hrcak mascot   Srce   HID

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku,No. 43
Datum izdavanja: svibnja 2005.

Objavljen na Hrčku: 2. 2. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Autentični stanovnici Držićeva Njarnjas-grada (str.9-41) hrvatskipdf 248 KB
The Identity of Držić’s Low-Life Characters (str.40-41)  
Slavica Stojan
Izvorni znanstveni članak
 
Lastovski pobunjenici 1602. godine (str.43-73) hrvatskipdf 246 KB
The Lastovo Rebels Of 1602 (str.71-71)  
Nenad Vekarić
Izvorni znanstveni članak
 
Dubrovačka Gospina svetišta 17. stoljeća prema Atlas Marianus W. Gumppenberga (str.75-92) hrvatskipdf 1 MB
Seventeenth-Century Marian Shrines of Dubrovnik According to Wilhelm Gumppenberg’s Atlas Marianus (str.92-92)  
Pavo Knezović
Izvorni znanstveni članak
 
Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćom (str.93-128) hrvatskipdf 259 KB
A Feud Over the Legacy of Luka Zamagna and the Ensuing Conflict Between The Republic of Dubrovnik and the Franciscan Order (str.128-128)  
Relja Seferović
Izvorni znanstveni članak
 
Knez Adam Jerzy Czartoryski i plan balkanske federacije (1804-1806) (str.129-138) hrvatskipdf 110 KB
Prince Adam Jerzy Czartoryski and the Plan of the Balkan Federation (1804-1806) (str.138-138)  
Piotr Zurek
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog poznavanju stonske solane (str.139-163) hrvatskipdf 208 KB
A Contribution to the HIstory of Salt Production in Ston (str.163-163)  
Šime Peričić
Izvorni znanstveni članak
 
Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima (str.165-176) hrvatskipdf 2 MB
The Mills on the River Ljuta in Konavle (str.176-176)  
Niko Kapetanić
Izvorni znanstveni članak
 
Golubarda u Čelopecima (str.177-198) hrvatskipdf 9 MB
Golubarda in Čelopeci (str.197-198)  
Patricija Veramenta-Paviša
Izvorni znanstveni članak
 
Neostvareni projekt riječkih preporodnih novina (str.199-222) hrvatskipdf 191 KB
An Unrealised Project of a National Croatian Revival Magazine in Rijeka (str.222-222)  
Irvin Lukežić
Izvorni znanstveni članak
 
Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović (1696-1787) (str.223-245) hrvatskipdf 181 KB
Captain Pavao Đurov Kamenarović of Dobrota (1696-1787) (str.245-245)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Novi podaci o romanistici Eleni Eberwein-Dabcovich (str.247-263) hrvatskipdf 155 KB
Most Recent Findings on the Life and Work of Elena Dabcovich-Eberwein (str.262-263)  
Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak
 
Filip de Diversis: Opis slavnoga grada Dubrovnika. Predgovor, transkripcija i prijevod s latinskoga: Zdenka Janeković-Römer. Zagreb: Dom i svijet, 2004. (str.265-266) hrvatskipdf 58 KB
Vesna Miović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
"O plovidbi" Benedikta Kotruljevića: «Benedictus de Cotrullis Equitis ad Inclitum Senatum Venetorum De Navigatione Liber.», priredio Damir Salopek, u: Hrvatska književna baština, knjiga 2. Zagreb: Ex libris, 2003. (str.266-271) hrvatskipdf 165 KB
Vladimir Stipetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003. (str.271-274) hrvatskipdf 78 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ivan Luka Garanjin, Reforma Dalmacije: ekonomsko-politička razmišljanja (prjevod: Katarina Hraste i Josip Posedel; priredila Danica Božić-Bužančić). Zagreb: Dom i svijet, Zagreb i Ekonomski fakultet SveuEilišta u Zagrebu, Biblioteka “Hrvatska ekonomska misao”, 2004. (str.274-276) hrvatskipdf 68 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radojica Fran Barbalić i Ivo Marendić, Onput, kad smo partili, Zapisi o posljednjim kvarnerskim jedrenjacima, Posebna izdanja, 5. Rijeka: Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2004. (str.276-280) hrvatskipdf 90 KB
Đivo Bašić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Julije Balović, Pratichae schrivaneschae, Venezia, 1693., priredila Ljerka Šimunković. Split: Državni arhiv u Splitu, 2004. (str.281-282) hrvatskipdf 56 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
U predvorju Europe s baštinom pod rukom: Hrvatska i Europa, Kultura, znanost i umjetnost, ur. Ivan Supičić. Svezak 3: Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće), ur. Ivan Golub. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Školska knjiga, 2003. (str.282-291) hrvatskipdf 138 KB
Zdenka Janeković-Römer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Lovorka Čoralić, Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike. Samobor: Meridijani, 2004. (str.291-293) hrvatskipdf 71 KB
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Historija Osmanske države i civilizacije. Sarajevo: IRCICA - Orijentalni institut u Sarajevu, 2004. (str.293-297) hrvatskipdf 93 KB
Vesna Miović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Šunjić, Narodi i države ranog srednjeg vijeka. Sarajevo: Rabic, 2003. (str.297-299) hrvatskipdf 70 KB
Relja Seferović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 37.285 *