdf 365 KB
THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN CAPITAL CITIES OF “NEW EUROPE”: POSSIBLE REFLECTIONS ON THE CITY OF ZAGREB (str.86-86)  
Oliver Kesar, Martina Pehar
Prethodno priopćenje
 
POVEZANOST UVJETA RAZMJENE, OTVORENOSTI I GOSPODARSKOG RASTA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.87-107) hrvatskipdf 383 KB
CONNECTION OF TERMS OF TRADE, OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.108-108)  
Zoran Kovačević, Daniel Tomić
Prethodno priopćenje
 
UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENIH SUSTAVA ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE (str.109-125) hrvatskipdf 240 KB
IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH SYSTEMS OF EU MEMBER STATES AND CROATIA (str.126-126)  
Rajko Ostojić, Vlatka Bilas, Sanja Franc
Prethodno priopćenje
 
STVARANJE NEOPIPLJIVE KOCKE: PROCJENA RELEVANTNIH ORGANIZACIJSKIH DIMENZIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (str.127-139)  
BUILDING THE INTANGIBLE CUBE: ASSESSMENT OF RELEVANT ORGANISATIONAL DIMENSIONS OF INTANGIBLE ASSETS (str.140-140) engleskipdf 167 KB
Eduardo Tome, Miguel Gonzalez-Loureiro
Prethodno priopćenje
 
THEORETICAL FOUNDATIONS AND MEASUREMENT OF COMPETITIVENESS (str.143-165) engleskipdf 275 KB
TEORIJSKI TEMELJI I MJERENJE KONKURENTNOSTI (str.166-166)  
Nebojša Stojčić
Pregledni rad
 
Posjeta: 14.418 *