hrcak mascot   Srce   HID

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva,Vol. 74 No. 4
Datum izdavanja: prosinac 2012.

Objavljen na Hrčku: 1. 3. 2013.
Sadržaj Puni tekst
THE EFFECTIVENESS OF CONTROL OF SUCKERS, AND RESIDUES OF MALEIC HYDRAZIDE IN FLUE-CURED TOBACCO ACCORDING TO THE AMOUNT OF APPLIED AGENTS  
UČINKOVITOST KONTROLE RASTA ZAPERAKA I OSTACI MALEINSKOG HIDRAZIDA U VIRDŽINIJSKOM DUHANU S OBZIROM NA KOLIČINU PRIMIJENJENOG SREDSTVA (str.155-172) hrvatskipdf 2 MB
Miroslav Čavlek, Kristina Gršić
Izvorni znanstveni članak
 
AUTOCHTONOUS FLORA OF JAZBINA EXPERIMENT STATION IN ZAGREB  
SAMONIKLA FLORA POKUŠALIŠTA “JAZBINA” U ZAGREBU (str.173-188) hrvatskipdf 2 MB
Ivana Pajač Živković, Mihaela Britvec, Martina Pajač, Ivana Vitasović Kosić, Jasminka Karoglan Kontić, Zvonko Ostojić, Ivica Ljubičić
Izvorni znanstveni članak
 
SELF-THINNING, FEMALE/MALE PLANTS RATIO AND MORPHOLOGICAL TRAITS OF INDUSTRIAL HEMP DEPENDING ON SOWING DENSITY AND NITROGEN FERTILIZATION  
SAMOREGULACIJA SKLOPA, ODNOS ŽENSKIH I MUŠKIH BILJAKA I MORFOLOŠKA SVOJSTVA INDUSTRIJSKE KONOPLJE U OVISNOSTI O GUSTOĆI SJETVE I GNOJIDBI DUŠIKOM (str.189-206) hrvatskipdf 2 MB
Zvjezdana Augustinović, Milan Pospišil, Jasminka Butorac, Marcela Andreata Koren, Marijana Ivanek-Martinčić, Nikolina Šumbera
Izvorni znanstveni članak
 
NEW DATA ON THE FLORISTIC COMPOSITION OF THE ASS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 IN CROATIA  
NOVI PODACI O FLORISTIČKOM SASTAVU AS. FILIPENDULO VULGARI ARRHENATHERETUM HUNDT ET HÜBL 1983 U HRVATSKOJ (str.207-213) hrvatskipdf 736 KB
Ivo Trinajstić
Izvorni znanstveni članak
 
THE INFLUENCE OF MULTIPLE HARVEST ON ROCKET YIELD IN FLOATING HYDROPONIC  
UTJECAJ VIŠEKRATNE BERBE NA PRINOS RIGE U PLUTAJUĆEM HIDROPONU (str.215-224) hrvatskipdf 2 MB
Dunja Geršak, Biserka Vojnović, Elvic Novak
Stručni rad
 
Posjeta: 4.475 *