hrcak mascot   Srce   HID

Praktični menadžment : stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta,Vol. 3 No. 2
Datum izdavanja: prosinca 2012.

Objavljen na Hrčku: 20. 5. 2013.
Sadržaj Puni tekst
PROCJENA PODUZETNIČKOG POTENCIJALA PRIVATNOG VELEUČILIŠTA PREMA MODELU „PODUZETNIČKOG SVEUČILIŠTA (str.7-14) hrvatskipdf 370 KB
Silvana Fratrić Kunac, Ivana Vrhovski, Irena Medvešek
Izvorni znanstveni članak
 
IZVJEŠTAVANJE O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI BANAKA U HRVATSKOJ (str.15-20) hrvatskipdf 282 KB
Andrijana Rogošić, Ana Kundid
Prethodno priopćenje
 
UPRAVLJANJE ZNANJEM –SUVREMENA SRŽNA KOMPETENCIJA (str.21-28) hrvatskipdf 348 KB
Nataša Rupčić, Matej Žic
Pregledni rad
 
KONCEPTI RAZLIČITOSTI U MULTIKULTURALNIM TVRTKAMA (str.29-36) hrvatskipdf 368 KB
Ivana Vrhovski, Irena Medvešek
Pregledni rad
 
UTJECAJ DEMOGRAFSKOG PROCESA STARENJA NA GOSPODARSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.37-41) hrvatskipdf 245 KB
Dijana Mečev, Nikolina Vudrag
Stručni rad
 
MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA U DIGITALNOM SVIJETU (str.42-46) hrvatskipdf 303 KB
Martina Ferenčić
Stručni rad
 
LOGISTIČKO UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJOM – ČIMBENIK USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA TRŽIŠTU PIVA BOSNE I HERCEGOVINE (str.47-54) hrvatskipdf 453 KB
Senad Lipovača
Stručni rad
 
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE (str.55-63) hrvatskipdf 364 KB
Tina Draženović, Josip Britvić
Stručni rad
 
UTJECAJ GOSPODARENJA ŠUMAMA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST REPUBLIKE HRVATSKE (str.64-67) hrvatskipdf 182 KB
Ljiljana Matulec
Stručni rad
 
UPRAVLJANJE KVALITETOM U OBRAZOVANJU – ISO 9001:2008 KAO ALAT ZA PODIZANJE KVALITETE (str.68-78) hrvatskipdf 759 KB
Ivana Kolenc-Miličević, Josip Britvić, Igor Miličević
Ostalo
 
NUTS II REGIJE KAO DIO KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE (str.79-84) hrvatskipdf 628 KB
Sanja Bošnjak, Edita Tolušić
Ostalo
 
Posjeta: 34.748 *