hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2004.

Objavljen na Hrčku: 27. 2. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Legati kasnosrednjovjekovnih dalmatinskih oporučitelja kao izvor za proučavanje nekih vidova svakodnevnog života i materijalne kulture (str.1-28) hrvatskipdf 564 KB
Bequests of Late Medieval Dalmatian Testators as a Source for Study of Some Aspects of Everyday Life and Material Culture (str.1-28)  
Zoran Ladić
Izvorni znanstveni članak
 
Komunalno reguliranje gradskog prostora u srednjovjekovnom Trogiru (str.29-43) hrvatskipdf 499 KB
Communal Regulation of the City Space in Medieval Trogir (str.29-43)  
Irena Benyovsky
Izvorni znanstveni članak
 
Granica između Splita i Poljica i splitsko-poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću (Dio drugi – Splitsko-poljički sukobi tijekom XIV. i XV. stoljeća) (str.45-81) hrvatskipdf 607 KB
The Border between Split and Poljica and Conflicts between Them in the Fourteenth and Fifteenth Centuries (Second Part – Conflicts between Split and Poljica during the Fourteenth and Fifteenth Centuries) (str.45-81)  
Ante Nazor
Izvorni znanstveni članak
 
Novi prilozi istraživanju Iločkog “statuta” i srednjovjekovnog Iloka (str.83-118) hrvatskipdf 590 KB
New Contributions to the Research on Medieval Ilok and its “Statute” (str.83-118)  
Stanko Andrić
Izvorni znanstveni članak
 
Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio drugi – Nasljednici Stjepana Berislavića tijekom 16. st.) (str.119-181) hrvatskipdf 1 MB
A Displaced Noble Family during the Ottoman Threat: the Example of the Berislavići (Second Part – Stephen Berislavić’s Heirs during the Sixteenth Century) (str.119-181)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
“S one bane mora” – Hrvatske prekojadranske migracije (XV.-XVIII. stoljeće) (str.183-199) hrvatskipdf 505 KB
“From That Side of the Sea” – Croatian Trans-Adriatic Migrations (From the Fifteenth to the Eighteenth Century) (str.183-199)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Demografska analiza stanovništva grada Samobora od kraja 18. stoljeća do 1857. godine (str.201-242) hrvatskipdf 625 KB
A Demographic Analysis of the Population of the Town of Samobor from the End of the Eighteenth Century to 1857 (str.201-242)  
Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak
 
Moderna civilizacija u stvaralaštvu Franje Račkoga (str.243-265) hrvatskipdf 528 KB
Modern Civilisation as Discussed in the Works of Franjo Rački (str.243-265)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Pet pisama Ivana Kostrenčića Franji pl. Markoviću (str.267-275) hrvatskipdf 463 KB
Five Letters of Ivan Kostrenčić to Sir Franjo Marković (str.267-275)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Regesta pergamena iz zbirke obitelji Fanfogna Garagnin u Muzeju grada Trogira (Dio drugi - Isprave XVI., XVII. i XVIII. stoljeća) (str.279-319) hrvatskipdf 568 KB
Regesta of the Parchments from the Collection of the Fanfogna Garagnin Family Kept in the City Museum of Trogir (Second Part – Parchments of the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Centuries) (str.279-319)  
Jakov Stipišić
Izvorni znanstveni članak
 
Robert Matijašić, Uvod u latinsku epigrafiju, Filozofski fakultet Pula, Pula, 2002., 255 str. (str.323-324) hrvatskipdf 443 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz
 
Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.), Barbat, Zagreb, 2003., XLVI + 397 str. (str.325-326) hrvatskipdf 444 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskog srednjovjekovlja, Filozofski fakultet, Zagreb 2002., 64 str. (str.326-328) hrvatskipdf 449 KB
Bruno Škreblin
Recenzija, Prikaz
 
Lenka Blehova Čelebić, Žene srednjovjekovnog Kotora, CID, Podgorica, 2002., 415 str. (str.328-330) hrvatskipdf 448 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Gordan Ravančić, Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika, Hrvatski institut za povijest - Dom i svijet, Zagreb, 2001., 165 str. (str.330-331) hrvatskipdf 450 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz
 
Marijan Sivrić, Oporuke kancelarije stonskog kneza od sredine 15. stoljeća do 1808. godine, Analitički inventar oporuka i abecedno kazalo oporučitelja, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2002., 262. str. (str.331-333) hrvatskipdf 455 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz
 
Miloš Milošević, Pomorski trgovci, ratnici i mecene: studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća, prir. Vlastimir Đokić, Equilibrium-CID, Beograd-Podgorica, 2003., 634 str. (str.333-336) hrvatskipdf 453 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Ljudevit Anton Maračić, Prekomorski susreti. Veze i odnosi Provincije sv. Antuna i sv. Jeronima franjevaca konventualaca kroz stoljeća, A. G. Matoš, Zagreb, 2003., 194 str. (str.336-338) hrvatskipdf 448 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Ljetopis Franjevačkog samostana u Šarengradu I (1683-1853), prir. Josip Barbarić, Franjevački samostan Šarengrad, Šarengrad, 2002., 566 str. (str.338-339) hrvatskipdf 444 KB
Maja Katušić
Recenzija, Prikaz
 
Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima (1901-2001): Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima, prir. Jure Bogdan, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Rim, 2001., 1214 str. (ilustracije I-CV) (str.340-343) hrvatskipdf 459 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Ivo Goldstein, Hrvatska povijest, Novi Liber, Zagreb, 2003., 519 str. (str.343-345) hrvatskipdf 455 KB
Goran Budeč
Recenzija, Prikaz
 
O gospodarima i podanicima u djelima M. L. Busha. U povodu knjige Servitude in Modern Times. (Polity Press. Cambridge, 2000., XII + 292 str.) (str.345-355) hrvatskipdf 494 KB
Nataša Štefanec
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 44, Zadar, 2002., 298 str. (str.355-357) hrvatskipdf 448 KB
Natko Martinić Jerčić
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 40, Zagreb-Dubrovnik, 2002., 311 str. (str.357-358) hrvatskipdf 443 KB
Marunčić Tonko
Recenzija, Prikaz
 
Croatica Christiana Periodica, Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, god. XXVI, br. 49, (238 str.) i 50 (226 str.), Zagreb, 2002. (str.358-363) hrvatskipdf 471 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz
 
Cahier de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles, [Zbornik srednovjekovne civilizacije, X.-XII. st.], 45e année, Centre d’études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers, 2002, br. 177-180, 432 str. i 180b: Bibliographie [Bibliografija], 228 str. (str.363-367) hrvatskipdf 463 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
In memoriam: Henrik Birnbaum (1925.- 2002.) (str.369-372) hrvatskipdf 503 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 42.513 *