hrcak mascot   Srce   HID

Acta stomatologica Croatica, Vol. 32 No. 1, 1998.


Datum izdavanja: ožujka 1998.

Objavljen na Hrčku: 25. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Panoramska radiologija s pomoću CCD: čimbenici izobličenja slike uz konture njenog odabranog sloja (str.5-11) hrvatskipdf 8 MB
Charge-Coupled Device Panoramic Radiography: Area Image Distortion Factors as Selected Image Layer Contours (str.13-17) engleskipdf 11 MB
T. T. Farman, A.G. Farman, M.S. Kelly, F.J. Firriolo, J.M Yanacey, A.V. Stewart
Izvorni znanstveni članak
 
Poredbena raščlamba dimenzija međučlanova lateralnih mostova (str.19-27) hrvatskipdf 13 MB
Comparative Analysis of Pontic Dimensions in Lateral Bridges (str.29-34) engleskipdf 9 MB
Ketij Mehulić, Ivo Baučić, Adnan Ćatović, Jasenka Živko-Babić, Jasmina Stipetić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena točnosti mjerenja vodoravnih dimenzija na ortopantomogramima (str.35-47) hrvatskipdf 18 MB
Assement of the Precision of Horizontal Measurements on Orthopantomographic Radiographs (str.35-47) engleskipdf 18 MB
Amir Ćatić, Asja Čelebić, Malita VALENTIĆ PERUZOVIĆ, Adnan Ćatović, Ivan Vinter, Ivana Muretić
Izvorni znanstveni članak
 
Raspodjela sila aktivnih ploča s ugrađenim lepezastim Paganijevim vijkom (str.49-57) hrvatskipdf 10 MB
Strain Distribution of Active Plates with Built-In Fan Screw According to Pagani (str.49-57) engleskipdf 10 MB
Mladen Šlaj, Marina Lapter, Senka Rajić-Meštrović
Izvorni znanstveni članak
 
Raščlamba pojavnosti lomova mobilnih proteza u odrasloj populaciji (str.59-69) hrvatskipdf 13 MB
Analysis of the Incidence of Removable Denture Fractures in an Adult Population (str.59-69) engleskipdf 13 MB
Krešimir Guljaš, Josip Pandurić, Sonja Kraljević, Dubravka Knezović, Robert Ćelić, Tomislav Badel
Izvorni znanstveni članak
 
Ispitivanje površinske hrapavosti amalgamskih ispuna mehaničkom elektroničkom napravom (str.71-80) hrvatskipdf 16 MB
Assessment of Amalgam Restoration Surface Roughness by Mechanical Electronic Instrument (str.71-80) engleskipdf 16 MB
Zoran Azinović, Biserka Lazić, Sanjin Mahović, Jadranka Keros, Željko Verzak
Izvorni znanstveni članak
 
Povijesni razvoj biomehanike (str.81-88) hrvatskipdf 12 MB
Sources for the History of Biomechanics (str.81-88) engleskipdf 12 MB
Jadranka Keros, Senka Rajić-Meštrović
Pregledni rad
 
Uporaba SAM - 2P artikulatora u fiksnoj protetici (str.89-101) hrvatskipdf 17 MB
Application of the SAM-2P Articulator in Fixed Prosthodontics (str.89-101) engleskipdf 17 MB
Davor Seifert, Adnan Ćatović
Pregledni rad
 
Liječenje karioznih lezija kemijsko-mehaničkim postupkom (str.103-112) hrvatskipdf 15 MB
Treatment of Carious Lesions by a Chemomechanical Procedure (str.103-112) engleskipdf 15 MB
Olga Lulić-Dukić, Dubravka Radionov, Ančica Pećina-Hrnčević, Sonja Gazić
Stručni rad
 
Vijesti, prikazi knjiga, referati (str.113-116) hrvatskipdf 6 MB
(str.113-116) engleskipdf 6 MB
Goran Knežević
Vijest
 
Posjeta: 8.480 *